KBN Keurmerk

Eén van de doelstellingen van de KBN is dat wij willen bevorderen dat wij onze mooie sport beoefenen op een veilige, professionele en maatschappelijk betrokken manier bij karateverenigingen in geheel  Nederland. De KBN vindt het om die reden van belang het KBN Keurmerk te introduceren, een keurmerk die borgt dat aandacht voor bovengenoemde thema’s vanuit de basis van onze sport, de verenigingen, worden ondersteund. Wij denken dat het KBN Keurmerk kan bijdragen aan het realiseren van onze doelstelling, en willen de verenigingen graag helpen. 

Voordelen KBN Keurmerk

 • Het KBN Keurmerk is een uniforme maatstaaf voor hoge kwaliteit. Bedrijven en (overheids-) instellingen willen vooral zaken doen met een vereniging met een keurmerk die van  de landelijke sportbond waarbij de vereniging is aangesloten;

 • Het is een keurmerk van een door NOC*NSF erkende bond waardoor verenigingen zich onderscheiden van verenigingen die niet zijn aangesloten bij de KBN;

 • Bij verenigingen met een KBN Keurmerk wordt lesgegeven door NOC*NSF en/of KBN gediplomeerde leraren Deze leraren zijn deskundig opgeleid om iedere karateka op zijn/haar eigen niveau veilig en met veel plezier te laten sporten.

 • Voor alle belanghebbenden (leden, maar ook bijvoorbeeld een gemeente, een potentiële sponsor, ouders van jeugdleden) is zichtbaar dat de vereniging KBN reglementen over ongewenst gedrag, doping en veiligheid volledig heeft geïmplementeerd en hierover actief communiceert met haar belanghebbenden;

 • Het KBN Keurmerk is zichtbaar voor karateka’s, ouders en/of verzorgers en andere betrokkenen door het KBN Keurmerk bordje dat je als club krijgt na de toekenning van het keurmerk;

 • Verenigingen met een KBN Keurmerk worden bovenaan in een opvallende kleur vermeld op de KBN website;

 • Potentiële leden die een vereniging zoeken, zullen eerder kiezen voor een vereniging met een keurmerk;

 • Op de KBN website, maar ook in andere uitingen, zullen wij uitleg geven aan het KBN Keurmerk zodat iedereen kennis kan nemen van de waarde van het keurmerk;

 • De KBN brengt karateverenigingen met een KBN Keurmerk extra onder de aandacht bij de desbetreffende gemeente;

 • Acties rondom evenementen voor verenigingen met een KBN Keurmerk;

 • Acties vanuit partners van de KBN speciaal voor verenigingen met een KBN Keurmerk.

Karate een georganiseerde sport

Geldigheid

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2022 geldt dat deze na goedkeuring geldig zijn voor de drie opvolgende jaren. Een aanvraag die op 1 januari 2022 wordt ingediend is, na goedkeuring, dus geldig van 1 januari 2022 t/m 31 december 2024.

Na elke drie jaar dient de vereniging de aanvraag opnieuw in te dienen en vindt een nieuwe toetsing plaats. Zo kan worden gekeken naar de continuering en verbetering van de situatie bij de vereniging.

Het KBN Keurmerk kan worden ingetrokken als blijkt dat de vereniging zicht niet houdt aan hetgeen wat is verklaard bij het aanvragen van het KBN Keurmerk.

Aanvragen en toetsing

Wij zijn van mening dat het KBN Keurmerk verenigingen een middel geeft om effectief aan  haar belanghebbenden te communiceren waar de vereniging voor staat: een vereniging waar iedereen welkom is om op een vellige en verantwoorde manier met plezier te kunnen sporten. Wij zijn er van overtuigd dat het KBN Keurmerk bij gaat dragen om onze verenigingen, professioneler groter en sterker te maken.

Het KBN Keurmerk kan worden aangevraagd door het KBN Keurmerk document te downloaden via onderstaande button. U vult de formulieren naar waarheid in en stuurt deze inclusief de aan te leveren documenten digitaal naar het KBN Bondsbureau onder de vermelding “Aanvraag KBN keurmerk”. De kosten voor het aanvragen van een KBN keurmerk bedragen €50,00. Nadat dit bedrag is betaald, zal de aanvraag voor het KBN Keurmerk door de KBN in behandeling worden genomen.

Karateverenigingen met KBN Keurmerk

Steeds meer KBN Karateverenigingen krijgen het KBN Keurmerk! Zoek via het onderstaande kaartje een Keurmerk vereniging in de buurt. Een overzicht van alle KBN verenigingen is hier te vinden.

   Meer informatie of vragen?