Verenigingsservice

Als vereniging van de KBN ben je aangesloten bij de enige door NOC*NSF erkende karatebond in Nederland. Daarnaast is de KBN aangesloten bij de Wereld Karate Federatie (WKF) en Europese Karate Federatie (EKF). De KBN heeft ruim 170 aangesloten verenigingen. Ons ledenbestand is erg divers, en elke vereniging is uniek. Van traditioneel tot competitie, van klein tot groot, van jong tot oud, en van zelfverdediging tot sportkarate. Voor elke vereniging proberen wij een passend aanbod te bieden!

Wat is en doet de KBN voor haar verenigingen?

Als u zich als vereniging aansluit bij van de KBN, geldt dit als lidmaatschap met de KBN. Wat betekent het KBN-lidmaatschap voor u als vereniging:

 • De KBN is de enige door VWS en NOC*NSF erkende karatebond in Nederland

 • De KBN is aangesloten bij de Europese Karate Federatie (EKF) en de Wereld Karate Federatie (WKF)

 • Opleiding Leraar Karate-do: De KBN biedt leden van verenigingen thematische verdieping door middel van kwalitatief zeer goede opleidingen die erkend zijn door NOC*NSF. De opleiding kan (deels) worden vergoed via het Sportakkoord.

 • Bij de KBN kunt u examen doen voor dangraad (zwarte band-)examens via de aangesloten (stijl)platformen.

 • De KBN ondersteunt lokale karate-do activiteiten zoals stijltrainingen en seminars. Evenementen van onze verenigingen kunnen via onze website onder de aandacht worden gebracht bij alle KBN-leden.

 • De KBN ondersteunt lokale clubs bij de organisatie van OAV wedstrijden. Dit doen we door het beschikbaar stellen van KBN materialen, documenten, software en personele ondersteuning.

 • Verzekeringen: karateverenigingen die lid zijn van de KBN kunnen via onze verzekeringspartner een aantrekkelijke verzekering afsluiten met een polis speciaal gericht op karate. Ook hebben wij een collectieve ongevallen verzekering voor onze vrijwilligers.

 • Het KBN Keurmerk: Karateverenigingen die aantoonbaar gecertificeerde leraren hebben en Veilig Sportklimaat hoog in het vaandel hebben staan kunnen in aanmerking komen voor het KBN Keurmerk.

 • Karateverenigingen kunnen gebruik maken van diverse regelingen op het gebied van Veilig Sportklimaat. Zo kunnen verenigingen voor hun vrijwilligers een gratis VOG aanvragen via de Regeling Gratis VOG.

Wat is het KBN verenigingslidmaatschap?

 • Het KBN verenigingslidmaatschap loopt volgens het kalenderjaar en gaat in op het moment van inschrijven tot 31 december van het lopende jaar.

 • De jaarlijkse contributie voor verenigingen van de KBN bedraagt € 151,00. Dit is de prijs die geldt voor betaling per Automatische Incasso.

 • Als u uw verenigingslidmaatschap wilt beëindigen, dient u dit voor 1 december van het lopend kalenderjaar te doen om te voorkomen dat u aan een volgend jaar lidmaatschap en contributie vast zit.

 • Het verenigingslidmaatschap dient schriftelijk per mail via info@kbn.nl beëindigd te worden. Uw opzegging is pas daadwerkelijk van kracht na bevestiging van opzegging door de KBN.

 • Adreswijzigingen of andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (mail, rekeningnummer, etc.) dient u altijd door te geven via de eerder genoemde mailadressen.

KBN verenigingslidmaatschap
Vereniging van de KBN

Aanmelden als vereniging bij de KBN

Het verenigingslidmaatschap met de KBN loopt altijd per kalenderjaar en gaat in op het moment van inschrijven. Aanmelden kan digitaal of door het inschrijfformulier ingevuld te mailen aan info@kbn.nl. Per post kan ook. Stuur het aanmeldformulier geheel ingevuld naar de Karate-do Bond Nederland, Haarbrug 14c, 3751 LM Bunschoten-Spakenburg.

Ter bevordering van een correcte afwikkeling accepteren wij alleen inschrijfformulieren waarbij de incassomachtiging is ingevuld en ondertekend.

Adresgegevens/Contributiebetaling

Wijzigingen in adres- of betalingsgegevens kunt u doorgeven via info@kbn.nl. Vergeten een machtiging in te vullen? Of onvolledig of foutief ingevuld? Vul dan het machtigingsformulier in.

Adreswijzigingen of andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (mail, rekeningnummer, etc.) dient u altijd door te geven via onze ledenadministratie of het KBN bondsbureau.

Het bondslidmaatschap is strikt persoonlijk.

Verenigingslidmaatschap opzeggen

Het verenigingslidmaatschap van de KBN kunt u schriftelijk en één maand voor het eind van het kalenderjaar (dus vóór 1 december) opzeggen. Vul hiervoor het online formulier in. U kunt ook het opzeggingsformulier downloaden, klik daarvoor hier.

Via een e-mail aan info@kbn.nl of per post kan het lidmaatschap ook worden stopgezet. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres (straat, postcode, plaats)
 • Geboortedatum
 • KBN-lidnummer
 • Reden van opzegging

U bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving bij de Karate-do Bond. De opzegging is pas geldig wanneer er door de KBN per mail of post een bewijs van opzegging is afgegeven.

KBN vriendenlidmaatschap opzeggen

Meer informatie of vragen?