Ledenservice

Lidmaatschap KBN

Word nu lid

De Karate-do Bond Nederland (KBN) is de landelijke organisatie die belangen behartigt voor alle aangesloten clubs en individuele leden. De KBN organiseert toernooien op verschillende niveau’s, biedt talenten mogelijkheden tot het bereiken van de karatetop, verzorgt opleidingen van Dojo Assistent tot Karateleraar en leidt daarnaast ook scheidsrechters op. Daarnaast biedt de KBN de mogelijkheid om danexamen te doen.

 

Lid worden van de KBN

Wat betekent het KBN-lidmaatschap voor u:

Als alle karateka’s zich in Nederland sterk maken in één overkoepelende bond, kan de KBN méér doen; meer stages voor leden organiseren, meer breedtesportactiviteiten ontwikkelen zoals competities, onze sport promoten en meer topsportkarateka’s opleden en naar het buitenland uitzenden.

Verschillende lidmaatschappen

Welk lidmaatschap is voor u het beste, het vrienden- of het gewone lidmaatschap? Hieronder staan alle voordelen per lidmaatschap op een rij, zodat u een duidelijk beeld kan krijgen welk lidmaatschap het beste bij u past.

Bent u sympathisant van karate, ouder, opa/oma van een (top) karateka, maar beoefend u zelf niet actief karate? Dan is het vriendenlidmaatschap echt iets voor u! U krijgt hiermee korting bij verschillende evenementen en steunt de KBN om karate op de kaart te zetten.

Als vriend van de KBN krijgt u:

 • Een persoonlijk vrienden-pasje;
 • (Waar mogelijk) Korting op toegang of een vrijkaart voor de door de KBN georganiseerde wedstrijden (Bijvoorbeeld het Nederlands Kampioenschap);
 • Een digitale nieuwsbrief waarin u op de hoogte wordt gehouden van al het karate nieuws.

Tevens ondersteunt u de KBN om karate op de kaart te zetten! 

Bent u actief karateka, wilt (u misschien later) aan officiële KBN wedstrijden mee doen, verdieping krijgen tijdens clinics op de Dag van het Karate, deelnemen aan workshops of trainingen of opgaan voor de zwarte band? Wordt dan lid van de KBN.

Als lid van de KBN krijgt u:

 • Een officieel KBN karate-paspoort;
 • Een digitale nieuwsbrief waarin u op de hoogte wordt gehouden van al het karate nieuws;
 • (Waar mogelijk) Korting op toegang bij de door de KBN georganiseerde wedstrijden (Bijvoorbeeld het Nederlands Kampioenschap);
 • De mogelijkheid tot deelname aan KBN evenementen, denk hierbij aan:
  • Wedstrijden binnen Nederland;
  • Dangraad examens;
  • Dag van het Karate en/of Jeugd Karate Dag;
  • Stijlplatformtrainingen;
  • De mogelijkheid tot te worden geselecteerd voor selectietrainingen.

Van uw lidmaatschap worden onder andere materialen gekocht, waar u als lid gebruik van maakt tijdens KBN evenementen, workshops en/of wedstrijden! 

 

KBN karatepaspoort

Aanmelden

Het lidmaatschap bij de KBN loopt altijd per kalenderjaar.

Online aanmelden kan digitaal of door het inschrijfformulier met pasfoto ingevuld te mailen aan info@kbn.nl.

Per post kan ook. Stuur het aanmeldformulier geheel ingevuld met een recente pasfoto naar de Karate-do Bond Nederland, Ambachtsweg 12A, 3953 BZ Maarsbergen.

Ben je lid geweest en er even tussenuit geweest? Dan kun je je herinschrijven. Na ontvangst van je inschrijfformulier, wordt het KBN-paspoort binnen enkele dagen naar je sportschool verstuurd.

Ter bevordering van een correcte afwikkeling accepteren wij alleen inschrijfformulieren waarbij de incassomachtiging is ingevuld en ondertekend.

Contributie

 

Contributie 2018

De contributie 2018 is een jaarbedrag dat geldt voor automatische incasso. De contributie 2018 wordt zoals gewoonlijk eind januari geïnd. Naast de vastgestelde indexering die jaarlijks wordt toegepast, zijn er ontwikkelingen die ervoor zorgen dat bovenop deze indexering een minimale aanpassing heeft plaatsgevonden.

Mochten er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke gegevens ontvangen wij hiervan graag bericht. Het KBN-lidmaatschap is een jaarlidmaatschap. U kunt in de loop van het jaar lid worden en dan geldt uw lidmaatschap altijd t/m 31 december van het lopende jaar.

Let op: Voor leden die na 1 juli lid worden van de KBN hanteren wij een korting van 50% op de contributie van 2018.

Contributie Contributie KBN-paspoort KBN-paspoort
Leeftijd 1 jan tm 31 dec 2018 1 juli tm 31 dec 2018 eenmalig 2018 + contributie 2018
t/m 10 jaar € 15,00 € 7,50 € 12,00 € 19,50
11 t/m 15 jaar € 30,00 € 15,00 € 12,00 € 27,00
vanaf 16 jaar € 40,00 € 20,00 € 12,00 € 32,00
Karateschool € 135,00

 

Dit zijn de prijzen die gelden voor betaling per Automatische Incasso. De contributie wordt eind januari 2018 afgeschreven. Betaalt u nog niet per automatische incasso? Download dan hier het machtigingsformulier.

De contributie is altijd voor een heel jaar geldig, dus van 1 januari t/m 31 december.

Lidmaatschap KBN opzeggen

Het lidmaatschap van de KBN kun je schriftelijk en één maand voor het eind van het kalenderjaar (dus vóór 1 december) opzeggen. Vul hiervoor het online formulier in.

Via een e-mail aan info@kbn.nl of per post kan ook. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres (straat, postcode, plaats)
 • Reden van opzegging
 • Lid-/paspoortnummer

Je bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving bij de Karate-do Bond. Opzegging bij je sportschool betekent daarom niet automatische opzegging bij de KBN. De opzegging is pas geldig wanneer er door de KBN per mail of post een bewijs van opzegging  is afgegeven.

Wetgeving opzeggen lidmaatschap

“Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt.

Voor verenigingen, en dus ook sportverenigingen, wordt een verbod op automatische verlenging niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sport/opleidingsaccommodaties. Voor (sport)verenigingen geldt daarom een lichter regime.

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie m.b.t. opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen. Heeft de sportvereniging een website dan dient de informatie over opzegging opvallend op de hoofdpagina van de website te staan (voor de KBN, ledenservice). Heeft de sportvereniging (ook) een ledenblad dan dient de betreffende informatie (ook) op een van de eerste drie pagina’s te staan.

De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.”

Bron: NOC*NSF 15 december 2011

Paspoort kwijt?

Als je je paspoort kwijt bent of je wilt een nieuw paspoort aanvragen (en je bent al lid!!) dan kun je het aanvraagformulier Nieuw paspoort invullen.

Als er dangraden in het nieuwe paspoort afgetekend moeten worden, stuur dan kopiën van de behaalde dangraaddiploma’s mee of een kopie van je oude paspoort.

De verschuldigde € 12,- zal via eenmalige machtiging automatisch van je rekening worden afgeschreven. Na betaling wordt je nieuwe paspoort verstuurd aan je sportschoolhouder.

Adresgegevens/Contributiebetaling

Ter bevordering van een correcte afwikkeling worden alleen inschrijfformulieren geaccepteerd waarbij de incassomachtiging is ingevuld en ondertekend. Deze wordt uiteraard bij opzegging lidmaatschap indien aan alle contributieverplichtingen is voldaan, stopgezet.

Wijzigingen in adres- of betalingsgegevens kun je doorgeven via info@kbn.nl. Vergeten een machtiging in te vullen? Of onvolledig of foutief ingevuld? Vul dan het machtigingsformulier in.

Lidmaatschapsvoorwaarden

 • Het KBN-lidmaatschap loopt volgens het kalenderjaar en staat los van het lidmaatschap van de karateschool c.q. -vereniging.
 • Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dient u dit voor 1 december van het lopend kalenderjaar te doen om te voorkomen dat u aan een volgend jaar lidmaatschap en contributie vast zit.
 • Het lidmaatschap dient schriftelijk per mail via info@kbn.nl beëindigd te worden. Uw opzegging is pas daadwerkelijk van kracht na bevestiging van opzegging door de KBN.
 • Bij opzegging dient u door te geven: naam, adres, postcode, plaats, geboortedatum en liefst ook het KBN-lidnummer (= paspoortnummer).
 • Adreswijzigingen of andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (mail, rekeningnummer, etc) dient u altijd door te geven via de eerder genoemde mailadressen.
 • Het bondslidmaatschap is strikt persoonlijk.
 • Bij deelname aan bondsevenementen behoort het KBN-paspoort te worden getoond.
 • Bij verlies van het KBN-paspoort kunt u tegen betaling en met het opsturen van dit formulier en een pasfoto een nieuw exemplaar bestellen.