Over de KBN

De bond voor iedereen die veilig en verantwoord karate beoefenen een warm hart toedraagt. De Karate-do Bond Nederland behartigt de belangen van de ruim 190 aangesloten karatescholen en ongeveer 9.000 individuele leden. Wat doen wij?

 • Wedstrijden: je kunt meedoen aan toernooien op verschillende niveaus;

 • Talenten: als talent helpen en begeleiden wij je om in de karatetop te komen;

 • Lesgeven: we verzorgen opleidingen van Dojo Assistent tot en met Karateleraar;

 • Activiteiten: breedtesport lokaal en landelijk;

 • Cursussen en trainingen: thematische verdieping;
 • Scheidsrechter: we leiden je op tot nationaal of zelfs internationaal niveau;

 • Dangraad-examen: bij ons kun je examen doen voor EKF/WKF erkende dangraad diploma’s.
 • Wedstrijden: je kunt meedoen aan toernooien op verschillende niveaus;

 • Talenten: als talent helpen en begeleiden wij je om in de karatetop te komen;

 • Lesgeven: we verzorgen opleidingen van Dojo Assistent tot en met Karateleraar;

 • Activiteiten: breedtesport lokaal en landelijk;

 • Cursussen en trainingen: thematische verdieping;

 • Scheidsrechter: we leiden je op tot nationaal of zelfs internationaal niveau;

 • Dangraad-examen: bij ons kun je examen doen voor EKF/WKF erkende dangraad diploma’s.

Kyokushinkai

Erelid & Lid van Verdienste

De Karate-do Bond Nederland koestert alle mensen die zich vrijwillig verdienstelijk maken voor de karatesport in Nederland. Zonder onze bestuurders, scheidsrechters, commissieleden, opleiders, trainers en alle andere vrijwilligers zouden we niet zo ver zijn gekomen.

De KBN kan het predicaat ‘Erelid’ en ‘Lid van Verdienste’ geven aan vrijwilligers en KBN leden met een lange staat van dienst. Op voorstel van het KBN bondsbestuur en met instemming van de Bondsvergadering kan een verenigings- of persoonlijk lid dat zich voor het karate-do in het algemeen en voor de KBN in het bijzonder (gedurende lange tijd) verdienstelijk heeft gemaakt benoemd worden tot ‘Erelid’ of ‘Lid van Verdienste’.

KBN Keurmerk

Eén van de doelstellingen van de KBN is dat wij willen bevorderen dat wij onze mooie sport beoefenen op een veilige, professionele en maatschappelijk betrokken manier bij karateverenigingen in geheel Nederland. De KBN vindt het om die reden van belang het KBN Keurmerk te introduceren, een keurmerk die borgt dat aandacht voor bovengenoemde thema’s vanuit de basis van onze sport, de verenigingen, worden ondersteund. Wij denken dat het KBN Keurmerk kan bijdragen aan het realiseren van onze doelstelling, en willen de verenigingen graag helpen.

Het KBN Keurmerk is een uniforme maatstaaf voor hoge kwaliteit. Bedrijven en (overheids-) instellingen willen vooral zaken doen met een vereniging met een keurmerk die van de landelijke sportbond waarbij de vereniging is aangesloten.

KBN Keurmerk
Karatepak Zwarte band Hayashi

KBN Verzekeringen

De KBN is de bond voor iedereen die veilig en verantwoord karate beoefenen een warm hart toedraagt. Wij zien een toenemende behoefte van leden, dat de beoefening van onze sport op een professionele en veilige wijze door de clubs wordt aangeboden. Een onderdeel van de professionalisering is dat karateleraren, sportscholen en verenigingen beschikken over een goed verzekeringspakket, afgestemd op de budosport.

Wij zijn in contact gekomen met Everion, een specialist in zakelijk verzekeringen voor de sportsector. Everion wil het voor elke sport mogelijk maken goed verzekerd te zijn. Ze bieden de beste verzekering tegen een scherpe prijs en een polis is eenvoudig af te sluiten. Zij houden rekening met de aard van onze sport, namelijk dat karate een contactsport is. De meeste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen bieden geen dekking voor contactsporten. Everion heeft deze dekking wel opgenomen in de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

KBN logo gebruik

Het merk van de Karate-do Bond Nederland is beschermd. Dat betekent dat haar logo’s, illustraties en merknamen niet zomaar gebruikt mogen worden. Een logo of merknaam is wel redactioneel toegestaan, bijvoorbeeld om de KBN te vermelden in een artikel. Bij commercieel of promotioneel gebruik moeten er in overleg afspraken worden gemaakt. Ook het leggen van een associatie of relatie met merken van de KBN is niet zonder meer toegestaan.

Reglementen en statuten

KBN jaarverslag en jaarrekening

Bij de Karate-do Bond Nederland wordt elk jaar een jaarverslag en jaarrekening opgesteld. Het verslag geeft een overzicht van de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar, de jaarrekening geeft een financieel overzicht van het afgelopen kalenderjaar.

Examens

Examens

De KBN organiseert twee keer per jaar de landelijke KBN danexamens. De eerste examens vinden plaats in mei, de tweede examens vinden plaats in december. Aanmelden hiervoor kan via onze website.

Opleidingen

Opleidingen

De KBN heeft een opleidingsstructuur van Dojo Assistent (leraar niveau 2) tot en met Leraar Karate-do (leraar niveau 4). Alle opleidingen welke worden aangeboden door de KBN zijn erkend door het NOC*NSF en Academie voor Sportkader (ASK).

Vertrouwens- contactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

De KBN heeft een Vertrouwenscontactpersoon. Zij is er voor alle karateka’s aangesloten bij de KBN, welke een luisterend oor willen hebben of een klacht willen indienen.  De Vertrouwenscontactpersoon zal eerst persoonlijk contact opnemen met degene die de melding heeft ingediend om gezamenlijk de mogelijke vervolgstappen door te spreken.

Visie

Visie

Sportiviteit, zelfbewustzijn, wederzijds respect, en veiligheid

Dat zijn de randvoorwaarden die wij belangrijk vinden. Dat is het klimaat waarbinnen iedereen karate en aanverwante zelfverdedigingsmethoden kan beoefenen en zich verder kan ontwikkelen en verbeteren. Of je nu op nationaal of internationaal bezig bent, dat maakt niet uit. Wij zijn er voor alle karate beoefenaars.

Reglementen en Statuten

Reglementen en Statuten

Bij de Karate-do Bond hanteren we een aantal reglementen en statuten. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met het bondsbureau.

Examens

Examens

De KBN organiseert twee keer per jaar de landelijke KBN danexamens. De eerste examens vinden plaats in mei, de tweede examens vinden plaats in december. Aanmelden hiervoor kan via onze website.

Opleidingen

Opleidingen

De KBN heeft een opleidingsstructuur van Dojo Assistent (leraar niveau 2) tot en met Leraar Karate-do (leraar niveau 4). Alle opleidingen welke worden aangeboden door de KBN zijn erkend door het NOC*NSF en Academie voor Sportkader (ASK).

Vertrouwens- contactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

De KBN heeft een Vertrouwenscontactpersoon. Zij is er voor alle karateka’s aangesloten bij de KBN, welke een luisterend oor willen hebben of een klacht willen indienen.  De Vertrouwenscontactpersoon zal eerst persoonlijk contact opnemen met degene die de melding heeft ingediend om gezamenlijk de mogelijke vervolgstappen door te spreken.

Visie

Visie

Sportiviteit, zelfbewustzijn, wederzijds respect, en veiligheid

Dat zijn de randvoorwaarden die wij belangrijk vinden. Dat is het klimaat waarbinnen iedereen karate en aanverwante zelfverdedigingsmethoden kan beoefenen en zich verder kan ontwikkelen en verbeteren. Of je nu op nationaal of internationaal bezig bent, dat maakt niet uit. Wij zijn er voor alle karate beoefenaars.

Reglementen en Statuten

Reglementen en Statuten

Bij de Karate-do Bond hanteren we een aantal reglementen en statuten. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met het bondsbureau.

Examens

Examens

De KBN organiseert twee keer per jaar de landelijke KBN danexamens. De eerste examens vinden plaats in mei, de tweede examens vinden plaats in december. Aanmelden hiervoor kan via onze website.

Opleidingen

Opleidingen

De KBN heeft een opleidingsstructuur van Dojo Assistent (leraar niveau 2) tot en met Leraar Karate-do (leraar niveau 4). Alle opleidingen welke worden aangeboden door de KBN zijn erkend door het NOC*NSF en Academie voor Sportkader (ASK).

Vertrouwens- contactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

De KBN heeft een Vertrouwenscontactpersoon. Zij is er voor alle karateka’s aangesloten bij de KBN, welke een luisterend oor willen hebben of een klacht willen indienen.  De Vertrouwenscontactpersoon zal eerst persoonlijk contact opnemen met degene die de melding heeft ingediend om gezamenlijk de mogelijke vervolgstappen door te spreken.

Visie

Visie

Sportiviteit, zelfbewustzijn, wederzijds respect, en veiligheid

Dat zijn de randvoorwaarden die wij belangrijk vinden. Dat is het klimaat waarbinnen iedereen karate en aanverwante zelfverdedigingsmethoden kan beoefenen en zich verder kan ontwikkelen en verbeteren. Of je nu op nationaal of internationaal bezig bent, dat maakt niet uit. Wij zijn er voor alle karate beoefenaars.

Reglementen en Statuten

Reglementen en Statuten

Bij de Karate-do Bond hanteren we een aantal reglementen en statuten. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met het bondsbureau.

Zoek een karateschool

Zoek een karateschool

   Sponsoren & partners van KBN

   Meer informatie of vragen?