Verklaring Omtrent Gedrag

Verklaring Omtrent Gedrag

Een van de preventieve maatregelen die een vereniging kan nemen is het aanvragen van een VOG voor kaderleden/vrijwilligers. De afkorting VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Uit deze verklaring blijkt dat het gedrag van de betreffende persoon in het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Dit doel kan bijvoorbeeld zijn het werken met minderjarigen of mensen met een beperking bij een sportvereniging. Het is verstandig iedere drie jaar een VOG opnieuw aan te vragen.

Als een bestuur werk wil maken van sociale veiligheid, waarbij het aanvragen van de VOG een maatregel is, kan gebruik gemaakt worden van het volgende ondersteuningsaanbod van het Centrum Veilige Sport: een inspiratiesessie, een workshop of een verenigingstraject.

Verklaring omtrent gedrag

Bron: Screeningsautoriteit Justis – Ministerie van Justitie en Veiligheid

VOG aanvragen

De KBN stimuleert het aanvragen van een VOG en is voornemens om een VOG verplicht te stellen voor het lesgevend kader van de bij de KBN aangesloten scholen. Een VOG is een eerste stap naar een veilig sportklimaat binnen de KBN.

Elke sportvereniging die sporten aanbiedt voor kwetsbare doelgroepen (denk aan kinderen, sporters met een beperking of jonge topsporters) kan gebruik maken van de regeling ‘Gratis VOG’. Normaal kost het aanvragen van een VOG 30 tot 40 euro. Sinds 2015 is het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers in de sport gratis. Om een gratis VOG aan te vragen, dient een vereniging aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Deze zijn hier te lezen. Het aanmelden voor de regeling Gratis VOG kan via deze link.

Meer informatie of vragen?