Visie op lesgeven

Met onze opleidingen willen we leraren en assistenten opleiden die het karate-do en daarmee aanverwante zelfverdedigings-methoden en systemen op een veilige, verantwoorde en inspirerende manier kunnen overbrengen, erin kunnen lesgeven en de beoefenaars kunnen begeleiden en ondersteunen in hun sportieve en persoonlijke ontwikkeling.

Een karate-do leraar heeft een waardevolle en mooie taak. Het lesgeven, begeleiden en ondersteunen van mensen in hun sportieve, persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Hoe hoger de kwaliteit van de leraar, hoe hoger de kwaliteit van zijn leerlingen. Dit beïnvloedt het leven van de leerling en de mensen uit de omgeving. Hiermee tracht de karateleraar een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Lesgeven is een essentieel onderdeel van de karate-do traditie. Want zonder goede leraren is er geen toekomst mogelijk. Het doorgeven van kennis van de ene generatie op de andere geeft karate-do zijn rijke historie en cultuur. Dit is een mooie maar niet altijd gemakkelijke taak. Inspelen op de individuele behoeftes, aansluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij en het bewegingsonderwijs, gebruik maken van moderne wetenschappelijke kennis en technologie en tegelijk de tradities behouden is een grote uitdaging waar veel karate-do leraren zich mee bezig (zouden moeten) houden.

Daar komt bij dat de karate-do leraar een grote ‘extra’ verantwoordelijkheid heeft. Verschillende onderzoeken tonen aan dat het pedagogische effect van de vechtsport grotendeels afhankelijk van het gedrag van de leraar. De leraar moet een rolmodel zijn.

Het uiteindelijke doel is dat er op alle karate clubs lessen worden gegeven vanuit een cultuur van verbinding, competentie en autonomie en waarin een goede balans is tussen kwalificeren, socialiseren en persoonsvorming.

De KBN bereidt leraren voor op deze taak door het verzorgen van leraren opleidingen vanuit een cultuur van verbinding, competentie en autonomie met een goede balans tussen kwalificeren, socialiseren en persoonsvorming.

Ook grootmeester Funakoshi onderstreepte de gevaren van karate-do als vechtkunst:

” The value of the art depends on the one applying it. If its application is for a good purpose, then the art is of great value; but if it is misused, then karate can become an evil and even harmful art. “

Lesgeven is leren

Naast het overdragen van de kennis heeft het lesgeven nog een waardevolle taak. Het lesgeven vormt een belangrijk onderdeel van het leerproces. Vanaf het moment dat karateka’s hun 1e dan examen behalen, worden ze veelal ingezet als assistent. Vanaf dat niveau is het ook voor hun eigen ontwikkeling belangrijk om zelf eens voor een groep te staan. Het geeft nieuwe inzichten en vormt een stimulans voor nieuwe ontwikkelingen. Niet alleen op technisch gebied maar ook op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Dit zijn ook vaardigheden die toegepast kunnen worden in het dagelijks leven. Hoe sta je voor een groep? Hoe kun je iemand zijn gedrag sturen op een positieve manier? Hoe leg je dingen uit? Hoe pas je je aan bij de doelgroep? Hiermee ontwikkelt de karateka waardevolle vaardigheden die verder reiken dan de dojo.

Lesgeven is leren
Lesgeven is kennis hebben

Lesgeven is kennis hebben

Inspelen op behoeftes vraagt om kennis van ontwikkelingen in de maatschappij en het bewegingsonderwijs. Soms zijn de behoeftes in lijn met de maatschappelijke ontwikkeling, en soms tegenovergesteld. Het is noodzakelijk om goed te kijken naar de werkelijke behoeftes en de bijdrage die karate-do hierin kan leveren zonder afbreuk te doen aan de traditionele waardes.

Moderne trainingsmethoden

Gebruik maken van moderne trainingsmethodes en kennis is van belang om op een veilige, verantwoorde en efficiënte manier les te kunnen geven. Nieuwe kennis heeft geleid tot nieuwe inzichten. Hiermee kunnen we de kwaliteit en veiligheid van de lessen verder verhogen.

Pedagogische waarde

De gevarieerde doelgroep kent een groot aantal doelstellingen. De karate-do leraar moet kennis hebben van de eigenschappen en behoeftes van de beoefenaars. Ook kennis van kinderen met gedagsstoornissen of andere culturen hoort hierbij. Differentiatie is van belang om in te spelen op individuele behoeftes en tegelijk de kenmerkende structuur behouden. Om dit te kunnen doen is kennis van verschillende doelgroepen en didactische/methodische modellen noodzakelijk.

Het competitie element maakt karate-do geschikt voor sportgerichte beoefenaars. Daarmee is de sportvorm een waardevolle aanvulling, zolang het onderdeel uitmaakt van het grote vormend geheel.

De pedagogische waarde is afhankelijk van het gedag van de leraar en de voorbeelden die hij daarvan geeft. Dit maakt het belang van een competentiegerichte opleiding duidelijk. Het zijn niet alleen de kennis en de vaardigheid die van belang zijn. Ook de attitude speelt hierbij een belangrijke rol. De karate-do leraar moet een rolmodel zijn van gewenst gedrag.

Opleidingen pedagogische waarden

Erkende opleidingen

Door aan de bovenstaande punten aandacht te geven bieden wij een opleiding van hoge kwaliteit die aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeftes. Onze opleidingen zijn erkend door NOC*NSF en Akademie voor Sportkader.

Op deze manier leiden we gekwalificeerde leraren en assistenten op die het karate-do en daarmee aanverwante zelfverdedigingsmethoden op een veilige, verantwoorde en inspirerende manier kunnen overdragen aan de volgende generaties.

Meer informatie of vragen?