Themadossier coronavirus2021-12-02T12:16:23+01:00

Themadossier coronavirus

Op deze pagina is alle informatie te vinden over het coronavirus & de karatesport.

Het NOC*NSF heeft een speciale informatiepagina aangemaakt, klik hier. Hierop staat belangrijke informatie over het coronavirus & de sport, hoe om te gaan met sportactiviteiten in binnen- en buitenland, en links naar andere belangrijke informatiepagina’s.

Huidige maatregelen
Protocol verantwoord sporten
Veelgestelde vragen
Financiële steunmaatregelen
Het coronavirus
Corona checklist voor verenigingen
Evenementen
Handige links & posters

Huidige maatregelen

Op vrijdag 26 november was er wederom een persconferentie over de coronamaatregelen. Daar werd bekend dat de huidige maatregelen worden verlengd voor ten minste drie weken. Daarbij zijn extra maatregelen genomen. Vanaf zondag 28 november 05:00 uur gelden onder andere de volgende extra maatregelen:

 • Er zijn geen amateur sportactiviteiten vanaf 17:00 uur tot 05:00 uur.
 • Individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 17:00 uur is mogelijk. Georganiseerd buiten sporten na 17:00u is toegestaan met maximaal 4 personen (excl. instructeur) en op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven geen afstand te houden tot elkaar, maar wel tot volwassenen vanaf 18 jaar.
  • Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand tot elkaar en tot volwassenen te houden.
 • Mondkapjes zijn verplicht op alle publieke locaties, waaronder binnensportaccommodaties. Een mondkapje is ook verplicht bij plaatsen waar het coronatoegangsbewijs wordt gevraagd. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen vanaf 13 jaar.

Iedereen van 18 jaar en ouder houdt verplicht 1,5 meter afstand tot elkaar. Verder blijven de reeds aangekondigde maatregelen van kracht. Dat betekent dat het CTB verplicht blijft bij de georganiseerde binnensportbeoefening vanaf 18 jaar. Hieronder valt alle binnensportbeoefening op een sportlocatie of -accommodatie.

Uitzonderingen op de CTB regel zijn vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie en professionele sporters.

Basisregels

Het blijft van groot belang dat iedereen de basisregels volgt. Dit zijn:

 • Blijf thuis en laat je testen bij klachten.
 • 1,5 meter is een veilige afstand.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Meer informatie

Protocol verantwoord sporten

De KBN heeft een protocol opgesteld voor sporters, verenigingen, ouders en trainers dat als leidraad kan dienen bij het organiseren en openstellen van trainingen.

 • Het meest recente sportprotocol is hier te vinden – update 2 december 2021 (*)

* Note: Dit protocol is in ontwikkeling en gebaseerd op de kennis van dit moment. De komende dagen kunnen er nog aanpassingen volgen naar aanleiding van onder andere de adviezen van de Rijksoverheid en de noodverordeningen.

 • Een voorbeeld van de gezondheidscheck is hier te vinden.
 • Ook NOC*NSF heeft een sportprotocol opgesteld. Deze is op de NOC*NSF website te vinden.

Veelgestelde vragen

Hieronder staan enkele veel voorkomende vragen en antwoorden beschreven, speciaal voor de sport.

>> Bekijk hier ook de FAQ van NOC*NSF.

Met hoeveel mensen mogen we tegelijk sporten? 2021-11-30T12:01:52+01:00

Sporten, amateurwedstrijden en competities en toernooien zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs. Er is geen maximale groepsgrootte tijdens het sporten. Met ingang van 24 november 2021 is het houden van 1,5 meter afstand weer verplicht. Dit betekent dat de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren hierop kunnen handhaven. Er zijn enkele uitzonderingen hierop:

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.

De 1,5 m is eveneens niet verplicht als dit de sportbeoefening in de weg staat.

Wat zijn de regels voor het trainen van senioren?2021-12-02T12:15:38+01:00

Sporten, amateurwedstrijden en competities en toernooien zijn toegestaan van 05:00u tot 17:00u. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs. Individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 17:00 uur is mogelijk. Georganiseerd buiten sporten na 17:00u is toegestaan met maximaal 4 personen (excl. instructeur) en op 1,5 meter afstand van elkaar.

Met ingang van 24 november 2021 is het houden van 1,5 meter afstand weer verplicht. Dit betekent dat de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren hierop kunnen handhaven. De 1,5 m is niet verplicht als dit de sportbeoefening in de weg staat.

Vanaf 6 november geldt dat bij georganiseerde binnensportbeoefening vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd. Hieronder valt alle binnensportbeoefening op een sportlocatie of -accommodatie.

Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport.

Wat zijn de regels voor het trainen van jeugd?2021-12-02T12:15:07+01:00

Sporten, amateurwedstrijden en competities en toernooien zijn toegestaan van 05:00u tot 17:00u. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs. Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot elkaar, en tot volwassenen. Voor jongeren van 13 t/m 17 jaar geldt dat zij geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar.

Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport.

Individueel buiten sporten in de openbare ruimte na 17:00 uur is mogelijk. Georganiseerd buiten sporten na 17:00u is toegestaan met maximaal 4 personen (excl. instructeur) en op 1,5 meter afstand van elkaar.

Zijn er uitzonderingen op het coronatoegangsbewijs (CTB)?2021-11-30T11:46:46+01:00

De CTB-plicht in publieke binnenruimten van sportlocaties geldt voor alle aanwezigen van 18 jaar en ouder.

Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn

Personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezonderd van de CTB verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers.

Cursisten

Personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezonderd van de CTB-verplichting, artikel 58ra achtste lid Wpg. Personen die een opleiding of cursus volgen tot bijvoorbeeld trainer of scheidsrechter zullen veelal dit doen in het kader van (al dan niet tegen betaling) (vrijwilligers)werk en daarmee uitgezonderd zijn van de CTB-plicht.

Begeleiders voor een sporter met een beperking

Mensen die een sporter met een beperking begeleiden omdat hij of zij hulp nodig heeft, worden gezien als een begeleider of vrijwilliger. Zij hoeven geen CTB te tonen. Deze begeleider mag ook mee voor bijvoorbeeld het omkleden.

Wat zijn de regels voor mondkapjes bij het sporten?2021-11-30T12:05:16+01:00

Mondkapjes zijn verplicht op alle publieke locaties, waaronder binnensportaccommodaties. Een mondkapje is ook verplicht bij plaatsen waar het coronatoegangsbewijs wordt gevraagd. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen vanaf 13 jaar.

Voor tijdens het sporten geldt voor de sporter, trainer, instructeur en arbitrage dat zij niet een mondkapje op hoeven.

Wat zijn de regels voor wedstrijden?2021-12-02T12:14:36+01:00

Alle sportactiviteiten en amateursportwedstrijden zijn toegestaan van 05:00u tot 17:00u, en iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs. Publiek bij amateursportwedstrijden en trainingen (waar karate onder valt) is niet toegestaan.

Het is voor sporters niet verplicht om 1,5 meter afstand houden tijdens wedstrijden en trainingen. Sporters die klaar zijn met de sportbeoefening worden daarna bezoekers, en moeten vanuit die hoedanigheid de sportaccommodatie verlaten.

Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien. Hier vallen trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en arbitrage onder.

Wat zijn de regels met het coronatoegangsbewijs (CTB)?2021-11-30T11:58:53+01:00

Coronatoegangsbewijs

Op binnen- en buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht:

 • Bij sportbeoefening op binnensportlocaties vanaf 18 jaar, zoals bij lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.
 • voor amateursporters vanaf 18 jaar die gebruikmaken van faciliteiten binnen op sportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantine.

Het CTB krijg je als je volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs hebt of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben. Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien. Testen voor een sportactiviteit kan onder andere via Testen voor Toegang. Sporters kunnen kiezen voor de optie “zelf sporten”, voor publiek kan worden gekozen voor “toeschouwer sportactiviteit”.

CTB controle

De controle op het CTB vindt plaats bij de ingang van de binnensportlocatie. We adviseren verenigingen in overleg te treden met de beheerder of eigenaar van de sportlocatie, om duidelijke afspraken te maken wie de controle uitvoert. Als de vereniging eigenaar is van de sportlocatie, is de vereniging zelf verantwoordelijk voor de controle. De controle op CTB kan op sommige momenten extra drukte opleveren. We vragen verenigingen hierop te anticiperen door extra capaciteit in te zetten en mensen vooraf te informeren over de controle en toegang.

Om het coronabewijs van bezoekers en leden te kunnen scannen, is de CoronaCheck Scanner-app nodig. De CoronaCheck Scanner-app kun je downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google Play Store (Android).

De check op het coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan. Deze gegevens zijn altijd 3 van deze 4:

 • De eerste letter van de voornaam; en/of
 • De eerste letter van de achternaam; en/of
 • De geboortedag; en/of
 • De geboortemaand.

Daarnaast vindt er ook direct een check op coronagerelateerde gezondheidsklachten plaats.

De check op het coronatoegangsbewijs is voldaan wanneer:

 • de scanner groen kleurt; en
 • het ID overeenkomt; en
 • de bezoeker geen gezondheidsklachten heeft.

CoronaCheck Scanner is te gebruiken op alle iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Ook heeft de telefoon een werkende camera nodig.

Let op: bij een telefoon met lage kwaliteit camera kan het zijn dat het scannen van papieren CoronaCheck QR-codes moeilijk gaat. Probeer het scannen van QR-codes daarom eerst uit. Daarvoor is het mogelijk om de demo QR-codes te gebruiken.

Meer informatie over het scannen en het gebruik van de Coronacheck-app is hier te vinden.

Moet de trainer 1,5 meter afstand houden tot de karateka’s?2021-11-30T11:58:23+01:00

Het houden van 1,5 meter afstand is weer verplicht. De regels:

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Jongeren van 13 t/m 17 jaar hoeven geen afstand te houden tot elkaar, maar wel tot volwassenen vanaf 18 jaar.
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen afstand tot elkaar en tot volwassenen te houden.

Tijdens het sporten is het houden van 1,5 meter afstand niet verplicht als dit nodig is voor de sportbeoefening.

Financiële steunmaatregelen

Uiteraard heeft het coronavirus financiële gevolgen, ook voor sportverenigingen en -bonden. Er zijn vanuit het ministerie verschillende regelingen getroffen om mensen tegemoet te komen.

Na de persconferentie van vrijdag 12 november is gebleken dat er extra steunmaatregelen komen voor de getroffen sectoren in de vorm van een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4.

Meer informatie over de financiële regelingen is ook te vinden via:

Bekijk hieronder meer informatie over de verschillende steunmaatregelen die aan te vragen zijn voor (amateur) sportorganisaties.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is speciaal voor middel-kleine bedrijven en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, en ook doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven krijgen een subsidie om tegemoet te komen aan deze vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.Hoe hoger het verlies, hoe hoger de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat een bedrijf daarmee betaalt. Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector berekend. Een bedrijf krijgt maximaal €20.000 (netto) per 3 maanden. (Bron: Rvo)

Voorwaarden TVL Q4 2021

 • TVL Q4 2021 is voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van de referentieperiodes.
 • U hoeft niet eerder TVL aangevraagd te hebben
 • Uw onderneming heeft minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal. Dit berekenen we met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. Het gaat dus niet om uw werkelijke vaste lasten
 • De TVL-subsidie wordt berekend aan de hand van het omzetverlies, het percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 85%
 • U krijgt maximaal € 250.000 subsidie
 • U kunt kiezen uit twee referentieperiodes: het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020
 • U kunt alleen aanvragen met eHerkenning vanaf niveau 3 of DigiD

Meer voorwaarden vindt u hier: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/tvl-q4-2021)

Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport

Dit is een borgstelling voor een noodkrediet voor verenigingen via Stichting Waarborgfonds Sport.

>> Meer informatie is te vinden op de website van SWS.

Het coronavirus

Het coronavirus, ook wel bekend als COVID-19, wordt gekenmerkt door klachten die in het begin vaak lijken op een verkoudheid. De ziekte kan uiteindelijk een ernstige longontsteking veroorzaken, waar soms ook mensen aan overlijden. De symptomen van het nieuwe coronavirus zijn divers. Sommige mensen lijken er amper iets van de merken. Anderen worden ernstig ziek.

 • Meer informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.
 • Bekijk deze video om meer te weten te komen over de symptomen bij het corona virus.

Zelf kan je ook helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk minstens de helft van de tijd thuis.

Ben je ziek?

 • Blijf thuis als je een of meer van deze klachten hebt: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Heb je ook koorts (temperatuur boven de 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte. Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven. Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

(Bron: RIVM)

Corona checklist voor verenigingen

NOC*NSF heeft, met medewerking van verschillende verenigingen en bonden, checklists opgesteld voor sportverenigingen. Er zijn verschillende checklists:

 • Checklist Crowdmanagement. NOC*NSF heeft een handreiking opgesteld met daarin meer uitleg over de spelregels, vragen en tips betreft de 1,5 meter afstand bij sportverenigingen.

Ook staat hierin een flowchart met uitwerkingen voor zowel binnen- als buitentrainingen en evenementen. Bekijk de checklist hier.

 • Checklist sportverenigingen. Hierbij wordt ingegaan op waar sportverenigingen in het bijzonder op moeten letten met de huidige situatie rondom het corona virus, en wat zij kunnen doen.

Met deze checklist wordt gemakkelijk per onderwerp (denk bijvoorbeeld aan financiën en de sportaccommodatie) verschillende punten besproken die gevolgen kunnen hebben voor zowel de inkomsten als de uitgaven van een sportvereniging.

Download de checklist hier.

Evenementen

Helaas zijn in verband met de maatregelen omtrent het coronavirus veel evenementen reeds geannuleerd. Hieronder is een overzicht te vinden van alle evenementen die reeds zijn geannuleerd en/of uitgesteld in verband met het coronavirus.

KBN evenementen:

 • 19 juni: KBN OAV toernooi: Open Moerdijk Cup (uitgesteld naar 2022)
 • 18 december: KBN OAV toernooi: Karate Cup Sittard

WKF/EKF evenementen:

 • 17 – 22 november: WKF Wereldkampioenschappen Senioren in Dubai (verplaatst naar 2021)
 • Februari 2021: EK Cadetten, Junioren en U21 (verplaatst naar augustus 2021)
 • 19 – 21 februari: Premier League Lissabon (verplaatst naar 30 april – 2 mei 2021)
 • 12 – 14 maart: Premier League Baku wordt verplaatst naar Istanbul, data blijven hetzelfde.
 • 9 – 11 april: Premier League Rabat (verplaatst naar 29 – 31 oktober 2021)
 • 29 – 31 oktober: Premier League Rabat: geannuleerd.

De Olympische Spelen in Tokio zijn verplaatst naar 2021.

Meer informatie of vragen?

Neem direct contact op
Ga naar de bovenkant