Themadossier coronavirus2021-04-13T21:50:55+01:00

Themadossier coronavirus

Op deze pagina is alle informatie te vinden over het coronavirus & de karatesport.

Het NOC*NSF heeft een speciale informatiepagina aangemaakt, klik hier. Hierop staat belangrijke informatie over het coronavirus & de sport, hoe om te gaan met sportactiviteiten in binnen- en buitenland, en links naar andere belangrijke informatiepagina’s.

Huidige maatregelen
Protocol verantwoord sporten
Veelgestelde vragen
Financiële gevolgen
Het coronavirus
Corona checklist voor verenigingen
Evenementen
Handige links & posters

Huidige maatregelen

Op 13 april werd er door het kabinet weer een persconferentie gegeven. Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat er op dit moment nog geen versoepelingen kunnen worden aangekondigd.

Wel werd er een openingsplan geschetst voor de komende periode. De snelheid van de stappen hangt af van de situatie in het ziekenhuis. Deel één van het openingsplan is als volgt:

 • Stap 1: Het openen van bijvoorbeeld terrassen en winkels, het afschaffen van de avondklok. Deze stap wordt op zijn vroegst 28 april 2021 genomen, de beslissing over stap 1 wordt op 20 april genomen.
 • Stap 2: Mogelijkheden tot bijvoorbeeld binnen sporten, dierenparken weer openen onder voorwaarden. Deze stap wordt op zijn vroegst 11 mei 2021 genomen, de beslissing wordt op 3 mei genomen.Maatregelen sport 8mrt

Dat betekent dat in ieder geval t/m 28 april voor de sport blijft gelden:

 • Sporten voor 27+ mag buiten met vier personen op minimaal 1,5 meter afstand (exclusief trainer). Er mogen meerdere groepjes van vier personen naast elkaar trainen, mits de groepjes niet mengen en onderling afstand houden van elkaar.
 • Kinderen t/m 26 jaar mogen ook buiten sporten in teamverband en buiten onderlinge trainingswedstrijdjes houden.
 • Binnensportlocaties blijven gesloten.
 • Groepslessen en wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Handige links:
Rijksoverheid – Nieuwsbericht persconferentie 13 april
Rijksoverheid – Openingsplan 13 april

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • Blijf thuis als je klachten hebt en laat je zo snel mogelijk testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen als je 18 jaar en ouder bent;
 • Was vaak je handen;
 • Werk zoveel mogelijk thuis;
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Protocol verantwoord sporten

De KBN heeft een protocol opgesteld voor sporters, verenigingen, ouders en trainers dat als leidraad kan dienen bij het organiseren en openstellen van trainingen.

 • De meest recente versie van het KBN sportprotocol is hier te downloaden – update 24 maart 2021 (*)

* Note: Dit protocol is in ontwikkeling en gebaseerd op de kennis van dit moment. De komende dagen kunnen er nog aanpassingen volgen naar aanleiding van onder andere de adviezen van de Rijksoverheid en de noodverordeningen.

 • Een voorbeeld van de gezondheidscheck is hier te vinden.
 • Ook NOC*NSF heeft een sportprotocol opgesteld. Deze is op de NOC*NSF website te vinden.

Veelgestelde vragen

Hieronder staan enkele veel voorkomende vragen en antwoorden beschreven, speciaal voor de sport.

>> Bekijk hier ook de FAQ van NOC*NSF.

Met hoeveel mensen mogen we tegelijk sporten? 2021-03-24T10:39:27+01:00

De lockdown geldt op dit moment t/m ten minste 20 april 2021. Het doel van de verlengde lockdown is om zo min mogelijk contacten te hebben. Zo komen er minder besmettingen, en wordt de druk op de zorg verlaagd. Thuisblijven is de beste manier om contacten te beperken.

Voor de sport betekent dit kort gezegd het volgende:

 • Binnensportlocaties zijn dicht & wedstrijden zijn verboden.
 • Groepslessen voor volwassenen zijn niet toegestaan.
 • Er wordt geen publiek toegelaten bij sportactiviteiten.
 • Kantines, douches en kleedkamers blijven gesloten.
 • Volwassenen (27 jaar en ouder) mogen maximaal met vier personen (excl. instructeur) buiten sporten.
 • Sporters t/m 26 jaar mogen in teamverband buiten sporten en onderling (met teams van hun eigen club) wedstrijden spelen. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar tijdens het sporten. De competitie ligt stil, onderlinge wedstrijden op de club zijn wel toegestaan.
Wat zijn de regels voor het trainen van senioren?2021-03-24T10:38:54+01:00

Vanaf 15 december is het niet meer mogelijk om binnen te sporten. Buiten sporten mag, maar alleen of met groepjes van maximaal vier personen. Voor volwassenen (vanaf 27 jaar) geldt hierbij dat er 1,5 meter afstand van elkaar gehouden moet worden. Jongeren t/m 26 jaar hoeven vanaf 3 maart geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het sporten. Groepslessen zijn niet toegestaan.

Het is mogelijk om met meerdere groepen van maximaal vier personen tegelijk op 1 sportveld tegelijkertijd te trainen. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:

  • de groepjes meer dan 1,5 meter afstand tot elkaar houden zodat er geen sprake is van groepsvorming;
  • de onderlinge afstand tussen de sporters in een groepje minimaal 1,5 meter is
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • zij niet mengen of van samenstelling wisselen.

De trainer mag instructie geven aan een groepje, mits hij/zij minimaal 1,5 meter afstand houdt. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen tegelijkertijd is niet toegestaan. Wel mag een trainer van het ene groepje naar het andere tweetal gaan om instructie te geven (mits op 1,5 meter afstand).

Zodra sporters van 13 jaar en ouder het veld verlaten na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

Wat zijn de regels voor het trainen van jeugd?2021-03-09T09:42:21+01:00

Ook voor kinderen geldt dat binnensporten vanaf 15 december niet meer mogelijk is. De jeugd t/m 26 jaar mag buiten blijven sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen, de competitie ligt wel stil. Onderlinge wedstrijden zijn toegestaan.

Het is bij de trainingen voor kinderen en jeugd t/m 26 jaar toegestaan dat er één of meer volwassen trainers aanwezig zijn, maar probeer dit aantal altijd zo laag mogelijk te houden. De volwassenen moeten hierbij wel de 1,5 meter afstand in acht nemen.

Zodra sporters van 13 jaar en ouder het veld verlaten na het sporten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Voor jonge kinderen (t/m 12 jaar) geldt deze regel niet.

Geldt de avondklok ook voor de sport?2021-03-24T10:38:04+01:00

De avondklok geldt ook voor de sport. De avondklok geldt vanaf 23 januari 2021 en loopt van 21:00 uur t/m 04:30 uur. Tussen deze tijden dient iedereen binnen te blijven. Vanaf 31 maart geldt de avondklok van 22:00 uur t/m 04:30 uur. 

Je mag in die gevallen naar buiten indien je van de werkgever naar buiten moet. In dat geval moet men de volgende documenten bij zich hebben:

Ook bij een calamiteit op bijvoorbeeld de sportaccommodatie mag de betrokkene naar de accommodatie gaan, mits de betrokkene een ‘eigen verklaring avondklok’ mee heeft.

Er is een uitzondering gemaakt op de avondklok voor sporters die deelnemen aan trainingen en wedstrijden die al eerder zijn uitgezonderd. Naast de sporters zijn eveneens de noodzakelijke personen om de training en of wedstrijd mogelijk te maken uitgezonderd. Iedereen dient wel de juiste papieren bij zich te hebben. Overigens is het streven zondermeer om ook in de uitzonderingssituaties zoveel mogelijk de uren van de avondklok in acht te nemen.

Wat zijn de regels voor mondkapjes bij het sporten?2020-12-02T08:35:59+01:00

De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid.

Het mondkapje hoeft niet gedragen te worden tijdens het sporten.

Het dragen van een spatscherm (faceshield) is niet toegestaan als alternatief voor een mondkapje. Ook een zakdoek, sjaal of buff is niet toegestaan.

Tijdens het geven van een les, training, of instructie is het voor trainers/coaches niet verplicht om een mondkapje te dragen indien dit het geven van de les, training of instructie te veel belemmerd. Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Concreet gaat het om:

 • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan hun gezicht;
 • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening;
 • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening;
 • Begeleiders van mensen die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.

Het handhavend lokaal gezag kan mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.

Zijn wedstrijden en evenementen toegestaan? 2020-11-09T09:44:01+01:00

Nee, vanaf de aangescherpte maatregelen per 14 oktober 22:00 uur zijn wedstrijden en evenementen niet meer toegestaan. Kinderen en jeugdigen t/m 17 jaar mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.

Is publiek bij trainingen of evenementen toegestaan?2020-11-09T09:43:42+01:00

Sinds de aangescherpte maatregelen per 29 september is publiek niet meer toegestaan. Dit geldt zowel voor trainingen, evenementen (bijv. kyugraad examens) als wedstrijden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen die een functie hebben tijdens de sportbeoefening (bijv. de zogenaamde ‘rijouders’ bij uitspelende teams), en voor een ouder/verzorger van een sporter met een beperking als de aanwezigheid van de ouder/verzorger noodzakelijk is voor het kunnen beoefenen van de sport.

Wie moet de gezondheidscheck uitvoeren en hoe werkt dit?2020-11-09T09:43:17+01:00

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat er voor aanvang van een training, evenement of wedstrijd een gezondheidscheck moet worden gedaan. De verantwoordelijkheid voor deze check ligt bij degene die de sportactiviteit organiseert. Bekijk hier de vragen die in verband met de gezondheidscheck gesteld moeten worden. Als één van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan wordt hij/zij niet toegelaten tot de activiteit. In verband met de privacy wordt geadviseerd de antwoorden op de check niet op te slaan, of een veilig systeem te gebruiken wat voldoet aan de AVG richtlijnen.

Moet de trainer 1,5 meter afstand houden tot de karateka’s?2020-11-09T09:46:31+01:00

Dit hangt ervan af hoe oud de karateka’s zijn.

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te houden maar wel tot volwassenen.
 • Personen vanaf 18 jaar houden 1,5 meter afstand tot elkaar, ongeacht hun leeftijd.

Financiële gevolgen

Uiteraard heeft het coronavirus financiële gevolgen, ook voor sportverenigingen en -bonden. Er zijn vanuit het ministerie verschillende regelingen getroffen om mensen tegemoet te komen.

Op 21 januari 2021 is bekend gemaakt dat het kabinet de steunmaatregelen voor de sport verlengt en verruimt. Zij schrijven: “De steunmaatregelen voor de sportsector die voor 2020 zijn ingezet, worden verlengd tot en met 30 juni 2021. Dit zijn de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties, Tegemoetkoming Verhuurders, Sportaccommodaties en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden. Voor dit pakket aan maatregelen stelt het kabinet in totaal € 240 miljoen beschikbaar. Dit steunpakket vormt de basis voor de ondersteuning van de sportsector in de eerste helft van 2021. Uiteraard kan de sportsector ook gebruik maken van de Rijksbrede financiële compensatieregelingen. De onvoorspelbaarheid van de coronacrisis en de daarbij horende maatregelen sluit onvoorziene effecten van de lockdown op de sportsector niet uit. Het kabinet heeft hier continue aandacht voor.”

>> Bekijk hier een kort overzicht van alle steun- en herstelmaatregelen.

Meer informatie over de financiële regelingen is ook te vinden via:

Bekijk hieronder meer informatie over de verschillende steunmaatregelen die aan te vragen zijn voor (amateur) sportorganisaties.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO)

De TASO-regeling is voor amateursportorganisaties die minstens 10% omzetverlies hebben gehad in de periode 1 oktober t/m 31 december 2020, en minimaal  €1.500 financiële schade hebben geleden.

Een amateursportorganisatie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming als het:

 • een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is;
 • geen winstoogmerk heeft;
 • in het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat ingeschreven met een SBI-code zoals vermeld in bijlage I van de regeling. (Bron: DUS-I)

De TASO geeft de mogelijkheid tot gedeeltelijke compensatie van:

 • De doorlopende lasten aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer van de aanvrager.
 • De personeelskosten, als deze kosten niet al geheel of gedeeltelijk zijn gecompenseerd door de NOW of TOZO.
 • De bondsafdrachten van de aanvrager.
 • Het kantineresultaat van de aanvrager.

De TASO regeling van Q4 kan worden aangevraagd van 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021 via DUS-I.

>> Meer informatie is te vinden op deze website.
>> Bekijk hier een informatief filmpje over de TASO. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is speciaal voor middel-kleine bedrijven en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, en ook doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie om tegemoet te komen aan deze vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.Hoe hoger het verlies, hoe hoger de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat een bedrijf daarmee betaalt. Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector berekend. Een bedrijf krijgt maximaal €20.000 (netto) per 3 maanden. (Bron: Rvo)

TVL Q1 2021

Vanaf 15 februari om 12:00u kunnen ondernemers een aanvraag doen voor TVL Q1 2021. De aanpassingen die op 21 januari zijn aangekondigd, worden later verwerkt. De aanvraagperiode voor TVL Q1 2021 wordt met 2 weken verlengd tot 18 mei 2021.

Voor wie?

 • Bedrijven en zzp’ers, gevestigd in NL.
 • Ondersteuning bij betaling vaste lasten.
 • Minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis.
 • Minimaal € 1.500 vaste lasten, volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort

Wat is nieuw?

 • Het subsidiepercentage van de TVL wordt verder verhoogd naar 85%
 • Het minimum en het maximum subsidiebedrag wordt verhoogd.
 • Het aandeel vaste lasten wordt verlaagd naar € 1.500 per kwartaal.

>> Bekijk hier extra informatie over de TVL Q1 2021.
>> Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)

Voor sportorganisaties vormt de huur vaak de grootste kostenpost in hun exploitatie. Om hiervoor te compenseren is de TVS in het leven geroepen. De TVS-regeling is bedoeld voor verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.

Heeft u als amateursportorganisatie over de periode wel (gedeeltelijk) huur betaald? Wijs uw verhuurder dan op deze regeling.

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd door verhuurders van de sportaccommodatie via deze website. Aanvragen voor Q4 2020 kan van 9 maart tot en met 3 mei 2021.

>> Meer informatie is te vinden op deze website.
>> Kijk voor een korte introductie over de TVS onderstaand filmpje.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die door het coronavirus te maken hebben met een omzetverlies van minimaal 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen.

De geplande versoberingen in de NOW3.3 zijn van de baan. Dat heeft het kabinet op donderdag 21 januari bekend gemaakt. Het gaat dan om het tijdvak van 1 april tot 1 juli (= 5e UWV-aanvraagperiode). Voor de NOW3.2 – tijdvak 1 januari tot 1 april (= 4e UWV-aanvraagperiode ) – was daar al eerder toe besloten. Verder zal tot 1 juli de maximale tegemoetkoming in de loonkosten verhoogd worden van 80 naar 85%.

>> Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.
>> Bekijk hier een informatieve poster over de NOW 3.0

Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport

Dit is een borgstelling voor een noodkrediet voor verenigingen via Stichting Waarborgfonds Sport.

>> Meer informatie is te vinden op de website van SWS.

Het coronavirus

Het coronavirus, ook wel bekend als COVID-19, wordt gekenmerkt door klachten die in het begin vaak lijken op een verkoudheid. De ziekte kan uiteindelijk een ernstige longontsteking veroorzaken, waar soms ook mensen aan overlijden. De symptomen van het nieuwe coronavirus zijn divers. Sommige mensen lijken er amper iets van de merken. Anderen worden ernstig ziek.

 • Meer informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.
 • Bekijk deze video om meer te weten te komen over de symptomen bij het corona virus.

Basisregels corona

Zelf kan je ook helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Ben je ziek?

 • Blijf thuis als je een of meer van deze klachten hebt: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Heb je ook koorts (temperatuur boven de 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte. Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven. Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

(Bron: RIVM)

Corona checklist voor verenigingen

NOC*NSF heeft, met medewerking van verschillende verenigingen en bonden, checklists opgesteld voor sportverenigingen. Er zijn verschillende checklists:

 • Checklist Crowdmanagement. NOC*NSF heeft een handreiking opgesteld met daarin meer uitleg over de spelregels, vragen en tips betreft de 1,5 meter afstand bij sportverenigingen.

Ook staat hierin een flowchart met uitwerkingen voor zowel binnen- als buitentrainingen en evenementen. Bekijk de checklist hier.

 • Checklist sportverenigingen. Hierbij wordt ingegaan op waar sportverenigingen in het bijzonder op moeten letten met de huidige situatie rondom het corona virus, en wat zij kunnen doen.

Met deze checklist wordt gemakkelijk per onderwerp (denk bijvoorbeeld aan financiën en de sportaccommodatie) verschillende punten besproken die gevolgen kunnen hebben voor zowel de inkomsten als de uitgaven van een sportvereniging.

Download de checklist hier.

Evenementen

Helaas zijn in verband met de maatregelen omtrent het coronavirus veel evenementen reeds geannuleerd. Hieronder is een overzicht te vinden van alle evenementen die reeds zijn geannuleerd en/of uitgesteld in verband met het coronavirus.

KBN evenementen:

 • 23 januari: KBN Nationaal Kwalificatie Toernooi (uitgesteld, datum n.t.b.)
 • 30 januari: KBN applicatiecursus voor scheidsgerecht
 • 31 januari: KBN OAV toernooi: Pepper Cup
 • 28 februari: KBN OAV toernooi: Open Friese Kampioenschappen
 • 19 juni: KBN OAV toernooi: Open Moerdijk Cup (uitgesteld naar 2022)

WKF/EKF evenementen:

 • 17 – 22 november: WKF Wereldkampioenschappen Senioren in Dubai (verplaatst naar 2021)
 • Februari 2021: EK Cadetten, Junioren en U21 (verplaatst naar augustus 2021)
 • 19 – 21 februari: Premier League Lissabon (verplaatst naar 30 april – 2 mei 2021)
 • 12 – 14 maart: Premier League Baku wordt verplaatst naar Istanbul, data blijven hetzelfde.
 • 9 – 11 april: Premier League Rabat (verplaatst naar 29 – 31 oktober 2021)

De Olympische Spelen in Tokio zijn verplaatst naar 2021.

Meer informatie of vragen?

Neem direct contact op
Ga naar de bovenkant