Verjaardag Japanse Keizer

Verjaardag Japanse Keizer 13 december 2016

Namens het bestuur van de Karate-do Bond Nederland is de
Vice Voorzitter, mevrouw Carmelita Reeberg, vanavond aanwezig op de Japanse ambassade in Den Haag. Op de ambassade is een plechtigheid georganiseerd in verband met de verjaardag van de Keizer van Japan.

Op de foto staan de Japanse Ambassadeur en de Vice Voorzitter van de KBN.