Melding aan vertrouwenspersoon

In voorkomend geval kunnen klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie en geweld direct worden doorgegeven aan de vertrouwenscontactpersoon van de KBN, Caroline Splinter-de Zwart.

Melding aan vertrouwenscontactpersoon

In voorkomend geval kunnen klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie en geweld direct worden doorgegeven aan de vertrouwenscontactpersoon van de KBN, Caroline Splinter-de Zwart. Zij is te bereiken via email; vcp.kbn@ziggo.nl en telefonisch 06-41109513. De vertrouwenscontactpersoon zal eerst persoonlijk contact opnemen met degenen die de melding heeft ingediend om gezamenlijk de mogelijke vervolgstappen door te spreken. Indien u per mail contact opneemt of de voicemail inspreekt geef dan duidelijk aan op welke tijdstippen en op welke manier de contactpersoon contact met u kan opnemen.

Meer informatie over het Veilig Sportklimaat is te vinden via deze website.

In bijlage 6 van deze Toolkit vindt u een voorbeeld contract voor de Verklaring Onderwerping Tuchtrecht. Deze kunt u kopiëren en laten ondertekenen door alle vrijwilligers en leraren die niet aangesloten zijn bij de KBN. Hiermee komen alle vrijwilligers te vallen onder het Tuchtrecht, waardoor zij bij het overtreden van de gedragsregels ook berecht kunnen worden door het Tuchtrecht.

Voordeel van het Tuchtrecht is dat hiervoor vaak minder bewijslast nodig is en dus niet alleen gekeken wordt naar een overtreding van de Nederlandse wet, maar ook naar een overtreding van de gedragsregels.

Vertrouwenscontactpersoon

Bekijk via onderstaande button de gehele infographic over seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

Bekijk infographic

Meer informatie

Indien een sporter ergens mee zit en niet in contact wil met de VCP van een vereniging of van de bond, dan kan de sporter altijd contact opnemen met Vertrouwenspunt sport: 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten). Dit kan ook anoniem.

Case Management Systeem Sport

Naar aanleiding van het rapport van commissie de Vries over seksuele intimidatie in de sport is het NOC*NSF aan de slag gegaan om dit meer inzichtelijk te maken. Dit geldt voor alle bij de NOC*NSF aangesloten bonden. Eerder dit jaar kwam er al een meldplicht voor alle betrokkenen bij de sportvereniging. Wat eerder gold voor leidinggevend kader en bestuur sportbond, geldt nu voor een ieder die rondom de sporter aanwezig is en iets opmerkt.

Dit mag via de Vertrouwenscontactpersoon gemeld worden, maar ook anoniem via het CMSS waarvan u een link op deze pagina vindt. Via dit systeem treft u geen persoon aan de andere kant van de lijn, maar wordt uw ingesproken tekst omgezet in een tekstbericht zodat deze volledig anoniem is. Uiteraard mag de melder zichtzelf ook bekend maken indien hij/zij dit wenst. Het kan zijn dat de melder zich in een lastige situatie bevind en daarom liever anoniem meld, dan is dit systeem een vooruitgang.

Voor het NOC*NSF en de sportbond zelf is wel inzichtelijk welk soort meldingen en hoeveel er binnen komen. Zo hebben de VCP en contactpersoon in het bestuur toegang tot het systeem en zien nieuwe meldingen.

Mocht u echter liever een luisterend oor en advies hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de VCP van de KBN. Zij is ten alle tijden onafhankelijk, ontvangt meldingen en informatie en vertrouwen en deelt dit nooit met derden.

  • Klik hier voor de website van CMSS voor Karate
Centrum Veilige Sport

Meer informatie of vragen?

Neem direct contact op