Over de KBN

De bond voor iedereen die veilig en verantwoord karate beoefenen een warm hart toedraagt. De Karate-do Bond Nederland behartigt de belangen van de ruim 190 aangesloten karatescholen en ongeveer 9.000 individuele leden. Wat doen wij?

 • Wedstrijden: je kunt meedoen aan toernooien op verschillende niveaus;

 • Talenten: als talent helpen en begeleiden wij je om in de karatetop te komen;

 • Lesgeven: we verzorgen opleidingen van Dojo Assistent tot en met Karateleraar;

 • Activiteiten: breedtesport lokaal en landelijk;

 • Cursussen en trainingen: thematische verdieping;
 • Scheidsrechter: we leiden je op tot nationaal of zelfs internationaal niveau;

 • Dangraad-examen: bij ons kun je examen doen voor EKF/WKF erkende dangraad diploma’s.
Word lid!
 • Wedstrijden: je kunt meedoen aan toernooien op verschillende niveaus;

 • Talenten: als talent helpen en begeleiden wij je om in de karatetop te komen;

 • Lesgeven: we verzorgen opleidingen van Dojo Assistent tot en met Karateleraar;

 • Activiteiten: breedtesport lokaal en landelijk;

 • Cursussen en trainingen: thematische verdieping;

 • Scheidsrechter: we leiden je op tot nationaal of zelfs internationaal niveau;

 • Dangraad-examen: bij ons kun je examen doen voor EKF/WKF erkende dangraad diploma’s.

Word lid!

De leden van het hoofdbestuur worden conform de statuten benoemd door de Algemene Leden Vergadering. De voorzitter wordt in functie benoemd. Overige bestuursleden worden als ‘lid’ gekozen, waarna binnen het bestuur de functies en portefeuilles onderling worden verdeeld.

Eddy Marques
Eddy MarquesVoorzitter
Ronald van Oostrom
Ronald van OostromSecretaris
Joost Grundeken
Joost GrundekenPenningmeester
Curt Haagedoorn
Curt HaagedoornPR & Communicatie
Lees meer

Het bondsbureau van de Karate-do Bond Nederland is gevestigd in Bunschoten-Spakenburg. Contact opnemen met het bondsbureau kan via info@kbn.nl. Kijk voor meer informatie over het contact opnemen met de KBN hier.

Lonneke Meijer
Lonneke MeijerOffice Manager
Ronald Meijer
Ronald MeijerCoördinator-WOC
Jaap Smaal
Jaap SmaalVoorzitter NSC
Geoffrey Berens
Geoffrey BerensBondscoach Kumite u16/u18/u21
Anthony Boelbaai
Anthony BoelbaaiBondscoach Kumite
Virgil Fisser
Virgil FisserAssistent Bondscoach Kumite -18
Daniel Sabanovic
Daniel SabanovicBondstrainer
Almir Skrijelj
Almir SkrijeljBondscoach Kata 16+
Wim Mallens
Wim MallensBondscoach Kata U16
Annelies Bouma
Annelies BoumaBondstrainer kumite jeugd
Lees meer
Erik Hein
Erik HeinOpleidingscommissie & toetsingscommissie
Boy Muilwijk
Boy MuilwijkOpleidingscommissie
Jan Bloem
Jan BloemOpleidingscommissie
Peter Damen
Peter DamenToetsingscommissie
Lonneke Meijer
Lonneke MeijerToetsingscommissie
Frank van den Nieuwendijk
Frank van den NieuwendijkCoördinator Dangraden & Promoties
Kyokushinkai

Erelid & Lid van Verdienste

De Karate-do Bond Nederland koestert alle mensen die zich vrijwillig verdienstelijk maken voor de karatesport in Nederland. Zonder onze bestuurders, scheidsrechters, commissieleden, opleiders, trainers en alle andere vrijwilligers zouden we niet zo ver zijn gekomen.

De KBN kan het predicaat ‘Erelid’ en ‘Lid van Verdienste’ geven aan vrijwilligers en KBN leden met een lange staat van dienst. Op voorstel van het KBN bondsbestuur en met instemming van de Bondsvergadering kan een verenigings- of persoonlijk lid dat zich voor het karate-do in het algemeen en voor de KBN in het bijzonder (gedurende lange tijd) verdienstelijk heeft gemaakt benoemd worden tot ‘Erelid’ of ‘Lid van Verdienste’.

Lees meer

KBN Keurmerk

Eén van de doelstellingen van de KBN is dat wij willen bevorderen dat wij onze mooie sport beoefenen op een veilige, professionele en maatschappelijk betrokken manier bij karateverenigingen in geheel Nederland. De KBN vindt het om die reden van belang het KBN Keurmerk te introduceren, een keurmerk die borgt dat aandacht voor bovengenoemde thema’s vanuit de basis van onze sport, de verenigingen, worden ondersteund. Wij denken dat het KBN Keurmerk kan bijdragen aan het realiseren van onze doelstelling, en willen de verenigingen graag helpen.

Lees meer
KBN Keurmerk

KBN logo gebruik

Het merk van de Karate-do Bond Nederland is beschermd. Dat betekent dat haar logo’s, illustraties en merknamen niet zomaar gebruikt mogen worden. Een logo of merknaam is wel redactioneel toegestaan, bijvoorbeeld om de KBN te vermelden in een artikel. Bij commercieel of promotioneel gebruik moeten er in overleg afspraken worden gemaakt. Ook het leggen van een associatie of relatie met merken van de KBN is niet zonder meer toegestaan.

Examens

Examens

De KBN organiseert twee keer per jaar de landelijke KBN danexamens. De eerste examens vinden plaats in mei, de tweede examens vinden plaats in december. Aanmelden hiervoor kan via onze website.

Meer informatie

Opleidingen

Opleidingen

De KBN heeft een opleidingsstructuur van Dojo Assistent (leraar niveau 2) tot en met Leraar Karate-do (leraar niveau 4). Alle opleidingen welke worden aangeboden door de KBN zijn erkend door het NOC*NSF en Academie voor Sportkader (ASK).

Meer informatie

Vertrouwens- contactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

De KBN heeft een Vertrouwenscontactpersoon. Zij is er voor alle karateka’s aangesloten bij de KBN, welke een luisterend oor willen hebben of een klacht willen indienen.  De Vertrouwenscontactpersoon zal eerst persoonlijk contact opnemen met degene die de melding heeft ingediend om gezamenlijk de mogelijke vervolgstappen door te spreken.

Meer informatie

Visie

Visie

Sportiviteit, zelfbewustzijn, wederzijds respect, en veiligheid

Dat zijn de randvoorwaarden die wij belangrijk vinden. Dat is het klimaat waarbinnen iedereen karate en aanverwante zelfverdedigingsmethoden kan beoefenen en zich verder kan ontwikkelen en verbeteren. Of je nu op nationaal of internationaal bezig bent, dat maakt niet uit. Wij zijn er voor alle karate beoefenaars.

Meer informatie

Reglementen en Statuten

Reglementen en Statuten

Bij de Karate-do Bond hanteren we een aantal reglementen en statuten. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met het bondsbureau.

Meer informatie

Examens

Examens

De KBN organiseert twee keer per jaar de landelijke KBN danexamens. De eerste examens vinden plaats in mei, de tweede examens vinden plaats in december. Aanmelden hiervoor kan via onze website.

Meer informatie

Opleidingen

Opleidingen

De KBN heeft een opleidingsstructuur van Dojo Assistent (leraar niveau 2) tot en met Leraar Karate-do (leraar niveau 4). Alle opleidingen welke worden aangeboden door de KBN zijn erkend door het NOC*NSF en Academie voor Sportkader (ASK).

Meer informatie

Vertrouwens- contactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

De KBN heeft een Vertrouwenscontactpersoon. Zij is er voor alle karateka’s aangesloten bij de KBN, welke een luisterend oor willen hebben of een klacht willen indienen.  De Vertrouwenscontactpersoon zal eerst persoonlijk contact opnemen met degene die de melding heeft ingediend om gezamenlijk de mogelijke vervolgstappen door te spreken.

Meer informatie

Visie

Visie

Sportiviteit, zelfbewustzijn, wederzijds respect, en veiligheid

Dat zijn de randvoorwaarden die wij belangrijk vinden. Dat is het klimaat waarbinnen iedereen karate en aanverwante zelfverdedigingsmethoden kan beoefenen en zich verder kan ontwikkelen en verbeteren. Of je nu op nationaal of internationaal bezig bent, dat maakt niet uit. Wij zijn er voor alle karate beoefenaars.

Meer informatie

Reglementen en Statuten

Reglementen en Statuten

Bij de Karate-do Bond hanteren we een aantal reglementen en statuten. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met het bondsbureau.

Meer informatie

Examens

Examens

De KBN organiseert twee keer per jaar de landelijke KBN danexamens. De eerste examens vinden plaats in mei, de tweede examens vinden plaats in december. Aanmelden hiervoor kan via onze website.

Meer informatie

Opleidingen

Opleidingen

De KBN heeft een opleidingsstructuur van Dojo Assistent (leraar niveau 2) tot en met Leraar Karate-do (leraar niveau 4). Alle opleidingen welke worden aangeboden door de KBN zijn erkend door het NOC*NSF en Academie voor Sportkader (ASK).

Meer informatie

Vertrouwens- contactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

De KBN heeft een Vertrouwenscontactpersoon. Zij is er voor alle karateka’s aangesloten bij de KBN, welke een luisterend oor willen hebben of een klacht willen indienen.  De Vertrouwenscontactpersoon zal eerst persoonlijk contact opnemen met degene die de melding heeft ingediend om gezamenlijk de mogelijke vervolgstappen door te spreken.

Meer informatie

Visie

Visie

Sportiviteit, zelfbewustzijn, wederzijds respect, en veiligheid

Dat zijn de randvoorwaarden die wij belangrijk vinden. Dat is het klimaat waarbinnen iedereen karate en aanverwante zelfverdedigingsmethoden kan beoefenen en zich verder kan ontwikkelen en verbeteren. Of je nu op nationaal of internationaal bezig bent, dat maakt niet uit. Wij zijn er voor alle karate beoefenaars.

Meer informatie

Reglementen en Statuten

Reglementen en Statuten

Bij de Karate-do Bond hanteren we een aantal reglementen en statuten. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met het bondsbureau.

Meer informatie
Zoek een karateschool

Zoek een karateschool

   Sponsoren & partners van KBN

   Meer informatie of vragen?

   Neem direct contact op