KBN lidmaatschap

Lidmaatschap KBN

De Karate-do Bond Nederland (KBN) is de landelijke organisatie die belangen behartigt voor alle aangesloten clubs en individuele leden. De KBN organiseert toernooien op verschillende niveau’s, biedt talenten mogelijkheden tot het bereiken van de karatetop, verzorgt opleidingen van Dojo Assistent tot Karateleraar en leidt daarnaast ook scheidsrechters op. Daarnaast biedt de KBN de mogelijkheid om danexamen te doen.

Lid worden van de KBN

Het is verstandig om KBN-lid te worden omdat de KBN:

 1. De enige door VWS en NOC*NSF erkende karatebond is in Nederland
 2. Is aangesloten bij de Europese Karate Federatie en de Wereld Karate Federatie
 3. Leraren opleidt vigerend onder de normen van Academie voor SportKader (ASK) en NOC*NSF
 4. Dan (zwarte band-)examens organiseert
 5. Topsporters uitstuurt naar EK’s en WK’s karate.
 6. Organisator is van de Nederlandse en Open Nederlandse kampioenschappen
 7. Een paraplu vormt voor de grootste karatestijlen

Als alle karateka’s zich in Nederland sterk maken in één overkoepelende bond, kunnen we meer doen; meer stages voor leden organiseren, meer activiteiten ontwikkelen, onze sport promoten en meer topsportkarateka’s opleiden en naar het buitenland uitzenden.

Het lidmaatschap bij de KBN loopt altijd per jaar. U kunt zich aanmelden door hier het inschrijfformulier in te vullen en een pasfoto te uploaden of door het aanmeldformulier geheel ingevuld met een recente pasfoto sturen naar de Karate-do Bond Nederland. Bent u lid geweest en er even tussenuit geweest? Dan kunt u zich herinschrijven. Wij willen u dan verzoeken het oude KBN lidmaatschapsnummer in te vullen op het aanmeldformulier, zodat wij uw gegevens erbij kunnen zoeken.

Voor uw en ons gemak en ter bevordering van een correcte afwikkeling worden alleen inschrijfformulieren geaccepteerd waarbij de incassomachtiging is ingevuld en ondertekend.

KBN lidmaatschappen

Welk lidmaatschap is voor u het beste, het vrienden- of het gewone lidmaatschap? Hieronder staan alle voordelen per lidmaatschap op een rij, zodat u een duidelijk beeld kan krijgen welk lidmaatschap het beste bij u past.

Bent u sympathisant van karate, ouder, opa/oma van een (top) karateka, maar beoefend u zelf niet actief karate? Dan is het vriendenlidmaatschap echt iets voor u! U krijgt hiermee korting bij verschillende evenementen en steunt de KBN om karate op de kaart te zetten.

Als vriend van de KBN krijgt u:

 • Een persoonlijk vrienden-pasje;
 • (Waar mogelijk) Korting op toegang of een vrijkaart voor de door de KBN georganiseerde wedstrijden (Bijvoorbeeld het Nederlands Kampioenschap);
 • Een digitale nieuwsbrief waarin u op de hoogte wordt gehouden van al het karate nieuws.

Tevens ondersteunt u de KBN om karate op de kaart te zetten! 

Bent u actief karateka, wilt (u misschien later) aan officiële KBN wedstrijden mee doen, verdieping krijgen tijdens clinics op de Dag van het Karate, deelnemen aan workshops of trainingen of opgaan voor de zwarte band? Wordt dan lid van de KBN.

Als lid van de KBN krijgt u:

 • Een officieel KBN karate-paspoort;
 • Een digitale nieuwsbrief waarin u op de hoogte wordt gehouden van al het karate nieuws;
 • (Waar mogelijk) Korting op toegang bij de door de KBN georganiseerde wedstrijden (Bijvoorbeeld het Nederlands Kampioenschap);
 • De mogelijkheid tot deelname aan KBN evenementen, denk hierbij aan:
  • Wedstrijden binnen Nederland;
  • Dangraad examens;
  • Dag van het Karate en/of Jeugd Karate Dag;
  • Stijlplatformtrainingen;
  • De mogelijkheid tot te worden geselecteerd voor selectietrainingen.

Van uw lidmaatschap worden onder andere materialen gekocht, waar u als lid gebruik van maakt tijdens KBN evenementen, workshops en/of wedstrijden! 

Contributie 2019

De contributie voor KBN-leden bedraagt in 2019 als volgt:

Leeftijd Contributie 2019

KBN-paspoort

eenmalig

KBN-paspoort

+ contributie 2019

t/m 10 jaar € 15,50 € 12 € 27,50
11 t/m 15 jaar € 31 € 12 € 43
vanaf 16 jaar € 41 € 12 € 53
Karateschool €138 nvt
Vriend vd KBN €5,50 nvt

 

Dit zijn de prijzen die gelden voor betaling per Automatische Incasso. De contributie wordt eind januari van het lopende jaar afgeschreven. Mocht u gedurende het jaar lid worden van de KBN, wordt de contributie in de eerste week van de volgende maand geïncasseerd. Betaalt u nog niet per automatische incasso? Download dan hier het machtigingsformulier. Bij betalingen per acceptgiro wordt het contributiebedrag verhoogd met €2,50. De contributie is altijd voor een heel jaar geldig, dus van 1 januari t/m 31 december.

Bij inschrijving is éénmalig een bedrag van € 12,- voor het verstrekken van een KBN-paspoort verschuldigd.

Lidmaatschap KBN opzeggen

Het lidmaatschap van de KBN dient u schriftelijk en één maand voor het eind van het kalenderjaar (dus vóór 1 december) op te zeggen via een mail aan info@kbn.nl , met daarin de volgende gegevens: Uw naam, adres (straat, postcode, plaats) en lid-/paspoortnummer of via het opzeggingsformulier. Online opzeggen kan via ons online opzeggingsformulier.

U bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving bij de Karate-do Bond! Opzegging bij uw sportschool betekent dus niet automatische opzegging bij de KBN. De opzegging is pas geldig wanneer er door de KBN per mail of post een bewijs van opzegging  is afgegeven.

Wetgeving opzeggen lidmaatschap

“Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt.

Voor verenigingen, en dus ook sportverenigingen, wordt een verbod op automatische verlenging niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sport/opleidingsaccommodaties. Voor (sport)verenigingen geldt daarom een lichter regime.

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie m.b.t. opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen. Heeft de sportvereniging een website dan dient de informatie over opzegging opvallend op de hoofdpagina van de website te staan (voor de KBN, ledenservice). Heeft de sportvereniging (ook) een ledenblad dan dient de betreffende informatie (ook) op een van de eerste drie pagina’s te staan.

De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.”

Bron: NOC*NSF 15 december 2011

Paspoort kwijt?

Als u uw paspoort kwijt bent of u wilt een nieuw paspoort aanvragen (en u bent dus al lid!!) dan kunt u het aanvraagformulier Nieuw paspoort invullen. Indien er dangraden in het nieuwe paspoort afgetekend moeten worden dan dient u kopiën van de behaalde dangraden mee te sturen of een kopie van uw oude paspoort.

De verschuldigde € 12,- zal via eenmalige machtiging automatisch van uw rekening worden afgeschreven. Uw nieuwe paspoort wordt verstuurd aan uw sportschoolhouder, die het aan u zal uitreiken, na het te hebben afgetekend.

Adresgegevens/Contributiebetaling

Voor uw en ons gemak en ter bevordering van een correcte afwikkeling worden alleen inschrijfformulieren geaccepteerd waarbij de incassomachtiging is ingevuld en ondertekend. Deze wordt uiteraard bij opzegging lidmaatschap indien aan alle contributieverplichtingen is voldaan, stopgezet.

Mochten uw adres- of betalingsgegevens veranderen dan kunt u deze doorgeven via info@kbn.nl. Vergeten uw machtiging in te vullen? Of onvolledig of foutief ingevuld, vult u dan het machtigingsformulier in.