Melding aan vertrouwenspersoon

In voorkomend geval kunnen klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie en geweld direct worden doorgegeven aan onze vertrouwenscontactpersoon. 

Vertrouwenscontactpersoon

Als bond hebben wij een eigen vertrouwenscontactpersoon. Deze is bereikbaar voor iedereen binnen de sport met vragen en/of zorgen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Een vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en kent het sport netwerk, maar is géén hulpverlener en doet niet zelf onderzoek bij incidenten.

Ook als vereniging is het goed een eigen vertrouwenscontactpersoon aan te stellen, zodat ook jouw eigen leden een aanspreekpunt hebben binnen de vereniging, die tevens de cultuur en structuur van de club goed kent. Daarnaast is de VCP, zowel binnen bond als vereniging, belangrijk als sparringpartner van het bestuur en aanjager en borger van preventief beleid.

Laat de VCP van de vereniging ook de NOC*NSF opleiding voor VCP volgen, zodat de VCP weet wat zijn rol en verantwoordelijkheid is en de weg weet te vinden binnen het netwerk van de sport.

Vertrouwenscontactpersoon

Bekijk via onderstaande button de gehele infographic over seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

Vertrouwenscontactpersoon van de KBN

Over de vertrouwenscontactpersoon

“Mijn naam is Chris van Dam. Mijn passie voor sport en mijn kracht in ondersteunende gespreksvoering komen samen in deze functie. Ik heb Bewegingswetenschappen gestudeerd, waarbij ik mij tijdens de Masteropleiding heb verdiept in de sportpsychologie. Een veilig en gezond sportklimaat staat bij mij hoog in het vaandel. Ik lever hieraan graag mijn bijdrage door mij voor zo veel mogelijk sportbeoefenaars in te zetten.”

Waarvoor kunt u bij mij terecht?

“Als VCP ben ik bereikbaar als eerste aanspreekpunt of luisterend oor. Het kan zijn dat u in aanraking komt met Grensoverschrijdend gedrag (GOG), of dat u hiervan heeft vermoedens in uw omgeving. Hiervoor kunt u bij mij terecht en ik kan dan helpen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen. Ook kunt u mij als sparringpartner vragen bij onderwerpen die binnen het kader ‘veilig sporten’ vallen. Denk hierbij aan agressie, pesten, intimidatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook bijvoorbeeld medicijngebruik en matchfixing vallen onder GOG. Op de site van de KNB staat meer informatie over veilig sporten, GOG en de verschillende mogelijkheden om dit te melden.”

Melding aan vertrouwenscontactpersoon

Bent u in aanraking geweest met bijvoorbeeld agressie, geweld, (seksuele) intimidatie of seksueel misbruik? Of heeft u vragen die vallen binnen dit thema? Dan kunt u terecht bij onze vertrouwenscontactpersoon. De naam van de vertrouwenscontactpersoon is Chris van Dam, en hij is bereikbaar via dit mailadres, en telefonisch (06-54 34 72 61). Er zal eerst persoonlijk contact worden opgenomen met degenen die de melding heeft ingediend om gezamenlijk de mogelijke vervolgstappen door te spreken. Indien u per mail contact opneemt of de voicemail inspreekt geef dan duidelijk aan op welke tijdstippen en op welke manier de contactpersoon contact met u kan opnemen.

Een VCP fungeert als eerste schakel in de meldingsprocedure bij Grensoverschrijdend Gedrag (GOG) en kan advies geven over eventuele vervolgstappen. Hij kan het bestuur ook adviseren, bijvoorbeeld over het nemen van preventieve maatregelen. De VCP is gemakkelijk te benaderen, biedt een luisterend oor, is onafhankelijk en neutraal (zit dus ook niet in het bestuur of in commissies). Alles blijft in principe vertrouwelijk. De VCP rapporteert wel aan het bondsbestuur, maar de namen en woonplaatsen van de betrokkenen worden daarbij niet genoemd. Als in overleg met de melder wordt gekozen voor een vervolgprocedure, is het bestuur verantwoordelijk voor de afhandeling. Daarbij kan ook een beroep worden gedaan op de expertise van (vertrouwenspersonen van) het NOC*NSF.”

Meer informatie over het Veilig Sportklimaat is te vinden via de website van het Centrum Veilige Sport Nederland (CSVN).

Indien een sporter ergens mee zit en niet in contact wil met de VCP van een vereniging of van de bond, dan kan de sporter altijd contact opnemen met Vertrouwenspunt sport: 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten) of anoniem chatten buiten kantoortijden met FIER.

Centrum Veilige Sport

Verklaring Omtrent Gedrag

Weet u al van het bestaan van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)? Het is nu mogelijk om deze gratis aan te vragen voor de vrijwilligers bij uw vereniging. Kijk voor meer informatie het filmpje hiernaast, of ga naar deze website.

Meer informatie of vragen?