Themadossier coronavirus

Op deze pagina is alle informatie te vinden over het coronavirus & de karatesport.

Het NOC*NSF heeft een speciale informatiepagina aangemaakt, klik hier. Hierop staat belangrijke informatie over het coronavirus & de sport, hoe om te gaan met sportactiviteiten in binnen- en buitenland, en links naar andere belangrijke informatiepagina’s.

Huidige maatregelen
Protocol verantwoord sporten
Veelgestelde vragen
Veilig opstarten
Het coronavirus
Financiële gevolgen
Corona checklist voor verenigingen
Evenementen
Handige links & posters om te downloaden

Huidige maatregelen

Gisteravond heeft het kabinet een ‘gedeeltelijke lockdown’ aangekondigd. Ook voor de sport zijn extra maatregelen afgekondigd, welke zullen gaan gelden vanaf 14 oktober, 22:00u.

De Rijksoverheid geeft aan:

“Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Iedereen in het groepje houdt 1,5 meter afstand van elkaar. En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is tussen de groepjes en zij niet mengen.”

 • Een uitzondering op bovenstaande regel is voor kinderen t/m 17 jaar. Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Als er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugdigen t/m 17 jaar sporten, dan gelden wel de aantallen van maximaal dertig personen en voor sporters vanaf 18 jaar de anderhalve meter en groepjes van vier personen.

Verder blijft gelden:

 • Publiek is niet toegestaan bij sportactiviteiten. Dit geldt zowel voor trainingen als voor wedstrijden.
 • Dringend advies tot het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes. Dit geldt voor alle publieke en openbare binnenruimtes waarbij men staand (op een niet aangewezen plek) of lopend verblijft. Tijdens het sporten hoeft er geen mondkapje gedragen te worden. In de hal, kleedkamers en andere ruimtes geldt het advies wel.
 • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • Blijf thuis als je klachten hebt en laat je zo snel mogelijk testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen als je 18 jaar en ouder bent;
 • Was vaak je handen;
 • Werk zoveel mogelijk thuis;
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

>> Bekijk hier de aanvullende regels voor horeca en evenementen.
>> Lees hier alle regels voor sport vanuit de Rijksoverheid.
>> Bekijk hier verschillende informatieve posters met spelregels voor verenigingen, sporters, trainers en ouders.

Protocol verantwoord sporten

Vanaf 1 juli mogen alle doelgroepen weer onder begeleiding binnen sporten, dat is goed nieuws! Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen met een vorm van sport.

1,5 m afstandDe KBN heeft een protocol opgesteld voor sporters, verenigingen, ouders en trainers dat als leidraad kan dienen bij het organiseren en openstellen van trainingen.

 • De meest recente versie van het KBN sportprotocol is hier te downloaden  – update 15 oktober 2020 (*)

* Note: Dit protocol is in ontwikkeling en gebaseerd op de kennis van dit moment. De komende dagen kunnen er nog aanpassingen volgen naar aanleiding van onder andere de adviezen van de Rijksoverheid en de noodverordeningen.

 • Een voorbeeld van de gezondheidscheck is hier te vinden.
 • Ook NOC*NSF heeft een sportprotocol opgesteld. Deze is op de NOC*NSF website te vinden.
 • Bekijk hier de NOC*NSF Handreiking Crowdmanagement t.b.v. sportverenigingen en accommodaties

Veelgestelde vragen

Hieronder staan enkele veel voorkomende vragen en antwoorden beschreven, speciaal voor de sport.

 • Zijn mondkapjes verplicht? 

Er is door het kabinet een dringend advies tot het dragen van mondkapjes afgegeven. Dit advies geldt voor iedereen vanaf 13 jaar in alle publiek toegankelijke binnenruimtes. Denk hierbij aan winkels, musea, parkeergarages, maar ook in de sportaccommodatie. Tijdens de sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. Er wordt ook gevraagd om een mondkapje te dragen bij contactberoepen, bijvoorbeeld als je naar de fysiotherapeut gaat.

 • Met hoeveel mensen mogen we tegelijk sporten? 

Voor kinderen t/m 17 geldt geen maximum aantal personen tijdens de sportactiviteit. Voor hen geldt ook geen afstandsregel.

Volwassenen mogen sporten op 1,5 meter afstand van elkaar en in groepjes van maximaal 4 personen (exclusief trainer). Er mogen meerdere groepjes volwassenen van maximaal 4 personen in één zelfstandige binnenruimte trainen mits de groepjes duidelijk van elkaar gescheiden blijven, de groepjes onderling 1,5 meter afstand houden, en er maximaal 30 personen (inclusief trainer) in één zelfstandige binnenruimte aanwezig zijn.

Als er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal dertig personen en voor sporters vanaf 18 jaar de anderhalve meter en groepjes van vier personen.

 • Zijn wedstrijden en evenementen toegestaan? 

Nee, vanaf de aangescherpte maatregelen per 14 oktober 22:00 uur zijn wedstrijden en evenementen niet meer toegestaan. Een sportkamp valt onder een sportactiviteit en is wel toegestaan, mits men zich aan de regels voor een sportactiviteit houdt.

 • Is publiek bij trainingen of evenementen toegestaan?

Nee, sinds de aangescherpte maatregelen per 29 september is publiek niet meer toegestaan. Dit geldt zowel voor trainingen, evenementen (bijv. kyugraad examens) als wedstrijden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen die een functie hebben tijdens de sportbeoefening (bijv. de zogenaamde ‘rijouders’ bij uitspelende teams), en voor een ouder/verzorger van een sporter met een beperking als de aanwezigheid van de ouder/verzorger noodzakelijk is voor het kunnen beoefenen van de sport.

 • Ik kom uit een risicogebied (Amsterdam Amstelland, Haaglanden etc.), mag ik nu wel naar een training? 

Het beoefenen van sport, denk hierbij aan trainingen, evenementen en wedstrijden, is toegestaan. Mocht een training, evenement of wedstrijd in een ander gedeelte van het land plaatsvinden, is het toegestaan om hierheen te reizen. Het is wel handig om de noodverordening van deze regio te bekijken, om te zien of hier andere richtlijnen gelden.

 • Wie moet de gezondheidscheck uitvoeren en hoe werkt dit? 

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat er voor aanvang van een training, evenement of wedstrijd een gezondheidscheck moet worden gedaan. De verantwoordelijkheid voor deze check ligt bij degene die de sportactiviteit organiseert. Bekijk hier de vragen die in verband met de gezondheidscheck gesteld moeten worden. Als één van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan wordt hij/zij niet toegelaten tot de activiteit. In verband met de privacy wordt geadviseerd de antwoorden op de check niet op te slaan, of een veilig systeem te gebruiken wat voldoet aan de AVG richtlijnen.

 • Moet de trainer ook 1,5 meter afstand houden tot de karateka’s? 

Dit hangt ervan af hoe oud de karateka’s zijn.

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te houden maar wel tot volwassenen.
 • Personen vanaf 18 jaar houden 1,5 meter afstand tot elkaar, ongeacht hun leeftijd.

>> Bekijk hier ook de FAQ van NOC*NSF.

Veilig opstarten

Fijn dat je er weer bentDe corona crisis heeft veel gevolgen voor de sportwereld, zo ook voor sportverenigingen. Gelukkig mogen we vanaf 1 juli weer binnen sporten, dat is goed nieuws! Dit brengt echter ook veel vragen en uitdagingen met zich mee.

Om de sportverenigingen te ondersteunen hebben we hier informatie verzameld over verschillende onderwerpen die sportverenigingen mogelijk kan helpen met het veilig opstarten van sportlessen en het openstellen van de sportkantine.

Lees meer

Het coronavirus

Het coronavirus, ook wel bekend als COVID-19, wordt gekenmerkt door klachten die in het begin vaak lijken op een verkoudheid. De ziekte kan uiteindelijk een ernstige longontsteking veroorzaken, waar soms ook mensen aan overlijden. De symptomen van het nieuwe coronavirus zijn divers. Sommige mensen lijken er amper iets van de merken. Anderen worden ernstig ziek.

 • Meer informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.
 • Bekijk deze video om meer te weten te komen over de symptomen bij het corona virus.

CoronaZelf kan je ook helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Ben je ziek?

 • Blijf thuis als je een of meer van deze klachten hebt: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Heb je ook koorts (temperatuur boven de 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte. Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven. Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

(Bron: RIVM)

Financiële gevolgen

Uiteraard heeft het coronavirus financiële gevolgen, ook voor sportverenigingen en -bonden. Er zijn vanuit het ministerie verschillende regelingen getroffen om mensen tegemoet te komen. Op 28 augustus 2020 presenteerde het kabinet het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt. Dit is de opvolger van het noodpakket banen en economie (17 maart 2020) en noodpakket 2.0 (20 mei 2020).

Bekijk hier een kort overzicht van alle steun- en herstelmaatregelen.

Meer informatie over de financiële regelingen is ook te vinden via:

TOGS, wordt Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB 

Vanaf vrijdag 27 maart 2020 heeft het ministerie van Economische Zaken de regeling ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19’ (TOGS) geopend. Deze regeling is er speciaal voor ondernemingen die schade lijden door gedwongen sluiting, en/of de inperking van bijeenkomsten naar aanleiding van het corona virus.

De TVL-subsidie bestaat uit 2 delen, met ieder hun eigen voorwaarden:

 1. TVL tot 1 oktober 2020
 2. TVL na 1 oktober 2020

De nieuwe regeling, Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) is beschikbaar voor dezelfde sectoren als de TOGS. De TVL is bedoeld voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Anders dan de TOGS houdt de TVL rekening met de hoogte van het omzetverlies. Hoe hoger het verlies, hoe hoger de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat een bedrijf daarmee betaalt. Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector berekend. Een bedrijf krijgt maximaal €20.000 (netto) per 3 maanden. (Bron: Rvo)

NOW 

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die door het coronavirus te maken hebben met een omzetverlies van minimaal 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis. Lees meer over de NOW 2.0 die geldt tot 1 oktober 2020 en over de NOW 3.0 die ingaat per 1 oktober 2020. De NOW 3.0 kan worden aangevraagd vanaf half november.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO)

Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Een amateursportorganisaties komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als:

 • de organisatie in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren.
 • de organisatie, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten heeft ontvangen.

Naast een aanvraag voor de periode 1 maart t/m 31 mei, kunnen amateursportorganisaties dus ook voor de periode 1 juni t/m 31 augustus tegemoetkoming aanvragen. Verenigingen die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen tot 11 oktober 2020 via de website van DUS-I een aanvraag indienen.

Meer informatie is te vinden op deze websiteBekijk hier een informatief filmpje over de TASO. 

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS) (NIEUW)

Voor sportorganisaties vormt de huur vaak de grootste kostenpost in hun exploitatie. Om hiervoor te compenseren is de TVS in het leven geroepen. Samengevat komt de tegemoetkomingsregeling verhuurders sportaccommodaties hierop neer:

 • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
 • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020;
 • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel.

Heeft u als amateursportorganisatie over de periode 1 maart t/m 1 juni wel (gedeeltelijk) huur betaald? Wijs uw verhuurder dan op deze regeling.

Aanvragen is mogelijk tussen 15 september en 15 oktober 2020. Het aanvraagformulier wordt tegen die tijd via de website van DUS-I beschikbaar gesteld. Meer informatie is te vinden op deze website.

Corona checklist voor verenigingen

NOC*NSF heeft, met medewerking van verschillende verenigingen en bonden, checklists opgesteld voor sportverenigingen. Er zijn verschillende checklists:

 • Checklist Crowdmanagement. NOC*NSF heeft een handreiking opgesteld met daarin meer uitleg over de spelregels, vragen en tips betreft de 1,5 meter afstand bij sportverenigingen.

Ook staat hierin een flowchart met uitwerkingen voor zowel binnen- als buitentrainingen en evenementen. Bekijk de checklist hier.

 • Checklist opstarten sportverenigingen. Hierbij wordt ingegaan op waar sportverenigingen in het bijzonder op moeten letten met de huidige situatie rondom het corona virus, en wat zij kunnen doen.

Met deze checklist wordt gemakkelijk per onderwerp (denk bijvoorbeeld aan financiën en de sportaccommodatie) verschillende punten besproken die gevolgen kunnen hebben voor zowel de inkomsten als de uitgaven van een sportvereniging.

Download de checklist hier.

 • Checklist heropenen sportkantines. Per 1 juli kunnen sportkantines weer opgestart worden. Daarbij komen vele aspecten kijken.NOC*NSF heeft een checklist opgesteld welke je kan helpen om de juiste stappen te zetten.

Bekijk de checklist hier!

 • Checklist aandachtspunten financiële en accommodatiezaken. De maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus heeft veel gevolgen voor sportverenigingen, bijvoorbeeld voor financiën en de accommodatie. Maar waar moet je als club dan aan denken? Deze checklist brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg.

De checklist is hier te downloaden. (versie 01 april 2020).

Evenementen

Helaas zijn in verband met de maatregelen omtrent het coronavirus veel evenementen reeds geannuleerd. Hieronder is een overzicht te vinden van alle evenementen die reeds zijn geannuleerd en/of uitgesteld in verband met het coronavirus.

KBN evenementen:

 • 15 maart: KBN Vanencompetitie Zuid
 • 4 april: KBN Wadoplatform training & Shotokanplatform training
 • 5 april: KBN OAV toernooi: International Amsterdam Karate Cup (+ seminar)
 • 11 april: Nationaal Kwalificatie Toernooi Olympische Spelen (uitgesteld)
 • 25 april: KBN scheidsrechterscursus Rayon Zuid in Oss
 • 16 mei: KBN Vanencompetitie Friesland
 • 23 mei: KBN Vanencompetitie Midden
 • 24 mei: KBN Danexamens (uitgesteld, datum n.t.b.)
 • 7 juni: KBN OAV toernooi: Rotterdam Cup
 • 27 juni: KBN OAV toernooi: Open Moerdijk Cup (uitgesteld naar 2021)
 • 5 juli: KBN vanencompetitie Zuid
 • 19 september: KBN Vanencompetitie Friesland
 • 24 t/m 25 oktober: ONJK – DO4Y
 • 21 november: KBN Vanencompetitie Friesland
 • 22 november: Nationaal Kwalificatie Toernooi tbv OKT (uitgesteld, datum n.t.b.)
 • 28 t/m 29 november: NK jeugd (uitgesteld, datum n.t.b.)
 • 19 december: KBN OAV toernooi: Karate Cup Sittard

WKF/EKF evenementen:

 • 26 t/m 29 maart: EKF Europese Kampioenschappen Senioren in Bakoe
 • 17 t/m 19 april: WKF Premier League Madrid in Spanje
 • 1 t/m 3 mei: WKF Youth League Limassol in Cyprus
 • 19 t/m 21 juni: WKF Series A in Istanbul
 • 26 t/m 28 juni: WKF Olympisch Kwalificatie Toernooi in Parijs (uitgesteld, datum n.t.b.)
 • 3 t/m 5 juli: WKF Youth League Umag in Kroatië (uitgesteld, datum n.t.b.)
 • 11 t/m 13 september: WKF Series A Durban in Zuid Afrika
 • 17 tm 22 november: WKF Wereldkampioenschappen Senioren in Dubai (verplaatst naar 2021)
 • Februari 2021: EK Cadetten, Junioren en U21 (verplaatst naar augustus 2021)

De Olympische Spelen in Tokio zijn verplaatst naar 2021.

Meer informatie of vragen?

Neem direct contact op