Nieuwe reglementen wedstrijden

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de reglementen voor kumite en kata wedstrijden aangepast. Je vindt de nieuwe reglementen onder wedstrijden > scheidsgerecht.

De wijzigingen t.o.v. het vorige reglement zijn in het rood aangegeven.
De reglementen zijn op de Nederlandse situatie aangepast.

Op 18 januari is de applicatiecursus voor scheidsrechters. Zij worden dan door de Nationale Scheidsrechters Commissie bijgepraat over de wijzigingen.