Melding aan vertrouwenscontactpersoon

In voorkomend geval kunnen klachten over seksuele intimidatie of seksueel misbruik direct worden doorgegeven aan de vertrouwenscontactpersoon van de KBN, Caroline Splinter-de Zwart. Zij is te bereiken via email; vcp.kbn@ziggo.nl en telefonisch 06-41109513. De vertrouwenscontactpersoon zal eerst persoonlijk contact opnemen met degenen die de melding heeft ingediend om gezamenlijk de mogelijke vervolgstappen door te spreken. Indien u per mail contact opneemt of de voicemail inspreekt geef dan duidelijk aan op welke tijdstippen en op welke manier de contactpersoon contact met u kan opnemen.

Hierbij een aantal linkjes die u kunnen helpen in het beleid t.a.v. Veilig Sportklimaat in uw Sportschool.
In bijlage 6 van deze Toolkit vind u een Voorbeeld contract voor de Verklaring Onderwerping Tuchtrecht. Deze kunt u Kopieeren en laten ondertekenen door alle vrijwilligers en leraren die niet aangesloten zijn bij de KBN. Hiermee komen alle vrijwilligers te vallen onder het Tuchtrecht, waardoor zij bij het overtreden van de gedragsregels ook berecht kunnen worden door het Tuchtrecht.
Voordeel van het Tuchtrecht is dat hiervoor vaak minder bewijslast nodig is en dus niet alleen gekeken wordt naar een overtreding van de Nederlandse wet, maar ook naar een overtreding van de gedragsregels.
Op de website van de KBN staat o.a. informatie over de aanvraag van een gratis VOG: https://www.kbn.nl/karate/gezond-sporten/
Als laatste nog een link met interessante informatie met betrekking tot een veilig sportklimaat: https://sportplezier.nl
Indien een sporter ergens mee zit en niet in contact wil met de VCP van een vereniging of van de bond, dan kan de sporter altijd contact opnemen met Vertrouwenspunt sport: 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten). Dit kan ook anoniem.
Indien er vragen zijn, dan hoor ik graag van u.