Melding aan vertrouwenspersoon

In voorkomend geval kunnen klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie en geweld direct worden doorgegeven aan onze vertrouwenscontactpersoon. 

Vertrouwenscontactpersoon

Als bond hebben wij een eigen vertrouwenscontactpersoon. Deze is bereikbaar voor iedereen binnen de sport met vragen en/of zorgen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Een vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en kent het sport netwerk, maar is géén hulpverlener en doet niet zelf onderzoek bij incidenten.

Ook als vereniging is het goed een eigen vertrouwenscontactpersoon aan te stellen, zodat ook jouw eigen leden een aanspreekpunt hebben binnen de vereniging, die tevens de cultuur en structuur van de club goed kent. Daarnaast is de VCP, zowel binnen bond als vereniging, belangrijk als sparringpartner van het bestuur en aanjager en borger van preventief beleid.

Laat de VCP van de vereniging ook de NOC*NSF opleiding voor VCP volgen, zodat de VCP weet wat zijn rol en verantwoordelijkheid is en de weg weet te vinden binnen het netwerk van de sport.

Vertrouwenscontactpersoon

Bekijk via onderstaande button de gehele infographic over seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

Bekijk infographic

Melding aan vertrouwenscontactpersoon

In voorkomend geval kunnen klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie en geweld direct worden doorgegeven aan onze vertrouwenscontactpersoon. De naam van de vertrouwenscontactpersoon is Chris van Dam, en hij is bereikbaar via dit mailadres.

Er zal eerst persoonlijk contact worden opgenomen met degenen die de melding heeft ingediend om gezamenlijk de mogelijke vervolgstappen door te spreken. Indien u per mail contact opneemt of de voicemail inspreekt geef dan duidelijk aan op welke tijdstippen en op welke manier de contactpersoon contact met u kan opnemen.

Meer informatie over het Veilig Sportklimaat is te vinden via deze website.

Indien een sporter ergens mee zit en niet in contact wil met de VCP van een vereniging of van de bond, dan kan de sporter altijd contact opnemen met Vertrouwenspunt sport: 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten) of anoniem chatten buiten kantoortijden met FIER.

Case Management Systeem Sport

Naar aanleiding van het rapport van commissie de Vries over seksuele intimidatie in de sport is het NOC*NSF aan de slag gegaan om dit meer inzichtelijk te maken. Dit geldt voor alle bij de NOC*NSF aangesloten bonden. Eerder dit jaar kwam er al een meldplicht voor alle betrokkenen bij de sportvereniging. Wat eerder gold voor leidinggevend kader en bestuur sportbond, geldt nu voor een ieder die rondom de sporter aanwezig is en iets opmerkt.

Dit mag via de Vertrouwenscontactpersoon gemeld worden, maar ook anoniem via het CMSS waarvan u een link op deze pagina vindt. Via dit systeem treft u geen persoon aan de andere kant van de lijn, maar wordt uw ingesproken tekst omgezet in een tekstbericht zodat deze volledig anoniem is. Uiteraard mag de melder zichtzelf ook bekend maken indien hij/zij dit wenst. Het kan zijn dat de melder zich in een lastige situatie bevind en daarom liever anoniem meld, dan is dit systeem een vooruitgang.

Voor het NOC*NSF en de sportbond zelf is wel inzichtelijk welk soort meldingen en hoeveel er binnen komen. Zo hebben de VCP en contactpersoon in het bestuur toegang tot het systeem en zien nieuwe meldingen.

Mocht u echter liever een luisterend oor en advies hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de VCP van de KBN. Zij is ten alle tijden onafhankelijk, ontvangt meldingen en informatie en vertrouwen en deelt dit nooit met derden.

  • Klik hier voor de website van CMSS voor Karate
Centrum Veilige Sport

Meer informatie of vragen?

Neem direct contact op