Vriendenservice

KBN vriendenlidmaatschap

Word vriend

Tegenwoordig is het ook mogelijk om vriend van de KBN te worden. Wij bieden een vriendenlidmaatschap voor maar € 5,50 per jaar. Hiermee steunt u de KBN en geeft u ons de mogelijkheid door te blijven ontwikkelen in topsport, breedtesport, opleiding, scheidsgerecht en evenementen. Het vriendenlidmaatschap is speciaal bedoeld voor vrienden en familie van karateka’s en sympathisanten van de karate sport.

Wat is en doet de KBN voor haar leden?

Als u vriend wordt van de KBN, geldt dit als lidmaatschap met de KBN. Wat betekent het KBN-lidmaatschap voor u:

Als alle karateka’s zich in Nederland sterk maken in één overkoepelende bond, kan de KBN méér doen; meer stages voor leden organiseren, meer breedtesportactiviteiten ontwikkelen zoals competities, onze sport promoten en meer topsportkarateka’s opleden en naar het buitenland uitzenden.

 

Wat is het KBN vriendenlidmaatschap?

 • Het KBN vriendenlidmaatschap loopt volgens het kalenderjaar en gaat in op het moment van inschrijven tot 31 december van het lopende jaar.
 • Het vriendenlidmaatschap is bedoeld voor sympathisanten van de karate sport en niet voor beoefenaars. Het geldt derhalve niet als vervanging van een regulier lidmaatschap en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn.
 • De jaarlijkse contributie voor het vriendenlidmaatschap van de KBN bedraagt € 5,50. Dit is de prijs die geldt voor betaling per Automatische Incasso.
 • Als u uw vrienden lidmaatschap wilt beëindigen, dient u dit voor 1 december van het lopend kalenderjaar te doen om te voorkomen dat u aan een volgend jaar lidmaatschap en contributie vast zit.
 • Het vrienden lidmaatschap dient schriftelijk per mail via info@kbn.nl beëindigd te worden. Uw opzegging is pas daadwerkelijk van kracht na bevestiging van opzegging door de KBN.
 • Bij opzegging dient u door te geven: naam, adres, postcode, plaats, geboortedatum en liefst ook het KBN-lidnummer (= pasnummer).
 • Adreswijzigingen of andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (mail, rekeningnummer, etc.) dient u altijd door te geven via de eerder genoemde mailadressen.
 • Het bondslidmaatschap is strikt persoonlijk.
 • Acties gekoppeld aan het vriendenlidmaatschap worden zoveel mogelijk per evenement bekend gemaakt.

Aanmelden als vriend van de KBN

Het vriendenlidmaatschap met de KBN loopt altijd per kalenderjaar en gaat in op het moment van inschrijven. Online aanmelden kan digitaal of door het inschrijfformulier ingevuld te mailen aan info@kbn.nl. Per post kan ook. Stuur het aanmeldformulier geheel ingevuld naar de Karate-do Bond Nederland, Ambachtsweg 12A, 3953 BZ Maarsbergen.

Na ontvangst van het inschrijfformulier, ontvangt u z.s.m. per post een vriendenpasje. Ter bevordering van een correcte afwikkeling accepteren wij alleen inschrijfformulieren waarbij de incassomachtiging is ingevuld en ondertekend.

Adresgegevens/Contributiebetaling

Ter bevordering van een correcte afwikkeling worden alleen inschrijfformulieren geaccepteerd waarbij de incassomachtiging is ingevuld en ondertekend. Deze wordt uiteraard bij opzegging lidmaatschap indien aan alle contributieverplichtingen is voldaan, stopgezet.

Wijzigingen in adres- of betalingsgegevens kunt u doorgeven via info@kbn.nl. Vergeten een machtiging in te vullen? Of onvolledig of foutief ingevuld? Vul dan het machtigingsformulier in.

 • Adreswijzigingen of andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (mail, rekeningnummer, etc.) dient u altijd door te geven via de eerder genoemde mailadressen.
 • Het bondslidmaatschap is strikt persoonlijk.

Vriendenlidmaatschap opzeggen

Het vriendenlidmaatschap van de KBN kunt u schriftelijk en één maand voor het eind van het kalenderjaar (dus vóór 1 december) opzeggen. Vul hiervoor het online formulier in.

Via een e-mail aan info@kbn.nl of per post kan ook. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres (straat, postcode, plaats)
 • Geboortedatum
 • KBN-lidnummer
 • Reden van opzegging

U bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving bij de Karate-do Bond. De opzegging is pas geldig wanneer er door de KBN per mail of post een bewijs van opzegging is afgegeven.