Wetgeving opzegging

“Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt.

Voor verenigingen, en dus ook sportverenigingen, wordt een verbod op automatische verlenging niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sport/opleidingsaccommodaties. Voor (sport)verenigingen geldt daarom een lichter regime.

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie m.b.t. opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen. Heeft de sportvereniging een website dan dient de informatie over opzegging opvallend op de hoofdpagina van de website te staan (voor de KBN, ledenservice). Heeft de sportvereniging (ook) een ledenblad dan dient de betreffende informatie (ook) op een van de eerste drie pagina’s te staan.

De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.”

Bron: NOC*NSF 15 december 2011

Meer informatie of vragen?