Vrijstelling

Een competentiegericht systeem biedt de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen wanneer eerder verworven kwalificaties (EVK) aanwezig zijn. Algemeen geldt dat een opgeleide trainer (binnen de KSS) vrijstellingen krijgt voor PvB’s wanneer hij/zij een opleiding van hetzelfde niveau heeft gevolgd bij een andere sportbond.

De EVK (vrijstelling) wordt afgegeven op vergelijking van de beoordelingscriteria van de PvB’s van de bondsopleidingen. Als er bij het vergelijken van de PvB’s een criterium mist dan kan de bond hier een EVC (eerder verworven competenties) traject voor opstarten. Een EVC traject kan ook aangevraagd worden wanneer een cursist een relevante opleiding heeft afgerond. Te denken valt aan een ALO, CIOS of Sport en Bewegen. De cursist dient extra bewijslast aan te leveren om zo aan alle criteria te voldoen.

Op basis van EVK en/of EVC kan er vrijstelling verleend worden voor:

  • Het bijwonen van lesdagen

  • Het maken van opdrachten en/of

  • Het afleggen Proeven van Bekwaamheden

EVK - vrijstelling

Het bijwonen van lesdagen

Indien u meent op grond van EVK en/of EVC vrijstelling te kunnen krijgen voor het bijwonen van lesdagen, dient dit in overleg te gebeuren met uw leercoach.

Het maken van opdrachten

Indien u meent op grond van EVK en/of EVC vrijstelling te kunnen krijgen voor het maken van de voorwaardelijke opdrachten die horen bij een PvB, dient dit in overleg te gebeuren met uw leercoach.

Proef van Bekwaamheid

Het afleggen Proeven van Bekwaamheden

Indien u meent op grond van EVK en/of EVC vrijstelling te kunnen krijgen voor het afleggen van een PvB dan kunt u hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen bij de toetsingscommissie. Deze aanvraag is onderbouwd met argumenten en voorzien van bewijslast. De Toetsingscommissie kan op verzoek van een kandidaat op basis van eerder verworven kwalificaties vrijstelling verlenen voor het afleggen van een PvB.

Hoewel vrijstelling mogelijk is, willen we stimuleren dat cursisten zoveel mogelijk aanwezig zijn en alle opdrachten uitvoeren. De PvB’s, bijbehorende opdrachten en cursusdagen zijn karate-do specifiek ingevuld en dat onderscheidt ons van andere sport-/bondsopleidingen. En wanneer een cursist bepaalde competenties reeds bezit dan zal hij/zij de opdrachten sneller kunnen uitwerken waardoor de studiebelasting omlaag gaat. Ook is aanwezigheid gewenst om het leren van elkaar te stimuleren.

De kosten van de opleiding zullen gelijk blijven, ook voor cursisten met vrijstelling.

Meer informatie of vragen?