Themadossier coronavirus

Op deze pagina is alle informatie te vinden over het coronavirus & de karatesport.

Het NOC*NSF heeft een speciale informatiepagina aangemaakt, klik hier. Hierop staat belangrijke informatie over het coronavirus & de sport, hoe om te gaan met sportactiviteiten in binnen- en buitenland, en links naar andere belangrijke informatiepagina’s.

Huidige maatregelen

Op 15 februari was weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Hierbij werd goed nieuws aangekondigd: Nederland gaat weer open! In drie stappen die snel achter elkaar worden gezet worden de maatregelen verder versoepeld.

Stap 1: per direct

Per direct komt het advies voor thuisbezoek te vervallen, en wordt het advies om thuis te werken omgezet in “werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor”.

Stap 2: per 18 februari

Op vrijdag 18 februari worden de openingstijden verruimd naar 01:00 uur. Het coronatoegangsbewijs blijft nog wel gelden tot 25 februari op de plaatsen waar deze nu ook getoond moet worden. Bij deze plaatsen geldt verder:

 • Minder dan 500 mensen: een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand is niet meer verplicht.
 • Meer dan 500 mensen: een vaste zitplaats en het dragen van een mondkapje blijft verplicht.

Stap 3: per 25 februari

Op vrijdag 25 februari wordt de laatste stap gezet. Dan wordt afscheid genomen van:

 • Beperkte openingstijden,
 • Coronatoegangsbewijs (3G) bij locaties <500 mensen,
 • Verplichting tot 1,5 meter afstand,
 • Het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in horeca of winkel,
 • Maximaal aantal bezoekers,
 • Vaste zitplaats.

Bij binnenlocaties met meer dan 500 mensen die geen vaste zitplaats hebben, geldt een 1G beleid (negatieve testuitslag). Ook blijft een mondkapje verplicht in het OV en op de luchthaven.

Basisregels

Het blijft van groot belang dat iedereen de basisregels volgt. Dit zijn:

 • Blijf thuis en laat je testen bij klachten.
 • 1,5 meter is een veilige afstand.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Meer informatie

Protocol verantwoord sporten

De KBN heeft een protocol opgesteld voor sporters, verenigingen, ouders en trainers dat als leidraad kan dienen bij het organiseren en openstellen van trainingen.

 • Het meest recente sportprotocol is hier te vinden – update 26 januari 2022(*)

* Note: Dit protocol is in ontwikkeling en gebaseerd op de kennis van dit moment. De komende dagen kunnen er nog aanpassingen volgen naar aanleiding van onder andere de adviezen van de Rijksoverheid en de noodverordeningen.

Ook NOC*NSF heeft een sportprotocol opgesteld. Deze is op de NOC*NSF website te vinden.

Veelgestelde vragen

Hieronder staan enkele veel voorkomende vragen en antwoorden beschreven, speciaal voor de sport.
(Deze FAQ wordt doorlopend gewijzigd, de laatste update was op 26 januari.)

>> Bekijk hier ook de FAQ van NOC*NSF.

Financiële steunmaatregelen

Uiteraard heeft het coronavirus financiële gevolgen, ook voor sportverenigingen en -bonden. Er zijn vanuit het ministerie verschillende regelingen getroffen om mensen tegemoet te komen.

Op 14 december maakte het kabinet bekend dat diverse steunmaatregelen worden verlengd t/m het eerste kwartaal van 2022.

Meer informatie over de financiële regelingen is ook te vinden via:

Bekijk hieronder meer informatie over de verschillende steunmaatregelen die aan te vragen zijn voor (amateur) sportorganisaties.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is speciaal voor middel-kleine bedrijven en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, en ook doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven krijgen een subsidie om tegemoet te komen aan deze vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.Hoe hoger het verlies, hoe hoger de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat een bedrijf daarmee betaalt. Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector berekend. Een bedrijf krijgt maximaal €20.000 (netto) per 3 maanden. (Bron: Rvo)

Voorwaarden TVL Q4 2021

 • TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van de referentieperiodes.
 • U hoeft niet eerder TVL aangevraagd te hebben
 • Uw onderneming heeft minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal. Dit berekenen we met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. Het gaat dus niet om uw werkelijke vaste lasten
 • De TVL-subsidie wordt berekend aan de hand van het omzetverlies, het percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%
 • U krijgt maximaal € 250.000 subsidie
 • U kunt kiezen uit twee referentieperiodes: het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020
 • U kunt alleen aanvragen met eHerkenning vanaf niveau 3 of DigiD

Meer voorwaarden zijn hier te vinden. De TVL Q4 2021 kan worden aangevraagd van 20 december 2021 t/m 28 januari 2022 via www.rvo.nl.

TVL Q1 2022

De voorwaarden van TVL Q1 2022 zijn in het eerste kwartaal van 2022 gelijk aan die van TVL Q4 2021. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. Het maximale subsidiepercentage blijft 100%. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor een update.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunt u uw werknemers met een vast of flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Werkgevers krijgen 85% van de loonkosten vergoed bij minimaal 20% omzetverlies.

Meer informatie is hier te vinden.

De NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) over november en december 2021 kan worden aangevraagd van 13 december t/m 31 januari via www.uwv.nl.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO)

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die omzetverlies hebben geleden als gevolg van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van COVID-19.

Meer informatie is hier te vinden.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)

De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden.

Meer informatie is hier te vinden.

Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport

Dit is een borgstelling voor een noodkrediet voor verenigingen via Stichting Waarborgfonds Sport.

>> Meer informatie is te vinden op de website van SWS.

Het coronavirus

Het coronavirus, ook wel bekend als COVID-19, wordt gekenmerkt door klachten die in het begin vaak lijken op een verkoudheid. De ziekte kan uiteindelijk een ernstige longontsteking veroorzaken, waar soms ook mensen aan overlijden. De symptomen van het coronavirus zijn divers. Sommige mensen lijken er amper iets van de merken. Anderen worden ernstig ziek.

 • Meer informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.
 • Bekijk deze video om meer te weten te komen over de symptomen bij het corona virus.

Zelf kan je ook helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en doe een test.

(Bron: RIVM)

Meer informatie of vragen?