Themadossier coronavirus2021-09-15T09:05:27+01:00

Themadossier coronavirus

Op deze pagina is alle informatie te vinden over het coronavirus & de karatesport.

Het NOC*NSF heeft een speciale informatiepagina aangemaakt, klik hier. Hierop staat belangrijke informatie over het coronavirus & de sport, hoe om te gaan met sportactiviteiten in binnen- en buitenland, en links naar andere belangrijke informatiepagina’s.

Huidige maatregelen
Protocol verantwoord sporten
Veelgestelde vragen
Financiële steunmaatregelen
Het coronavirus
Corona checklist voor verenigingen
Evenementen
Handige links & posters

Huidige maatregelen

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. De spelregels voor sport in het kort:

 • Alle leeftijdsgroepen mogen binnen en buiten sporten zonder een beperking in groepsgrootte;
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening;
 • Amateur sportwedstrijden zijn voor alle leeftijdsgroepen toegestaan;
 • Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.

De regels vanaf 25 september:

 • De 1,5 meter afstandsregel komt te vervallen;
 • Voor het sporten en amateursportwedstrijden is geen toegangsbewijs verplicht;
 • Alleen bij professionele sportwedstrijden (die worden gezien als evenement) wordt een coronatoegangsbewijs gevraagd aan iedereen vanaf 13 jaar. Dit geldt voor binnen en buiten, met en zonder vaste zitplaats.

Meer informatie:

Maatregelen voor sport – Rijksoverheid
Overzicht coronamaatregelen vanaf 25 september – Rijksoverheid

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • Blijf thuis als je klachten hebt en laat je zo snel mogelijk testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen als je 18 jaar en ouder bent;
 • Was vaak je handen;
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Protocol verantwoord sporten

De KBN heeft een protocol opgesteld voor sporters, verenigingen, ouders en trainers dat als leidraad kan dienen bij het organiseren en openstellen van trainingen.

* Note: Dit protocol is in ontwikkeling en gebaseerd op de kennis van dit moment. De komende dagen kunnen er nog aanpassingen volgen naar aanleiding van onder andere de adviezen van de Rijksoverheid en de noodverordeningen.

 • Een voorbeeld van de gezondheidscheck is hier te vinden.
 • Ook NOC*NSF heeft een sportprotocol opgesteld. Deze is op de NOC*NSF website te vinden.

Veelgestelde vragen

Hieronder staan enkele veel voorkomende vragen en antwoorden beschreven, speciaal voor de sport.

>> Bekijk hier ook de FAQ van NOC*NSF.

Met hoeveel mensen mogen we tegelijk sporten? 2021-06-29T14:03:13+01:00

Vanaf 26 juni zijn de regels voor het binnen en buiten sporten verder versoepeld. Alle leeftijdsgroepen mogen weer samen binnen en buiten sporten. Er is geen sprake meer van een maximale groepsgrootte tijdens het sporten.

Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.

Wat zijn de regels voor het trainen van senioren?2021-06-29T14:03:11+01:00

Vanaf 26 juni zijn de regels voor het binnen en buiten sporten verder versoepeld. Alle leeftijdsgroepen mogen weer samen binnen en buiten sporten. Er is geen sprake meer van een maximale groepsgrootte tijdens het sporten.

Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.

Wat zijn de regels voor het trainen van jeugd?2021-06-29T14:02:59+01:00

Vanaf 26 juni zijn de regels voor het binnen en buiten sporten verder versoepeld. Alle leeftijdsgroepen mogen weer samen binnen en buiten sporten. Er is geen sprake meer van een maximale groepsgrootte tijdens het sporten.

Het is bij de trainingen voor kinderen en jeugd toegestaan dat er één of meer volwassen trainers aanwezig zijn, maar probeer dit aantal altijd zo laag mogelijk te houden. De volwassenen moeten hierbij wel de 1,5 meter afstand in acht nemen, tenzij dit voor de sportbeoefening niet haalbaar is.

Zodra sporters van 13 jaar en ouder het sportveld verlaten, moeten zij weer 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Voor jonge kinderen (t/m 12 jaar) geldt deze regel niet.

Wat zijn de regels voor mondkapjes bij het sporten?2021-06-08T12:49:37+01:00

De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid.

Het mondkapje hoeft niet gedragen te worden tijdens het sporten.

Het dragen van een spatscherm (faceshield) is niet toegestaan als alternatief voor een mondkapje. Ook een zakdoek, sjaal of buff is niet toegestaan.

Tijdens het geven van een les, training, of instructie is het voor trainers/coaches niet verplicht om een mondkapje te dragen indien dit het geven van de les, training of instructie te veel belemmerd. Vooraf en na afloop is het dragen van een mondkapje wel verplicht.

Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Concreet gaat het om:

 • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan hun gezicht;
 • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening;
 • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening;
 • Begeleiders van mensen die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.

Het handhavend lokaal gezag kan mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.

Zijn wedstrijden en evenementen toegestaan? 2021-06-29T13:57:38+01:00

Vanaf 26 juni mogen alle leeftijdsgroepen weer competitiewedstrijden spelen. Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.

Publiek bij amateursportwedstrijden is toegestaan, mits zij een vaste zitplaats hebben op 1,5 meter afstand van elkaar. Voor publiek geldt ook de verplichting van registratie en een gezondheidscheck.

Is publiek bij trainingen of evenementen toegestaan?2021-06-29T13:58:14+01:00

Vanaf 26 juni is publiek onder voorwaarden weer toegestaan bij wedstrijden en trainingen.

 • Bij professionele wedstrijden is publiek toegestaan. Met coronatoegangsbewijzen voor evenementen is een hoger aantal bezoekers mogelijk.
 • Bij amateursport is publiek toegestaan. Publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar. Indien de concrete situatie dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan.

Voor publiek geldt de verplichting van registratie en gezondheidscheck.

Wie moet de gezondheidscheck uitvoeren en hoe werkt dit?2020-11-09T09:43:17+01:00

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat er voor aanvang van een training, evenement of wedstrijd een gezondheidscheck moet worden gedaan. De verantwoordelijkheid voor deze check ligt bij degene die de sportactiviteit organiseert. Bekijk hier de vragen die in verband met de gezondheidscheck gesteld moeten worden. Als één van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan wordt hij/zij niet toegelaten tot de activiteit. In verband met de privacy wordt geadviseerd de antwoorden op de check niet op te slaan, of een veilig systeem te gebruiken wat voldoet aan de AVG richtlijnen.

Moet de trainer 1,5 meter afstand houden tot de karateka’s?2021-06-08T12:44:34+01:00

Dit hangt ervan af hoe oud de karateka’s zijn.

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden maar wel tot volwassenen, tenzij dit voor de sportbeoefening niet haalbaar is.
 • Personen vanaf 18 jaar houden 1,5 meter afstand tot elkaar, tenzij dit voor de sportbeoefening niet haalbaar is.

Financiële steunmaatregelen

Uiteraard heeft het coronavirus financiële gevolgen, ook voor sportverenigingen en -bonden. Er zijn vanuit het ministerie verschillende regelingen getroffen om mensen tegemoet te komen.

Op 30 augustus is bekend gemaakt dat het kabinet per 1 oktober stopt met onder andere de steunmaatregelen NOW, TVL, Tozo. Meer informatie over deze bekendmaking is hier te lezen.

>> Bekijk hier een kort overzicht van alle steun- en herstelmaatregelen.

Meer informatie over de financiële regelingen is ook te vinden via:

Bekijk hieronder meer informatie over de verschillende steunmaatregelen die aan te vragen zijn voor (amateur) sportorganisaties.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO)

De TASO-regeling is voor amateursportorganisaties die minstens 10% omzetverlies hebben gehad in een kwartaal, en minimaal  €1.000 financiële schade hebben geleden.

Een amateursportorganisatie komt in aanmerking voor een tegemoetkoming als het:

 • een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is;
 • geen winstoogmerk heeft;
 • in het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat ingeschreven met een SBI-code zoals vermeld in bijlage I van de regeling. (Bron: DUS-I)

De TASO geeft de mogelijkheid tot gedeeltelijke compensatie van:

 • De doorlopende lasten aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer van de aanvrager.
 • De personeelskosten, als deze kosten niet al geheel of gedeeltelijk zijn gecompenseerd door de NOW of TOZO.
 • De bondsafdrachten van de aanvrager.
 • Het kantineresultaat van de aanvrager.

De TASO over Q1 2021 (1 januari t/m 31 maart) kan worden aangevraagd vanaf 17 mei t/m 11 juli. De TASO aanvraagperiode over Q2 2021 (1 april t/m 30 juni) is geopend van 26 juli t/m 20 september.

Belangrijke wijzigingen voor TASO Q1 2021:

 • Het drempelbedrag voor financiële schade is verlaagd van €1.500 naar €1.000.
 • De maximale compensatie is verhoogd van €12.000 naar €24.000.

>> Klik hier om de TASO Q1 aan te vragen.
>> Meer informatie is te vinden op deze website.
>> Bekijk hieronder een informatief filmpje over de TASO. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is speciaal voor middel-kleine bedrijven en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, en ook doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven krijgen een subsidie om tegemoet te komen aan deze vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.Hoe hoger het verlies, hoe hoger de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat een bedrijf daarmee betaalt. Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector berekend. Een bedrijf krijgt maximaal €20.000 (netto) per 3 maanden. (Bron: Rvo)

TVL Q2 2021

Het kabinet heeft besloten om de TVL voor het 2e kwartaal van 2021 verder uit te breiden. Het subsidiepercentage stijgt naar 100%. Dit was 85%. Verder is gebleken dat de referentieperiode niet representatief was. Daarom is kunnen ondernemers voor de TVL Q2 2021 als referentieperiode kiezen uit 2 verschillende kwartalen (Q2 2019 of Q3 2020).

De TVL Q2 2021 aanvraagperiode opent op 25 juni om 08:00u.

Voor wie?

 • Bedrijven en zzp’ers, gevestigd in NL.
 • Ondersteuning bij betaling vaste lasten.
 • Minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis.
 • Minimaal € 1.500 vaste lasten, volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort

Wat is nieuw?

 • Het subsidiepercentage van de TVL wordt verder verhoogd naar 100%

>> Bekijk hier extra informatie over de TVL Q2 2021.
>> Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)

Voor sportorganisaties vormt de huur vaak de grootste kostenpost in hun exploitatie. Om hiervoor te compenseren is de TVS in het leven geroepen. De TVS-regeling is bedoeld voor verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in een kwartaal hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.

Heeft u als amateursportorganisatie over de periode wel (gedeeltelijk) huur betaald? Wijs uw verhuurder dan op deze regeling.

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd door verhuurders van de sportaccommodatie via deze website. Aanvragen voor Q1 2021 (1 januari t/m 31 maart) kan van 17 mei t/m 11 juli. De aanvraagperiode over Q2 2021 (1 april t/m 30 juni) kan van 26 juli t/m 20 september.

De belangrijkste wijziging voor TVS Q1:

 • Het percentage ‘niet gebruiksgebonden huur’ is verhoogd van 45% naar 75%.

>> Klik hier om de compensatie direct aan te vragen.
>> Meer informatie is te vinden op deze website.
>> Kijk voor een korte introductie over de TVS onderstaand filmpje.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die door het coronavirus te maken hebben met een omzetverlies van minimaal 20%. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen.

De NOW-3.3 gaat over de tegemoetkoming in de maanden april, mei en juni 2021. Voor de NOW-3.3 geldt onder andere:

 • U kunt een tegemoetkoming aanvragen als u over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom van juni 2020.
 • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.

>> Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.
>> Aanvragen kan via het UWV.
>> Bekijk hier een informatieve poster over de NOW 3

Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport

Dit is een borgstelling voor een noodkrediet voor verenigingen via Stichting Waarborgfonds Sport.

>> Meer informatie is te vinden op de website van SWS.

Het coronavirus

Het coronavirus, ook wel bekend als COVID-19, wordt gekenmerkt door klachten die in het begin vaak lijken op een verkoudheid. De ziekte kan uiteindelijk een ernstige longontsteking veroorzaken, waar soms ook mensen aan overlijden. De symptomen van het nieuwe coronavirus zijn divers. Sommige mensen lijken er amper iets van de merken. Anderen worden ernstig ziek.

 • Meer informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.
 • Bekijk deze video om meer te weten te komen over de symptomen bij het corona virus.

Basisregels corona

Zelf kan je ook helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Ben je ziek?

 • Blijf thuis als je een of meer van deze klachten hebt: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Heb je ook koorts (temperatuur boven de 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven.

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte. Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven. Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.

(Bron: RIVM)

Corona checklist voor verenigingen

NOC*NSF heeft, met medewerking van verschillende verenigingen en bonden, checklists opgesteld voor sportverenigingen. Er zijn verschillende checklists:

 • Checklist Crowdmanagement. NOC*NSF heeft een handreiking opgesteld met daarin meer uitleg over de spelregels, vragen en tips betreft de 1,5 meter afstand bij sportverenigingen.

Ook staat hierin een flowchart met uitwerkingen voor zowel binnen- als buitentrainingen en evenementen. Bekijk de checklist hier.

 • Checklist sportverenigingen. Hierbij wordt ingegaan op waar sportverenigingen in het bijzonder op moeten letten met de huidige situatie rondom het corona virus, en wat zij kunnen doen.

Met deze checklist wordt gemakkelijk per onderwerp (denk bijvoorbeeld aan financiën en de sportaccommodatie) verschillende punten besproken die gevolgen kunnen hebben voor zowel de inkomsten als de uitgaven van een sportvereniging.

Download de checklist hier.

Evenementen

Helaas zijn in verband met de maatregelen omtrent het coronavirus veel evenementen reeds geannuleerd. Hieronder is een overzicht te vinden van alle evenementen die reeds zijn geannuleerd en/of uitgesteld in verband met het coronavirus.

KBN evenementen:

 • 23 januari: KBN Nationaal Kwalificatie Toernooi (uitgesteld, datum n.t.b.)
 • 30 januari: KBN applicatiecursus voor scheidsgerecht
 • 31 januari: KBN OAV toernooi: Pepper Cup
 • 28 februari: KBN OAV toernooi: Open Friese Kampioenschappen
 • 19 juni: KBN OAV toernooi: Open Moerdijk Cup (uitgesteld naar 2022)

WKF/EKF evenementen:

 • 17 – 22 november: WKF Wereldkampioenschappen Senioren in Dubai (verplaatst naar 2021)
 • Februari 2021: EK Cadetten, Junioren en U21 (verplaatst naar augustus 2021)
 • 19 – 21 februari: Premier League Lissabon (verplaatst naar 30 april – 2 mei 2021)
 • 12 – 14 maart: Premier League Baku wordt verplaatst naar Istanbul, data blijven hetzelfde.
 • 9 – 11 april: Premier League Rabat (verplaatst naar 29 – 31 oktober 2021)

De Olympische Spelen in Tokio zijn verplaatst naar 2021.

Meer informatie of vragen?

Neem direct contact op
Ga naar de bovenkant