Themadossier coronavirus2022-02-16T11:33:30+01:00

Themadossier coronavirus

Op deze pagina is alle informatie te vinden over het coronavirus & de karatesport.

Het NOC*NSF heeft een speciale informatiepagina aangemaakt, klik hier. Hierop staat belangrijke informatie over het coronavirus & de sport, hoe om te gaan met sportactiviteiten in binnen- en buitenland, en links naar andere belangrijke informatiepagina’s.

Huidige maatregelen
Protocol verantwoord sporten
Veelgestelde vragen
Financiële steunmaatregelen
Het coronavirus
Handige links & posters

Huidige maatregelen

Op 15 februari was weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Hierbij werd goed nieuws aangekondigd: Nederland gaat weer open! In drie stappen die snel achter elkaar worden gezet worden de maatregelen verder versoepeld.

Stap 1: per direct

Per direct komt het advies voor thuisbezoek te vervallen, en wordt het advies om thuis te werken omgezet in “werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor”.

Stap 2: per 18 februari

Op vrijdag 18 februari worden de openingstijden verruimd naar 01:00 uur. Het coronatoegangsbewijs blijft nog wel gelden tot 25 februari op de plaatsen waar deze nu ook getoond moet worden. Bij deze plaatsen geldt verder:

 • Minder dan 500 mensen: een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand is niet meer verplicht.
 • Meer dan 500 mensen: een vaste zitplaats en het dragen van een mondkapje blijft verplicht.

Stap 3: per 25 februari

Op vrijdag 25 februari wordt de laatste stap gezet. Dan wordt afscheid genomen van:

 • Beperkte openingstijden,
 • Coronatoegangsbewijs (3G) bij locaties <500 mensen,
 • Verplichting tot 1,5 meter afstand,
 • Het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in horeca of winkel,
 • Maximaal aantal bezoekers,
 • Vaste zitplaats.

Bij binnenlocaties met meer dan 500 mensen die geen vaste zitplaats hebben, geldt een 1G beleid (negatieve testuitslag). Ook blijft een mondkapje verplicht in het OV en op de luchthaven.

Basisregels

Het blijft van groot belang dat iedereen de basisregels volgt. Dit zijn:

 • Blijf thuis en laat je testen bij klachten.
 • 1,5 meter is een veilige afstand.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Meer informatie

Protocol verantwoord sporten

De KBN heeft een protocol opgesteld voor sporters, verenigingen, ouders en trainers dat als leidraad kan dienen bij het organiseren en openstellen van trainingen.

 • Het meest recente sportprotocol is hier te vinden – update 26 januari 2022(*)

* Note: Dit protocol is in ontwikkeling en gebaseerd op de kennis van dit moment. De komende dagen kunnen er nog aanpassingen volgen naar aanleiding van onder andere de adviezen van de Rijksoverheid en de noodverordeningen.

Ook NOC*NSF heeft een sportprotocol opgesteld. Deze is op de NOC*NSF website te vinden.

Veelgestelde vragen

Hieronder staan enkele veel voorkomende vragen en antwoorden beschreven, speciaal voor de sport.
(Deze FAQ wordt doorlopend gewijzigd, de laatste update was op 26 januari.)

>> Bekijk hier ook de FAQ van NOC*NSF.

Wat zijn de regels voor mondkapjes bij het sporten?2022-02-16T09:50:52+01:00

De regels voor mondkapjes zijn vanaf 26 januari bij binnensport accommodaties als volgt:

 • Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op binnensportlocaties (behalve tijdens het sporten)
 • Mondkapjes zijn verplicht voor publiek dat zich door binnensportlocaties verplaatst.
 • In ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat.

Voor tijdens het sporten geldt voor de sporter, trainer, instructeur en arbitrage dat zij niet een mondkapje op hoeven. Het wordt geadviseerd dat een jurylid, waar het kan, 1,5 meter afstand houdt. Als afstand houden niet lukt, dan moet een jurylid een mondkapje dragen, tenzij dit het functioneren belemmert.

LET OP: Het dringende advies is om wel een mondkapje te dragen om jezelf te beschermen.

Vanaf 18 februari komt het mondkapje en de verplichting tot het houden van 1,5 meter afstand bij binnensportlocaties tot 500 mensen te vervallen. 

Wat zijn de regels voor het trainen van senioren?2022-02-16T09:50:09+01:00

Vanaf 26 januari mag iedereen overdag en ‘s avonds binnen en buiten sporten. Dit hangt ook af van openingstijden van de sportlocatie. Daarbij is het spelen van  (competitie)wedstrijden weer toegestaan.

Houd wel 1,5 meter afstand van elkaar:

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen afstand te houden.
 • Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is.

Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Ook is het dragen van een mondkapje verplicht voor alle sporters vanaf 13 jaar op een binnensportlocatie.

Vanaf 18 februari komt het mondkapje en de verplichting tot het houden van 1,5 meter afstand bij binnensportlocaties tot 500 mensen te vervallen. Vanaf 25 februari komt het coronatoegangsbewijs te vervallen. 

Wat zijn de regels voor het trainen van jeugd?2022-02-16T09:49:43+01:00

Vanaf 26 januari mag iedereen overdag en ‘s avonds binnen en buiten sporten. Dit hangt ook af van openingstijden van de sportlocatie. Daarbij is het spelen van  (competitie)wedstrijden weer toegestaan.

Houd wel 1,5 meter afstand van elkaar:

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen afstand te houden.
 • Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is.

Het dragen van een mondkapje bij een binnensportlocatie is verplicht voor alle sporters vanaf 13 jaar.

Vanaf 18 februari komt het mondkapje en de verplichting tot het houden van 1,5 meter afstand bij binnensportlocaties tot 500 mensen te vervallen. 

Wat zijn de regels voor wedstrijden?2022-02-16T09:49:18+01:00

Vanaf 26 januari 05:00 uur zijn karate wedstrijden weer toegestaan. Ook mag hier publiek bij komen kijken. Het publiek bij karate wedstrijden en trainingen houdt zich aan de volgende regels:

 • Alle bezoekers van 18 jaar en ouder laten een coronatoegangsbewijs zien bij binnenkomst
 • Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen.

Als het publiek een vaste zitplaats heeft, mag een binnensportlocatie zoveel plaatsen benutten als kan met de 1,5-meter-regel, met een maximum van 1.250 bezoekers.

Vanaf 18 februari komt het mondkapje en het houden van afstand bij binnensportlocaties tot 500 mensen te vervallen. Vanaf 25 februari komt ook het coronatoegangsbewijs te vervallen. 

Wat zijn de regels met het coronatoegangsbewijs (CTB)?2022-02-16T09:48:37+01:00

Coronatoegangsbewijs

Op binnen- en buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht:

 • Bij sportbeoefening op binnensportlocaties vanaf 18 jaar, zoals bij lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.
 • voor publiek bij amateursport vanaf 18 jaar.

Het CTB krijg je als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben. Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien. Testen voor een sportactiviteit kan onder andere via Testen voor Toegang. Sporters kunnen kiezen voor de optie “zelf sporten”, voor publiek kan worden gekozen voor “toeschouwer sportactiviteit”.

CTB controle

De controle op het CTB vindt plaats bij de ingang van de binnensportlocatie. We adviseren verenigingen in overleg te treden met de beheerder of eigenaar van de sportlocatie, om duidelijke afspraken te maken wie de controle uitvoert. Als de vereniging eigenaar is van de sportlocatie, is de vereniging zelf verantwoordelijk voor de controle. De controle op CTB kan op sommige momenten extra drukte opleveren. We vragen verenigingen hierop te anticiperen door extra capaciteit in te zetten en mensen vooraf te informeren over de controle en toegang.

Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de CoronaCheck Scanner-app nodig. De CoronaCheck Scanner-app kun je downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android).

De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan. Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4:

 • De eerste letter van de voornaam; en/of
 • De eerste letter van de achternaam; en/of
 • De geboortedag; en/of
 • De geboortemaand.

Daarnaast vindt er ook direct een check op coronagerelateerde gezondheidsklachten plaats.

De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer:

 • de scanner groen kleurt; en
 • het ID overeenkomt; en
 • de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft.

CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig.

Let op: bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat. Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor is het mogelijk om de demo QR-codes te gebruiken.

Meer informatie over het scannen en het gebruik van de Coronacheck-app is hier te vinden.

Vanaf 25 februari komt het coronatoegangsbewijs te vervallen. 

Moet de trainer 1,5 meter afstand houden tot de karateka’s?2022-02-16T09:48:23+01:00

Het houden van 1,5 meter afstand is weer verplicht. De regels:

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven geen afstand te houden tot elkaar, maar wel tot volwassenen vanaf 18 jaar.
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand tot elkaar en tot volwassenen te houden.

Tijdens het sporten is het houden van 1,5 meter afstand niet verplicht als dit nodig is voor de sportbeoefening. Na het sporten gelden de bovenstaande regels.

Vanaf 18 februari komt de verplichting tot het houden van afstand bij een binnensportlocatie tot 500 mensen te vervallen. 

Zijn er uitzonderingen op het coronatoegangsbewijs (CTB)?2022-02-16T09:47:43+01:00

De CTB-plicht in publieke binnenruimten van sportlocaties geldt voor alle aanwezigen van 18 jaar en ouder.

Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn

Personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezonderd van de CTB verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers.

Begeleiders voor een sporter met een beperking

Mensen die een sporter met een beperking begeleiden omdat hij of zij hulp nodig heeft, worden gezien als een begeleider of vrijwilliger. Zij hoeven geen CTB te tonen. Deze begeleider mag ook mee voor bijvoorbeeld het omkleden.

Afhaal bij sportkantines

Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines.

Let op! Vanaf 25 februari komt het coronatoegangsbewijs te vervallen. 

Wat zijn de regels voor het sporten?2022-02-16T09:47:28+01:00

Iedereen mag binnen en buiten sporten, er zijn geen restricties voor wat betreft openingstijden en groepsgrootte. Ook zijn wedstrijden weer toegestaan. Er dient wel rekening te worden gehouden met de anderhalve meter afstand die verplicht is als die de sportbeoefening niet in de weg staat.

Voor de binnensport is vanaf 18 jaar wel een coronatoegangsbewijs vereist. Kleedkamers, douches en toiletten zijn open. Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten, en voor binnen faciliteiten van buitensportlocaties.

Vanaf 18 februari komt het mondkapje bij binnensportlocaties tot 500 mensen te vervallen. Vanaf 25 februari komt het coronatoegangsbewijs te vervallen. 

Wat moeten we doen bij een eventuele besmetting?2022-02-16T09:46:03+01:00

Wat moet ik doen bij een positieve test van een lid?

In het geval van een positieve test moet je zo snel mogelijk, via de betrokkene, schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Ook geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, check dan de quarantaineregels op de website van de Rijksoverheid.

Wat zijn de regels bij quarantaine?

Het quarantaine advies is veranderd. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de meest recente adviezen over thuisquarantaine.

Met hoeveel mensen mogen we tegelijk sporten? 2022-01-26T10:37:34+01:00

Binnen en buiten sporten is weer toegestaan. Er is geen beperking in de groepsgrootte bij binnen- of buitensport of sporten in de openbare ruimte.

Houd wel 1,5 meter afstand van elkaar:

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen afstand te houden.
 • Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is.

Financiële steunmaatregelen

Uiteraard heeft het coronavirus financiële gevolgen, ook voor sportverenigingen en -bonden. Er zijn vanuit het ministerie verschillende regelingen getroffen om mensen tegemoet te komen.

Op 14 december maakte het kabinet bekend dat diverse steunmaatregelen worden verlengd t/m het eerste kwartaal van 2022.

Meer informatie over de financiële regelingen is ook te vinden via:

Bekijk hieronder meer informatie over de verschillende steunmaatregelen die aan te vragen zijn voor (amateur) sportorganisaties.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is speciaal voor middel-kleine bedrijven en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, en ook doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven krijgen een subsidie om tegemoet te komen aan deze vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.Hoe hoger het verlies, hoe hoger de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat een bedrijf daarmee betaalt. Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector berekend. Een bedrijf krijgt maximaal €20.000 (netto) per 3 maanden. (Bron: Rvo)

Voorwaarden TVL Q4 2021

 • TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van de referentieperiodes.
 • U hoeft niet eerder TVL aangevraagd te hebben
 • Uw onderneming heeft minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal. Dit berekenen we met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. Het gaat dus niet om uw werkelijke vaste lasten
 • De TVL-subsidie wordt berekend aan de hand van het omzetverlies, het percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%
 • U krijgt maximaal € 250.000 subsidie
 • U kunt kiezen uit twee referentieperiodes: het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020
 • U kunt alleen aanvragen met eHerkenning vanaf niveau 3 of DigiD

Meer voorwaarden zijn hier te vinden. De TVL Q4 2021 kan worden aangevraagd van 20 december 2021 t/m 28 januari 2022 via www.rvo.nl.

TVL Q1 2022

De voorwaarden van TVL Q1 2022 zijn in het eerste kwartaal van 2022 gelijk aan die van TVL Q4 2021. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. Het maximale subsidiepercentage blijft 100%. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor een update.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunt u uw werknemers met een vast of flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Werkgevers krijgen 85% van de loonkosten vergoed bij minimaal 20% omzetverlies.

Meer informatie is hier te vinden.

De NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) over november en december 2021 kan worden aangevraagd van 13 december t/m 31 januari via www.uwv.nl.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO)

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die omzetverlies hebben geleden als gevolg van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19.

Meer informatie is hier te vinden.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)

De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden.

Meer informatie is hier te vinden.

Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport

Dit is een borgstelling voor een noodkrediet voor verenigingen via Stichting Waarborgfonds Sport.

>> Meer informatie is te vinden op de website van SWS.

Het coronavirus

Het coronavirus, ook wel bekend als COVID-19, wordt gekenmerkt door klachten die in het begin vaak lijken op een verkoudheid. De ziekte kan uiteindelijk een ernstige longontsteking veroorzaken, waar soms ook mensen aan overlijden. De symptomen van het coronavirus zijn divers. Sommige mensen lijken er amper iets van de merken. Anderen worden ernstig ziek.

 • Meer informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.
 • Bekijk deze video om meer te weten te komen over de symptomen bij het corona virus.

Zelf kan je ook helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en doe een test.

(Bron: RIVM)

Meer informatie of vragen?

Neem direct contact op
Ga naar de bovenkant