Themadossier coronavirus2021-01-18T16:41:53+00:00

Themadossier coronavirus

Op deze pagina is alle informatie te vinden over het coronavirus & de karatesport.

Het NOC*NSF heeft een speciale informatiepagina aangemaakt, klik hier. Hierop staat belangrijke informatie over het coronavirus & de sport, hoe om te gaan met sportactiviteiten in binnen- en buitenland, en links naar andere belangrijke informatiepagina’s.

Huidige maatregelen
Protocol verantwoord sporten
Veelgestelde vragen
Financiële gevolgen
Het coronavirus
Corona checklist voor verenigingen
Evenementen
Handige links & posters

Huidige maatregelen

Op 12 januari 2021 werd in de persconferentie aangekondigd dat de lockdown wordt verlengd tot en met ten minste 9 februari 2021. Het doel van de verlengde lockdown is om zo min mogelijk contacten te hebben. Zo komen er minder besmettingen, en wordt de druk op de zorg verlaagd. Thuisblijven is de beste manier om contacten te beperken.

Maatregelen per 12 januari 2021

Voor de sport betekent dit kort gezegd het volgende:

 • Binnensportlocaties zijn dicht.
 • Wedstrijden zijn verboden.
 • Groepslessen zijn buiten niet toegestaan.
 • Volwassenen mogen alleen of met zijn tweeën buiten sporten.
 • Kinderen (t/m 17 jaar) mogen in teamverband buiten sporten en onderling (met teams van hun eigen club) wedstrijden spelen.

Het is mogelijk om met meerdere groepen van maximaal twee personen bij dezelfde buitenlocatie te trainen. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:

 • de groepjes meer dan 1,5 meter afstand tot elkaar houden zodat er geen sprake is van groepsvorming;
 • de onderlinge afstand tussen de sporters in een groepje minimaal 1,5 meter is;
 • er een duidelijke afbakening is van de verschillende tweetallen;
 • de groepjes niet mengen of van samenstelling wisselen.

De trainer mag instructie geven aan een tweetal, mits de trainer minimaal 1,5 meter afstand houdt. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen tegelijkertijd is niet toegestaan. Wel mag een trainer van het ene tweetal naar het andere tweetal gaan om instructie te geven (mits op 1,5 meter afstand).

>> Bekijk hier de factsheet Maatregelen per 12 januari.
>> Lees hier het nieuwsbericht van de Rijksoverheid over de persconferentie van 12 januari.
>> Download hier de beeldsamenvatting van alle maatregelen per 12 januari.
>> Bekijk hier de factsheet Maatregelen per 12 januari voor de sport

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • Blijf thuis als je klachten hebt en laat je zo snel mogelijk testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen als je 18 jaar en ouder bent;
 • Was vaak je handen;
 • Werk zoveel mogelijk thuis;
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Protocol verantwoord sporten

De KBN heeft een protocol opgesteld voor sporters, verenigingen, ouders en trainers dat als leidraad kan dienen bij het organiseren en openstellen van trainingen.

 • De meest recente versie van het KBN sportprotocol is hier te downloaden – update 13 januari 2021 (*)

* Note: Dit protocol is in ontwikkeling en gebaseerd op de kennis van dit moment. De komende dagen kunnen er nog aanpassingen volgen naar aanleiding van onder andere de adviezen van de Rijksoverheid en de noodverordeningen.

 • Een voorbeeld van de gezondheidscheck is hier te vinden.
 • Ook NOC*NSF heeft een sportprotocol opgesteld. Deze is op de NOC*NSF website te vinden.

Veelgestelde vragen

Hieronder staan enkele veel voorkomende vragen en antwoorden beschreven, speciaal voor de sport.

>> Bekijk hier ook de FAQ van NOC*NSF.

Met hoeveel mensen mogen we tegelijk sporten? 2021-01-18T16:48:13+00:00

Op 12 januari 2021 werd in de persconferentie aangekondigd dat de lockdown wordt verlengd tot en met ten minste 9 februari 2021. Het doel van de verlengde lockdown is om zo min mogelijk contacten te hebben. Zo komen er minder besmettingen, en wordt de druk op de zorg verlaagd. Thuisblijven is de beste manier om contacten te beperken.

Voor de sport betekent dit kort gezegd het volgende:

 • Binnensportlocaties zijn dicht & wedstrijden zijn verboden.
 • Groepslessen voor volwassenen zijn niet toegestaan.
 • Er wordt geen publiek toegelaten bij sportactiviteiten.
 • Volwassenen mogen alleen of met zijn tweeën buiten sporten.
 • Kinderen (t/m 17 jaar) mogen in teamverband buiten sporten en onderling (met teams van hun eigen club) wedstrijden spelen.

Buiten mag iedereen vanaf achttien jaar alleen sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in groepjes van maximaal twee personen (excl. instructeur). Kantines, douches en kleedkamers blijven gesloten.

Voor de topsport en de jeugd tot achttien jaar gelden uitzonderingen. De jeugd tot achttien jaar mag buiten blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen, de competitie ligt wel stil.

Wat zijn de regels voor het trainen van senioren?2020-12-19T07:57:37+00:00

Vanaf 15 december is het niet meer mogelijk om binnen te sporten. Buiten sporten mag, maar alleen of met groepjes van maximaal twee personen. Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt hierbij dat er 1,5 meter afstand van elkaar gehouden moet worden. Groepslessen zijn niet toegestaan.

Het is mogelijk om met meerdere groepen van maximaal twee personen tegelijk op 1 sportveld tegelijkertijd te trainen. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:

  • de groepjes meer dan 1,5 meter afstand tot elkaar houden zodat er geen sprake is van groepsvorming;
  • de onderlinge afstand tussen de sporters in een groepje minimaal 1,5 meter is
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • zij niet mengen of van samenstelling wisselen.

De trainer mag instructie geven aan een tweetal, mits hij/zij minimaal 1,5 meter afstand houdt. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen tegelijkertijd is niet toegestaan. Wel mag een trainer van het ene tweetal naar het andere tweetal gaan om instructie te geven (mits op 1,5 meter afstand).

Wat zijn de regels voor het trainen van jeugd?2021-01-18T16:50:20+00:00

Ook voor kinderen geldt dat binnensporten vanaf 15 december niet meer mogelijk is. De jeugd tot achttien jaar mag buiten blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen, de competitie ligt wel stil. Onderlinge wedstrijden zijn toegestaan.

Het is bij de trainingen voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar toegestaan dat er één of meer volwassen trainers aanwezig zijn, maar probeer dit aantal altijd zo laag mogelijk te houden. De volwassenen moeten hierbij wel de 1,5 meter afstand in acht nemen.

Jongeren vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen. Tijdens het sporten geldt deze regel niet. Voor jonge kinderen (t/m 12 jaar) geldt deze regel ook niet.

Wat zijn de regels voor mondkapjes bij het sporten?2020-12-02T08:35:59+00:00

De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid.

Het mondkapje hoeft niet gedragen te worden tijdens het sporten.

Het dragen van een spatscherm (faceshield) is niet toegestaan als alternatief voor een mondkapje. Ook een zakdoek, sjaal of buff is niet toegestaan.

Tijdens het geven van een les, training, of instructie is het voor trainers/coaches niet verplicht om een mondkapje te dragen indien dit het geven van de les, training of instructie te veel belemmerd. Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Concreet gaat het om:

 • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan hun gezicht;
 • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening;
 • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening;
 • Begeleiders van mensen die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.

Het handhavend lokaal gezag kan mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.

Zijn wedstrijden en evenementen toegestaan? 2020-11-09T09:44:01+00:00

Nee, vanaf de aangescherpte maatregelen per 14 oktober 22:00 uur zijn wedstrijden en evenementen niet meer toegestaan. Kinderen en jeugdigen t/m 17 jaar mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.

Is publiek bij trainingen of evenementen toegestaan?2020-11-09T09:43:42+00:00

Sinds de aangescherpte maatregelen per 29 september is publiek niet meer toegestaan. Dit geldt zowel voor trainingen, evenementen (bijv. kyugraad examens) als wedstrijden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen die een functie hebben tijdens de sportbeoefening (bijv. de zogenaamde ‘rijouders’ bij uitspelende teams), en voor een ouder/verzorger van een sporter met een beperking als de aanwezigheid van de ouder/verzorger noodzakelijk is voor het kunnen beoefenen van de sport.

Wie moet de gezondheidscheck uitvoeren en hoe werkt dit?2020-11-09T09:43:17+00:00

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat er voor aanvang van een training, evenement of wedstrijd een gezondheidscheck moet worden gedaan. De verantwoordelijkheid voor deze check ligt bij degene die de sportactiviteit organiseert. Bekijk hier de vragen die in verband met de gezondheidscheck gesteld moeten worden. Als één van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan wordt hij/zij niet toegelaten tot de activiteit. In verband met de privacy wordt geadviseerd de antwoorden op de check niet op te slaan, of een veilig systeem te gebruiken wat voldoet aan de AVG richtlijnen.

Moet de trainer 1,5 meter afstand houden tot de karateka’s?2020-11-09T09:46:31+00:00

Dit hangt ervan af hoe oud de karateka’s zijn.

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te houden maar wel tot volwassenen.
 • Personen vanaf 18 jaar houden 1,5 meter afstand tot elkaar, ongeacht hun leeftijd.

Financiële gevolgen

Uiteraard heeft het coronavirus financiële gevolgen, ook voor sportverenigingen en -bonden. Er zijn vanuit het ministerie verschillende regelingen getroffen om mensen tegemoet te komen. Op 28 augustus 2020 presenteerde het kabinet het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt. Dit is de opvolger van het noodpakket banen en economie (17 maart 2020) en noodpakket 2.0 (20 mei 2020).

Het kabinet heeft op 27 oktober bekend gemaakt dat er opnieuw geld beschikbaar wordt gesteld voor sportverenigingen die worden getroffen door de huidige beperkende maatregelen. Het gaat hierbij om een bedrag van €60 miljoen. Het sport specifieke pakket wordt door het kabinet aangepast en heropend voor de periode van 1 oktober t/m 31 december. Het gaat hierbij vooral om een compensatie voor de financiële schade in verband met het stilleggen van de competitie, het sluiten van sportkantine en het sporten in kleinere groepen. Meer informatie over dit sport specifieke pakket wordt begin november verwacht.

Bekijk hier een kort overzicht van alle steun- en herstelmaatregelen.

Voor de meeste verenigingen zal de TASO het meest interessant zijn, terwijl het voor sommige verenigingen juist zal lonen om TVL aan te vragen. Waar de TASO een groter deel van de in aanmerking komende lasten compenseert, kent de TVL juist een hogere maximum subsidie. Met name voor verenigingen met zeer forse omzetdaling (bijvoorbeeld met een eigen kantine) en hoge vaste lasten kan de TVL daarom de moeite waard zijn (indicatiebegroting van 925.000 per jaar bij 30% omzetdaling of begroting van 550.000 per jaar bij 50% omzetdaling). De definitieve norm- en drempelbedragen voor de TASO zijn nu nog niet bekend. In de vorige tranche bleek dat sommige clubs TVL hebben aangevraagd en daardoor niet meer in aanmerking konden komen voor de TASO, terwijl juist die voor hen gunstiger zou uitpakken. Deze belemmering wordt in de komende regeling weggenomen. Mocht straks blijken dat de TASO-Q4 gunstiger uitvalt voor een vereniging, dan kan die vereniging ervoor kiezen de TVL-subsidie over Q4 terug te storten en alsnog een beroep op de TASO te doen.

Meer informatie over de financiële regelingen is ook te vinden via:

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is speciaal voor middel-kleine bedrijven en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, en ook doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie om tegemoet te komen aan deze vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.Hoe hoger het verlies, hoe hoger de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat een bedrijf daarmee betaalt. Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector berekend. Een bedrijf krijgt maximaal €20.000 (netto) per 3 maanden. (Bron: Rvo)

De TVL-subsidie bestaat uit 2 delen, met ieder hun eigen voorwaarden:

 1. TVL tot 1 oktober 2020
 2. TVL na 1 oktober 2020

TVL Q4 2020

Vanaf 25 november om 12:00 uur kunnen ondernemers uit vrijwel alle bedrijfssectoren een aanvraag doen voor TVL Q4 2020 (oktober tot en met december 2020), met uitzondering van financiële en kredietinstellingen, publiek gefinancierde scholen, holdings, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen. Dit kan tot en met 29 januari 2021, 17:00 uur.

>> Bekijk hier extra informatie over de TVL Q4 2020.

NOW 

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die door het coronavirus te maken hebben met een omzetverlies van minimaal 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis. Lees meer over de NOW 2.0 die geldt tot 1 oktober 2020 en over de NOW 3.0 die ingaat per 1 oktober 2020. De NOW 3.0 kan worden aangevraagd vanaf half november.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO)

Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Een amateursportorganisaties komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als:

 • de organisatie in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren.
 • de organisatie, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten heeft ontvangen.

Naast een aanvraag voor de periode 1 maart t/m 31 mei, kunnen amateursportorganisaties dus ook voor de periode 1 juni t/m 31 augustus tegemoetkoming aanvragen. Verenigingen die in aanmerking komen voor deze regeling konden tot 11 oktober 2020 via de website van DUS-I een aanvraag indienen.

Meer informatie is te vinden op deze websiteBekijk hier een informatief filmpje over de TASO. 

Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport

Dit is een borgstelling voor een noodkrediet voor verenigingen via Stichting Waarborgfonds Sport.

Meer informatie is te vinden op de website van SWS.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)

Voor sportorganisaties vormt de huur vaak de grootste kostenpost in hun exploitatie. Om hiervoor te compenseren is de TVS in het leven geroepen. Samengevat komt de tegemoetkomingsregeling verhuurders sportaccommodaties hierop neer:

 • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
 • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020;
 • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel.

Heeft u als amateursportorganisatie over de periode 1 maart t/m 1 juni wel (gedeeltelijk) huur betaald? Wijs uw verhuurder dan op deze regeling.

Aanvragen was mogelijk tussen 15 september en 15 oktober 2020. Meer informatie is te vinden op deze website.

Het coronavirus

Het coronavirus, ook wel bekend als COVID-19, wordt gekenmerkt door klachten die in het begin vaak lijken op een verkoudheid. De ziekte kan uiteindelijk een ernstige longontsteking veroorzaken, waar soms ook mensen aan overlijden. De symptomen van het nieuwe coronavirus zijn divers. Sommige mensen lijken er amper iets van de merken. Anderen worden ernstig ziek.

 • Meer informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.
 • Bekijk deze video om meer te weten te komen over de symptomen bij het corona virus.

Coronaregels 19-11

Zelf kan je ook helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Ben je ziek?

 • Blijf thuis als je een of meer van deze klachten hebt: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Heb je ook koorts (temperatuur boven de 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte. Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven. Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

(Bron: RIVM)

Corona checklist voor verenigingen

NOC*NSF heeft, met medewerking van verschillende verenigingen en bonden, checklists opgesteld voor sportverenigingen. Er zijn verschillende checklists:

 • Checklist Crowdmanagement. NOC*NSF heeft een handreiking opgesteld met daarin meer uitleg over de spelregels, vragen en tips betreft de 1,5 meter afstand bij sportverenigingen.

Ook staat hierin een flowchart met uitwerkingen voor zowel binnen- als buitentrainingen en evenementen. Bekijk de checklist hier.

 • Checklist sportverenigingen. Hierbij wordt ingegaan op waar sportverenigingen in het bijzonder op moeten letten met de huidige situatie rondom het corona virus, en wat zij kunnen doen.

Met deze checklist wordt gemakkelijk per onderwerp (denk bijvoorbeeld aan financiën en de sportaccommodatie) verschillende punten besproken die gevolgen kunnen hebben voor zowel de inkomsten als de uitgaven van een sportvereniging.

Download de checklist hier.

Evenementen

Helaas zijn in verband met de maatregelen omtrent het coronavirus veel evenementen reeds geannuleerd. Hieronder is een overzicht te vinden van alle evenementen die reeds zijn geannuleerd en/of uitgesteld in verband met het coronavirus.

KBN evenementen:

 • 15 maart: KBN Vanencompetitie Zuid
 • 4 april: KBN Wadoplatform training & Shotokanplatform training
 • 5 april: KBN OAV toernooi: International Amsterdam Karate Cup (+ seminar)
 • 11 april: Nationaal Kwalificatie Toernooi Olympische Spelen (uitgesteld)
 • 25 april: KBN scheidsrechterscursus Rayon Zuid in Oss
 • 16 mei: KBN Vanencompetitie Friesland
 • 23 mei: KBN Vanencompetitie Midden
 • 24 mei: KBN Danexamens
 • 7 juni: KBN OAV toernooi: Rotterdam Cup
 • 27 juni: KBN OAV toernooi: Open Moerdijk Cup (uitgesteld naar 2021)
 • 5 juli: KBN vanencompetitie Zuid
 • 19 september: KBN Vanencompetitie Friesland
 • 24 t/m 25 oktober: ONJK – DO4Y
 • 21 november: KBN Vanencompetitie Friesland
 • 22 november: Nationaal Kwalificatie Toernooi tbv OKT (uitgesteld, datum n.t.b.)
 • 28 t/m 29 november: NK jeugd (uitgesteld, datum n.t.b.)
 • 4 t/m 6 december: WKF Youth League Venetië
 • 13 december: KBN danexamens
 • 19 december: KBN OAV toernooi: Karate Cup Sittard

WKF/EKF evenementen:

 • 26 t/m 29 maart: EKF Europese Kampioenschappen Senioren in Bakoe
 • 17 t/m 19 april: WKF Premier League Madrid in Spanje
 • 1 t/m 3 mei: WKF Youth League Limassol in Cyprus
 • 19 t/m 21 juni: WKF Series A in Istanbul
 • 26 t/m 28 juni: WKF Olympisch Kwalificatie Toernooi in Parijs (uitgesteld, datum n.t.b.)
 • 3 t/m 5 juli: WKF Youth League Umag in Kroatië (uitgesteld, datum n.t.b.)
 • 11 t/m 13 september: WKF Series A Durban in Zuid Afrika
 • 2 t/m 4 oktober: WKF Premier League Moskou
 • 17 tm 22 november: WKF Wereldkampioenschappen Senioren in Dubai (verplaatst naar 2021)
 • Februari 2021: EK Cadetten, Junioren en U21 (verplaatst naar augustus 2021)

De Olympische Spelen in Tokio zijn verplaatst naar 2021.

Meer informatie of vragen?

Neem direct contact op
Ga naar de bovenkant