Ledenservice

Lidmaatschap KBN

Word nu lid

De Karate-do Bond Nederland (KBN) is de landelijke organisatie die belangen behartigt voor alle aangesloten clubs en individuele leden. De KBN organiseert toernooien op verschillende niveau’s, biedt talenten mogelijkheden tot het bereiken van de karatetop, verzorgt opleidingen van Dojo Assistent tot Karateleraar en leidt daarnaast ook scheidsrechters op. Daarnaast biedt de KBN de mogelijkheid om danexamen te doen.

 

Lid worden van de KBN

Wat betekent het KBN-lidmaatschap voor u:

Als alle karateka’s zich in Nederland sterk maken in één overkoepelende bond, kan de KBN méér doen; meer stages voor leden organiseren, meer breedtesportactiviteiten ontwikkelen zoals competities, onze sport promoten en meer topsportkarateka’s opleiden en naar het buitenland uitzenden.

Verschillende lidmaatschappen

Welk lidmaatschap is voor u het beste, het vrienden- of het gewone lidmaatschap? Op deze pagina staan alle voordelen per lidmaatschap op een rij, zodat u een duidelijk beeld kan krijgen welk lidmaatschap het beste bij u past.

Bent u sympathisant van karate, ouder, opa/oma van een (top) karateka, maar beoefend u zelf niet actief karate? Dan is het vriendenlidmaatschap echt iets voor u! U krijgt hiermee korting bij verschillende evenementen en steunt de KBN om karate op de kaart te zetten.

Bent u actief karateka, wilt (u misschien later) aan officiële KBN wedstrijden mee doen, verdieping krijgen tijdens clinics op de Dag van het Karate, deelnemen aan workshops of trainingen of opgaan voor de zwarte band? Wordt dan lid van de KBN.

Lees meer
KBN karatepaspoort

Aanmelden

Het lidmaatschap bij de KBN loopt altijd per kalenderjaar.

Online aanmelden kan digitaal of door het inschrijfformulier met pasfoto ingevuld te mailen aan info@kbn.nl.

Per post kan ook. Stuur het aanmeldformulier geheel ingevuld met een recente pasfoto naar de Karate-do Bond Nederland, Ambachtsweg 12A, 3953 BZ Maarsbergen.

Ben je lid geweest en er even tussenuit geweest? Dan kun je je herinschrijven. Vermeld dan je oude lidmaatschapsnummer op het aanmeldformulier, zodat we je precieze gegevens erbij kunnen zoeken.

Ter bevordering van een correcte afwikkeling accepteren wij alleen inschrijfformulieren waarbij de incassomachtiging is ingevuld en ondertekend.

Contributie

De contributie is een jaarbedrag dat geldt voor automatische incasso. De contributie 2019 wordt zoals gewoonlijk eind januari geïnd. Naast de vastgestelde indexering die jaarlijks wordt toegepast, zijn er ontwikkelingen die ervoor zorgen dat bovenop deze indexering een minimale aanpassing heeft plaatsgevonden.

Mochten er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke gegevens ontvangen wij hiervan graag bericht. Het KBN-lidmaatschap is een jaarlidmaatschap. U kunt in de loop van het jaar lid worden en dan geldt uw lidmaatschap altijd t/m 31 december van het lopende jaar.

Leeftijd Contributie 2019 Contributie 2019

Vanaf 1 juli *

KBN-paspoort

eenmalig

KBN-paspoort + contributie 2019

Vanaf 1 juli

t/m 10 jaar € 15,50 € 7,75 € 12 € 19,75
11 t/m 15 jaar € 31 € 15,50 € 12 € 27,50
vanaf 16 jaar € 41 € 20,50 € 12 € 32,50
Karateschool €138 nvt
Vriend vd KBN €5,50 nvt

 

* Vanaf 1 juli is er een lidmaatschapsactie voor alle nieuwe leden van de KBN, zij betalen slechts 50% van de contributie voor 2019!

Dit zijn de prijzen die gelden voor betaling per Automatische Incasso. De contributie wordt eind januari van het lopende jaar afgeschreven. Mocht u gedurende het jaar lid worden van de KBN, wordt de contributie in de eerste week van de volgende maand geïncasseerd. Betaalt u nog niet per automatische incasso? Download dan hier het machtigingsformulier. Bij betalingen per acceptgiro wordt het contributiebedrag verhoogd met €2,50.

De contributie is altijd voor een heel jaar geldig, dus van 1 januari t/m 31 december.

Lidmaatschap KBN opzeggen

Het lidmaatschap van de KBN kun je schriftelijk en uiterlijk één maand voor het eind van het kalenderjaar (dus vóór 1 december) opzeggen. Vul hiervoor het opzeggingsformulier in, of regel je opzegging online.

Via een e-mail aan info@kbn.nl of per post kan ook. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres (straat, postcode, plaats)
 • Reden van opzegging
 • Lid-/paspoortnummer

Je bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving bij de Karate-do Bond Nederland. Opzegging bij je sportschool betekent daarom niet automatische opzegging bij de KBN. De opzegging is pas geldig wanneer er door de KBN per mail of post een bewijs van opzegging  is afgegeven.

Voor de wetgeving voor het opzeggen van een lidmaatschap, klik hier (Bron: NOC*NSF).

Ledenadministratie

Vanaf 1 januari 2019 is de KBN overgestapt op een nieuwe ledenadministratie, te weten ClubCollect. Dit is een online tool die een aantal stappen van het factureren automatiseert, waaronder het versturen van betaalverzoeken en herinneringen, en het verwerken van betalingen.

Daarnaast biedt ClubCollect ook voordelen voor jou als lid. Met ClubCollect kun je gemakkelijk zelf bepalen op welke datum het geld wordt afgeschreven en hoe je de contributie betaalt. Je krijgt daarnaast een persoonlijke betaalpagina met een factuuroverzicht, waarin je bijvoorbeeld zelf je gegevens aan kunt passen of een vraag kunt stellen aan ons.

Lees meer

Paspoort kwijt?

Als je je paspoort kwijt bent of je wilt een nieuw paspoort aanvragen (en je bent al lid!!) dan kun je het aanvraagformulier Nieuw paspoort invullen. Dit kan ook via ons online aanvraagformulier, klik daarvoor hier.

Als er dangraden in het nieuwe paspoort afgetekend moeten worden, stuur dan kopiën van de behaalde dangraaddiploma’s mee of een kopie van je oude paspoort.

De verschuldigde € 12,- zal via eenmalige machtiging automatisch van je rekening worden afgeschreven. Na betaling wordt je nieuwe paspoort verstuurd aan je sportschoolhouder.

Wijzigingen

Ter bevordering van een correcte afwikkeling worden alleen inschrijfformulieren geaccepteerd waarbij de incassomachtiging is ingevuld en ondertekend. Deze wordt uiteraard bij opzegging lidmaatschap indien aan alle contributieverplichtingen is voldaan, stopgezet.

Wijzigingen in adres- of betalingsgegevens kun je doorgeven via info@kbn.nl. Vergeten een machtiging in te vullen? Of onvolledig of foutief ingevuld? Vul dan het machtigingsformulier in.

Lidmaatschapsvoorwaarden

 • Het KBN-lidmaatschap loopt volgens het kalenderjaar en staat los van het lidmaatschap van de karateschool c.q. -vereniging.
 • Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dient u dit voor 1 december van het lopend kalenderjaar te doen om te voorkomen dat u aan een volgend jaar lidmaatschap en contributie vast zit.
 • Het lidmaatschap dient schriftelijk per mail via info@kbn.nl beëindigd te worden. Uw opzegging is pas daadwerkelijk van kracht na bevestiging van opzegging door de KBN.
 • Bij opzegging dient u door te geven: naam, adres, postcode, plaats, geboortedatum en liefst ook het KBN-lidnummer (= paspoortnummer).
 • Adreswijzigingen of andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (mail, rekeningnummer, etc) dient u altijd door te geven via de eerder genoemde mailadressen.
 • Het bondslidmaatschap is strikt persoonlijk.
 • Bij deelname aan bondsevenementen behoort het KBN-paspoort te worden getoond.
 • Bij verlies van het KBN-paspoort kunt u tegen betaling en met het invullen van dit formulier en een pasfoto een nieuw exemplaar bestellen.