Themadossier coronavirus

In verband met het coronavirus (COVID-19) heeft de KBN meerdere vragen ontvangen. Het kabinet heeft aangekondigd dat vanaf 1 juli binnensporten ook weer mogelijk is!

Het NOC*NSF heeft een speciale informatiepagina aangemaakt, klik hier. Hierop staat belangrijke informatie over het coronavirus & de sport, hoe om te gaan met sportactiviteiten in binnen- en buitenland, en links naar andere belangrijke informatiepagina’s.

1,5m norm

Huidige maatregelen

Vanaf 1 juli is er een nieuwe stap vooruit gezet in de corona aanpak in Nederland. Het kabinet heeft in de persconferentie van 24 juni aangekondigd dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan. Hierbij zijn algemene regels voor binnen en buiten opgesteld. Deze blijven noodzakelijk, het coronavirus is zeker nog niet verdwenen en er is nog geen vaccin.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • Blijf thuis als je klachten hebt en laat je zo snel mogelijk testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen als je 18 jaar en ouder bent;
 • Was vaak je handen;
 • Werk zoveel mogelijk thuis;
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Vanaf 1 juli gelden onderstaande regels voor sporten en sportwedstrijden:

 • Sportkantines mogen worden geopend onder horeca voorwaarden
 • Binnen én buiten sporten is mogelijk.
 • Tijdens de sportactiviteit hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voor en na de sportactiviteit en gedurende de warming-up dienen sporten van 18 jaar en ouder wel 1,5 meter afstand te houden.
 • Kleedkamers en sanitair mogen worden geopend, maar stimuleer sporters en toeschouwers om zoveel mogelijk thuis om te kleden, naar het toilet te gaan en te douchen. Personen van 18 jaar en ouder houden 1,5 meter afstand in de kleedkamers, douches en toilet.

>> Download hier de factsheet van de Rijksoverheid met een overzicht van de maatregelen zoals aangekondigd op 24 juni 2020.
>> Lees hier alle regels voor sport en sportevenementen vanuit de Rijksoverheid. (NIEUW)
>> Bekijk hier verschillende informatieve posters met spelregels voor verenigingen, sporters, trainers en ouders.

Afstand

Protocol verantwoord sporten

Vanaf 1 juli mogen alle doelgroepen weer onder begeleiding binnen sporten, dat is goed nieuws! Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen met een vorm van sport.

De KBN heeft een protocol opgesteld voor sporters, verenigingen, ouders en trainers dat als leidraad kan dienen bij het organiseren en openstellen van trainingen.

 • De meest recente versie van het KBN sportprotocol is hier te downloaden  – update 1 juli 2020 (*)

* Note: Dit protocol is in ontwikkeling en gebaseerd op de kennis van dit moment. De komende dagen kunnen er nog aanpassingen volgen naar aanleiding van onder andere de adviezen van de Rijksoverheid en de noodverordeningen.

 • Een voorbeeld van de gezondheidscheck is hier te vinden.
 • Ook NOC*NSF heeft een sportprotocol opgesteld. Deze is op de NOC*NSF website te vinden.
 • Bekijk hier de NOC*NSF Handreiking Crowdmanagement t.b.v. sportverenigingen en accommodaties
Fijn dat je er weer bent

Veilig opstarten

De corona crisis heeft veel gevolgen voor de sportwereld, zo ook voor sportverenigingen. Gelukkig mogen we vanaf 1 juli weer binnen sporten, dat is goed nieuws! Dit brengt echter ook veel vragen en uitdagingen met zich mee.

Om de sportverenigingen te ondersteunen hebben we hier informatie verzameld over verschillende onderwerpen die sportverenigingen mogelijk kan helpen met het veilig opstarten van sportlessen en het openstellen van de sportkantine.

Lees meer
KBN at home3

Karate vanuit huis

Helaas zijn de karateverenigingen tijdens de corona periode gesloten op last van de gemeente en zitten veel mensen thuis.

Maar dat hoeft niet te betekenen dat we geen karate kunnen beoefenen. Ook thuis kan karate getraind worden! De KBN heeft verschillende karate gerelateerde activiteiten en trainingen gepubliceerd. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Leuke trainingsfilmpjes van de bondscoaches
 • Karate kleurplaten
 • Uniek kijkje bij trainingen van top karateka’s

Bekijk alle initiatieven via onderstaande button.

Lees meer
KBN-Coronaupdate-Website-slider

Het coronavirus

Het coronavirus, ook wel bekend als COVID-19, wordt gekenmerkt door klachten die in het begin vaak lijken op een verkoudheid. De ziekte kan uiteindelijk een ernstige longontsteking veroorzaken, waar soms ook mensen aan overlijden. De symptomen van het nieuwe coronavirus zijn divers. Sommige mensen lijken er amper iets van de merken. Anderen worden ernstig ziek.

 • Meer informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.
 • Bekijk deze video om meer te weten te komen over de symptomen bij het corona virus.

Zelf kunt u ook helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Ben je ziek?

 • Blijf thuis als je een of meer van deze klachten hebt: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Heb je ook koorts (temperatuur boven de 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte. Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven. Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

(Bron: RIVM)

Financiële gevolgen

Uiteraard heeft het coronavirus financiële gevolgen, ook voor sportverenigingen en -bonden. Er zijn vanuit het ministerie verschillende regelingen getroffen om mensen tegemoet te komen. Op 20 mei 2020 is het ‘Noodpakket 2.0’ aangekondigd voor de periode juni t/m augustus. Hieronder staan enkele regelingen beschreven.

TOGS, wordt Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB 

Vanaf vrijdag 27 maart 2020 heeft het ministerie van Economische Zaken de regeling ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19’ (TOGS) geopend. Deze regeling is er speciaal voor ondernemingen die schade lijden door gedwongen sluiting, en/of de inperking van bijeenkomsten naar aanleiding van het corona virus.

De nieuwe regeling, Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), geldt voor de periode juni t/m augustus en is beschikbaar voor dezelfde sectoren als de TOGS. De TVL is bedoeld voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Anders dan de TOGS houdt de TVL rekening met de hoogte van het omzetverlies. Hoe hoger het verlies, hoe hoger de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat een bedrijf daarmee betaalt. Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector berekend. Een bedrijf krijgt maximaal €20.000 (netto) per 3 maanden. (Bron: Rvo)

NOW 2.0 (per 1 juni)

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die door het coronavirus te maken hebben met een omzetverlies van minimaal 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. De NOW regeling wordt per 1 juni wordt verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd. De ‘ontslagboete’ komt met de NOW 2.0 regeling te vervallen.

NOW 2.0 heeft enkele aanpassingen ten opzichte van de huidige NOW.

 • De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei);
 • de verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%;
 • aan werkgevers wordt in NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk;
 • over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden;
 • de opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%. (Bron: Rijksoverheid)

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) (NIEUW)

Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Een amateursportorganisaties komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als:

 • de organisatie in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren.
 • de organisatie, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten heeft ontvangen.

Naast een aanvraag voor de periode 1 maart t/m 31 mei, kunnen amateursportorganisaties dus ook voor de periode 1 juni t/m 31 augustus tegemoetkoming aanvragen. Verenigingen die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020 via de website van DUS-I een aanvraag indienen.

Meer informatie is te vinden op deze websiteBekijk hier een informatief filmpje over de TASO. 

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS) (NIEUW)

Voor sportorganisaties vormt de huur vaak de grootste kostenpost in hun exploitatie. Om hiervoor te compenseren is de TVS in het leven geroepen. Samengevat komt de tegemoetkomingsregeling verhuurders sportaccommodaties hierop neer:

 • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
 • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020;
 • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel.

Heeft u als amateursportorganisatie over de periode 1 maart t/m 1 juni wel (gedeeltelijk) huur betaald? Wijs uw verhuurder dan op deze regeling.

Aanvragen is mogelijk tussen 15 september en 15 oktober 2020. Het aanvraagformulier wordt tegen die tijd via de website van DUS-I beschikbaar gesteld. Meer informatie is te vinden op deze website.

Corona Checklist (1)

Corona checklist voor verenigingen

NOC*NSF heeft, met medewerking van verschillende verenigingen en bonden, checklists opgesteld voor sportverenigingen. Er zijn verschillende checklists:

 • Checklist Crowdmanagement. NOC*NSF heeft een handreiking opgesteld met daarin meer uitleg over de spelregels, vragen en tips betreft de 1,5 meter afstand bij sportverenigingen.

Ook staat hierin een flowchart met uitwerkingen voor zowel binnen- als buitentrainingen en evenementen. Bekijk de checklist hier.

 • Checklist opstarten sportverenigingen. Hierbij wordt ingegaan op waar sportverenigingen in het bijzonder op moeten letten met de huidige situatie rondom het corona virus, en wat zij kunnen doen.

Met deze checklist wordt gemakkelijk per onderwerp (denk bijvoorbeeld aan financiën en de sportaccommodatie) verschillende punten besproken die gevolgen kunnen hebben voor zowel de inkomsten als de uitgaven van een sportvereniging.

Download de checklist hier.

 • Checklist heropenen sportkantines. Per 1 juli kunnen sportkantines weer opgestart worden. Daarbij komen vele aspecten kijken.NOC*NSF heeft een checklist opgesteld welke je kan helpen om de juiste stappen te zetten.

Bekijk de checklist hier!

 • Checklist aandachtspunten financiële en accommodatiezaken. De maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus heeft veel gevolgen voor sportverenigingen, bijvoorbeeld voor financiën en de accommodatie. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg.

De checklist is hier te downloaden. (versie 01 april 2020).

 

Evenementen

Helaas zijn in verband met de maatregelen omtrent het coronavirus veel evenementen reeds geannuleerd. Hieronder is een overzicht te vinden van alle evenementen die reeds zijn geannuleerd en/of uitgesteld in verband met het coronavirus.

KBN evenementen:

 • 15 maart: KBN Vanencompetitie Zuid
 • 4 april: KBN Wadoplatform training & Shotokanplatform training
 • 5 april: KBN OAV toernooi: International Amsterdam Karate Cup (+ seminar)
 • 11 april: Nationaal Kwalificatie Toernooi Olympische Spelen (uitgesteld, datum n.t.b.)
 • 25 april: KBN scheidsrechterscursus Rayon Zuid in Oss
 • 16 mei: KBN Vanencompetitie Friesland
 • 23 mei: KBN Vanencompetitie Midden
 • 24 mei: KBN Danexamens (uitgesteld, datum n.t.b.)
 • 7 juni: KBN OAV toernooi: Rotterdam Cup
 • 27 juni: KBN OAV toernooi: Open Moerdijk Cup (uitgesteld naar 2021)
 • 5 juli: KBN vanencompetitie Zuid

WKF/EKF evenementen:

 • 26 t/m 29 maart: EKF Europese Kampioenschappen Senioren in Bakoe
 • 17 t/m 19 april: WKF Premier League Madrid in Spanje
 • 1 t/m 3 mei: WKF Youth League Limassol in Cyprus
 • 19 t/m 21 juni: WKF Series A in Istanbul
 • 26 t/m 28 juni: WKF Olympisch Kwalificatie Toernooi in Parijs (uitgesteld, datum n.t.b.)
 • 3 t/m 5 juli: WKF Youth League Umag in Kroatië (uitgesteld, datum n.t.b.)
 • 11 t/m 13 september: WKF Series A Durban in Zuid Afrika

De Olympische Spelen in Tokio zijn verplaatst naar 2021.