Reglement Matchfixing

Matchfixing omvat al hetgeen manipulatie van sportwedstrijden betreft. Hieronder vallen in ieder geval handelingen zoals het opzettelijk regelen, handelen of nalaten te handelen gericht op het wijzigen van de uitslagen of het verloop van sportwedstrijden. Het doel daarbij is om het onvoorspelbare karakter van een sportwedstrijd geheel of gedeeltelijk teniet te doen, om zodoende een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of derden te verkrijgen.

NOC*NSF vereist implementatie van het matchfixing reglement, zij zien het als taak om topsporters en hun begeleiders in de sport te beschermen tegen fixers en de criminele organisaties waar ze voor werken. Daarnaast vindt NOC*NSF de integriteit van sport en een eerlijk competitieverloop van groot belang.

Als iemand matchfixing vermoedt, kan hij/zij zich richten tot het bondsbestuur, de vertrouwenspersoon of de aanklager van het ISR. Het is mogelijk om anoniem aangifte te doen. Uiteindelijk komt de aangifte natuurlijk bij het ISR terecht.

Meer informatie over matchfixing is te vinden in dit document.