Vanencompetitie

De KBN Vanencompetitie is voor beginnende jeugd (6-17 jaar) bedoeld om de drempel tot deelname aan wedstrijden te verlagen. Op deze competitiedagen kunnen jeugdkarateka’s deelnemen aan kata en kumite wedstrijden.

Zowel bij goede als bij slechte prestaties ontvangen de kinderen punten. Het accent ligt daarom niet op winnen, maar op het opdoen van ervaring in een plezierige en veilige omgeving. De beloning voor de inzet wordt tastbaar gemaakt door de punten over de verschillende competitiedagen op te tellen en te koppelen aan vaantjes in de kleuren van de verschillende banden. Bovendien ontvangen alle kinderen elke competitiedag een diploma met daarop het aantal behaalde punten.

Doelstellingen

  • Jeugd op een verantwoorde wijze en in vertrouwde omgeving kennis laten maken en ervaring laten opdoen in het wedstrijdkarate.

  • Kinderen geleidelijk leren omgaan met competitieve aspecten van karate zoals winnen, verliezen en presteren onder druk.

  • Kinderen beter voorbereiden op bandexamens.

  • Meer binding met de karatesport door het op regelmatige wijze aanbieden van leuke en sfeervolle wedstrijden.

  • Vergroten van betrokkenheid van ouders bij de sport en bij de vereniging.

  • Betrekken oudere jeugd bij het arbitreren en organiseren van karatewedstrijden op clubniveau.

KBN vanencompetitie
Karate geschikt voor iedereen!

Opzet in het kort

Er kan zowel aan het onderdeel kata als kumite op de competitiedag worden deelgenomen. Kinderen schrijven zich in middels een inschrijfformulier dat uitgedeeld en ingenomen wordt door de leraar. Voorafgaand aan de competitiedag worden de deelnemers ingedeeld in poules van vijf of zes karateka’s van vergelijkbaar gewicht, leeftijd en kyu-graad. Op de competitiedag lopen deelnemers kata’s behorend bij de band van de deelnemer. De deelnemers draaien kata’s tegen elkaar. Dat betekent dat twee deelnemers die bij elkaar in een poule zitten tegelijk hetzelfde kata lopen en dat de scheidsrechters een winnaar aanwijzen. In principe draait iedereen vier keer een kata/kumite tegen een andere karateka. In een poule van zes deelnemers draaien alle deelnemers vijf keer een kata en alleen de beste vier scores tellen mee.

Beloningssysteem

De punten van de verschillende competitiedagen worden bij elkaar opgeteld. Telkens als een grens van 100 overschreden wordt, ontvangt de deelnemer een vaantje. Elke deelnemer begint in de C-klasse. Bij het behalen van 700 punten ontvangt de deelnemer een trofee en vervolgens begint de deelnemer weer met nul punten in de volgende klasse.

Puntenoverzicht

Aantal punten Vanen C-Klasse Vanen B-Klasse Vanen A-Klasse
100 Wit Wit Wit
200 Geel Geel Geel
300 Oranje Oranje Oranje
400 Groen Groen Groen
500 Blauw Blauw Blauw
600 Bruin Bruin Bruin
700 Trofee Trofee Trofee

Vanencompetities

Er worden verschillende KBN vanencompetities georganiseerd. Grofweg vallen deze onder te verdelen in de regio’s Noord, Midden en Zuid.

Kijk voor een compleet overzicht van de KBN vanencompetities in onze agenda.

Meer informatie of vragen?