Leraar Karate-do

Cursisten Leraar opleiding 2012

Bij de opleiding tot Leraar Karate-do wordt er gefocust op het afnemen van vaardigheidstoetsen, het aansturen van het sportkader, het organiseren van activiteiten, het coachen bij wedstrijden en het geven van trainingen of lessen.

Wat leer je over lesgeven?

 • Trainingsleer: periodiseren, inspanningsfysiologie, kracht en conditietraining
 • Motorisch leren (expliciete versus impliciete leerhulp, techniek versus spelgericht lesgeven etc.)
 • Zorgen dat de les leeft (het aansluiten bij de individu in de groep, het stimuleren van autonomie, de 4 beweegniveau’s)
 • Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een lessenreeks.

Met het examen wordt de nadruk gelegd op het lesgeven, het organiseren van een activiteit, het coachen bij wedstrijden en het afnemen van een vaardigheidstest.

De onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere:

 • Didactisch Model Karate
 • Differentiëren
 • Beweegniveau’s
 • Motorisch leren
 • Trainingskunde
  • Inspanningsfysiologie
  • Kracht en conditietraining
  • Periodiseren

Voor de opleiding tot Leraar Karate-do zal een cursist stage lopen, met als onderwerpen observeren en uitwisselen, meedoen en feedback vragen, en een training geven uit het periodiseringsplan.

De voorlopige planning en bijbehorende kosten van de opleidingen ziet er als volgt uit:

 

Wanneer? Niveau Kosten
September 2020* Opleiding Dojo Assistent € 325,00
Laatste kwartaal 2020* Opleiding Assistent Leraar € 525,00
Eerste kwartaal 2021* Opleiding Leraar Karate-do € 975,00

*Genoemde data en kosten zijn onder voorbehoud. De data en tijden van de opleiding is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de beschikbaarheid van de locatie, en kan daardoor worden aangepast.

Toelatingseisen Leraar Karate-do

Kandidaten moeten bij toelating van deze opleiding:

 • minstens 21 jaar zijn
 • over behaalde kwalificaties (assistent leraar) beschikken
 • over minimaal 3e dan KBN beschikken*
 • lid van de Karate-do Bond Nederland zijn
 • voldaan hebben aan de financiële verplichtingen voortvloeiend uit de opleiding

 

* Kandidaten van andere Karatebonden hebben de mogelijkheid tot toelating van de KBN opleiding. Deze kandidaten moeten minimaal 3e dan bezitten van de betreffende karatebond en bij aanvang van de opleiding een vaardigheidsexamen afleggen om vast te stellen dat het niveau ook conform de norm van de KBN Danexamens is en in bezit zijn van kwalificaties (Leraar Karate-do niveau 3) of gelijkwaardig.

Aanmelden

NIEUW! Aanmeldingsformulier Opleidingen Karate-Do Bond Nederland

 • Aansluitnummer 01-234 invullen als 1234.
  Aansluitnummer nodig? Deze kunt u terug vinden via "zoek een sportschool".
 • Voor welke opleiding(en) schrijft u zich in? (Meerdere keuzes mogelijk als u meerdere opleidingen achtereenvolgens wil volgen)
 • Vul hier relevante vooropleiding in
 • U bent in bezit van dangraad, behaald op?