Topsport2022-04-13T08:58:37+01:00

Project omschrijving

Topsport

Lees hier meer over selecties, selectiecriteria, meetmomenten en onze topsportprotocollen.

Meetmomenten2021-12-07T16:32:51+01:00

Lees hier welke meetmomenten wij hanteren. Daarnaast vindt u op deze pagina informatie over andere toernooien vanuit de EKF, WKF en overige evenementen.

Meetmomenten

Hieronder vindt u informatie over de meetmomenten en kwalificatietoernooien. De WKF Ranking Rules zijn hier te vinden (versie december 2020).

Kumite:

Vanwege de COVID-19 zijn we allemaal in een uitzonderlijke situatie gekomen waarbij er geen of onvoldoende meetmomenten zijn om te kunnen selecteren voor de eindtoernooien WK2021/ EK 2022. In verband met de onzekerheid of meetmomenten doorgaan en of het niveau nog wel toereikend is kijken we al coach en bestuur kritisch naar de komende meetmomenten. We zijn daarom genoodzaakt om op een andere wijze een keuze in selecties te maken voor deze twee eindtoernooien.

Zoals eerder aangekondigd zijn daarom de selectievoorwaarden voor kumite aangepast. Hier zijn de aangepaste selectievoorwaarden voor kumite voor de periode 2021-2022 te vinden.

Kata:

Vanwege de COVID-19 zijn we allemaal in een uitzonderlijke situatie gekomen waarbij er geen of onvoldoende meetmomenten zijn om te kunnen selecteren voor de eindtoernooien WK2021/ EK 2022. In verband met de onzekerheid of meetmomenten doorgaan en of het niveau nog wel toereikend is kijken we al coach en bestuur kritisch naar de komende meetmomenten. We zijn daarom genoodzaakt om op een andere wijze een keuze in selecties te maken voor deze twee eindtoernooien.

Hier zijn de aangepaste selectievoorwaarden voor kata voor de periode 2021-2022 te vinden.

Overige toernooi informatie

2021

 • Klik hier voor de laatste versie van de WKF kalender
 • Bekijk hier een overzicht van alle toernooien via de EKF
 • Meer informatie over de Olympische Spelen Tokio 2021 is hier te vinden.

2022

 • Bekijk hier alle informatie over de World Games 2022 in Birmingham
Selecties en trainingen2022-05-23T09:19:05+01:00

Hier vindt u alle informatie over de verschillende Nationale Selecties en selectietrainingen.

Kumite

Kumite Jeugd

Onder leiding van Annelies Bouma.

 • Locatie: Nationaal Vechtsportcentrum, Sportlaan 90, 3078 WR Rotterdam
 • Kijk hier voor een overzicht van de trainingen vanaf 1 april.

Kumite U16 – U18

Onder leiding van Geoffrey Berens, Virgil Fisser en bondstrainers

 • Locatie: Nationaal Vechtsportcentrum, Sportlaan 90, 3078 WR Rotterdam
 • Kijk hier voor een overzicht van de trainingen vanaf 1 april.

Let op! In verband met het EK Senioren in Gaziantep zal zowel de kumite senioren als de kumite u16/u18 selectie op 29 mei van 09:30u tot 11:30u trainen. De training van 12:00u tot 14:00u komt hiermee eenmalig te vervallen.

Kumite U21 & Senioren

Onder leiding van Anthony Boelbaai

 • Locatie: Nationaal Vechtsportcentrum, Sportlaan 90, 3078 WR Rotterdam
 • Kijk hier voor een overzicht van de trainingen vanaf 1 april.

Kata

De kata trainingen zullen worden opgesplitst in jeugd/cadetten en senioren. Contact/vragen via almir.skrijelj@kbn.nl.

Kata Junioren & Senioren

 • Locatie: Theo Meijer Sport, Plantageweg 6, 3833 AZ Leusden.
 • Tijd: 13:30u – 15:30u
 • Data: Een overzicht van de trainingen t/m juni 2022 zijn te vinden in dit document.

Aanmelden voor bovenstaande trainingen is verplicht! Heb je geen mail gehad over de training? Mail dan naar info@kbn.nl.

Kata Jeugd/cadetten

 • Locatie: Theo Meijer Sport, Plantageweg 6, 3833 AZ Leusden.
 • Tijd: 11:00u – 13:00u
 • Data: Zondag 20 februari 2022, zondag 27 maart 2022
Topsportdocumenten2021-09-06T11:58:23+01:00

Lees hier de verschillende documenten die van toepassing zijn op onze topsporters. Denk hierbij aan overeenkomsten, selectiecriteria en protocollen.

Documenten Topsport

Kumite

Zie hier de nieuwe selectiecriteria voor de Nationale Kernploeg(en) kumite.

Vanwege de COVID-19 zijn we allemaal in een uitzonderlijke situatie gekomen waarbij er geen of onvoldoende meetmomenten zijn om te kunnen selecteren voor de eindtoernooien WK2021/ EK 2022. In verband met de onzekerheid of meetmomenten doorgaan en of het niveau nog wel toereikend is kijken we al coach en bestuur kritisch naar de komende meetmomenten. We zijn daarom genoodzaakt om op een andere wijze een keuze in selecties te maken voor deze twee eindtoernooien.

Zoals eerder aangekondigd zijn daarom de selectievoorwaarden voor kumite aangepast. Hier zijn de aangepaste selectievoorwaarden voor kumite voor de periode 2021-2022 te vinden.

Kata:

Vanwege de COVID-19 zijn we allemaal in een uitzonderlijke situatie gekomen waarbij er geen of onvoldoende meetmomenten zijn om te kunnen selecteren voor de eindtoernooien WK2021/ EK 2022. In verband met de onzekerheid of meetmomenten doorgaan en of het niveau nog wel toereikend is kijken we al coach en bestuur kritisch naar de komende meetmomenten. We zijn daarom genoodzaakt om op een andere wijze een keuze in selecties te maken voor deze twee eindtoernooien.

Hier zijn de aangepaste selectievoorwaarden voor kata voor de periode 2021-2022 te vinden.

Algemeen

Overige toernooien2021-03-09T12:56:34+01:00

Overige toernooi informatie

2021

 • Klik hier voor de laatste versie van de WKF kalender
 • Bekijk hier een overzicht van alle toernooien via de EKF
 • Meer informatie over de Olympische Spelen Tokio 2021 is hier te vinden.

2022

 • Bekijk hier alle informatie over de World Games 2022 in Birmingham
Matchfixing2021-03-09T13:00:52+01:00

De KBN is als bond zijnde lid van NOC*NSF en heeft daarbij het integriteitsprotocol omarmt. Samen met sportbonden en deskundigen heeft NOC*NSF een integrale visie en aanpak op de integriteit van de sportsector ontwikkeld die momenteel uitgevoerd wordt. De KBN wil verder professionaliseren richting de Olympische Spelen van 2020, met als gevolg dat de KBN haar dopingreglementen heeft aangepast. Nu is besloten dat de KBN de professionalisering wilt uitbreiden door aan te sluiten bij de NOC*NSF reglementen betreft Matchfixing. Matchfixing is het manipuleren van wedstrijdresultaten, oftewel wedstrijdvervalsing.

Reglement Matchfixing

Matchfixing omvat al hetgeen manipulatie van sportwedstrijden betreft. Hieronder vallen in ieder geval handelingen zoals het opzettelijk regelen, handelen of nalaten te handelen gericht op het wijzigen van de uitslagen of het verloop van sportwedstrijden. Het doel daarbij is om het onvoorspelbare karakter van een sportwedstrijd geheel of gedeeltelijk teniet te doen, om zodoende een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of derden te verkrijgen.

NOC*NSF vereist implementatie van het matchfixing reglement, zij zien het als taak om topsporters en hun begeleiders in de sport te beschermen tegen fixers en de criminele organisaties waar ze voor werken. Daarnaast vindt NOC*NSF de integriteit van sport en een eerlijk competitieverloop van groot belang.

Als iemand matchfixing vermoedt, kan hij/zij zich richten tot het bondsbestuur, de vertrouwenspersoon of de aanklager van het ISR. Het is mogelijk om anoniem aangifte te doen. Uiteindelijk komt de aangifte natuurlijk bij het ISR terecht.

Meer informatie over matchfixing is te vinden in dit document.

Dopingcontroles2021-09-27T13:23:02+01:00

Naarmate een sporter op hoger niveau actief is, bestaat de kans dat een karateka te maken krijgt met dopingcontroles. In Nederland worden deze controles voornamelijk uitgevoerd door de Dopingautoriteit, in het buitenland kunnen sporters ook gecontroleerd worden door de Internationale Federatie, het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) en door de organisatie van een sportevenement.

Lees hier meer over doping, dopingcontroles en de rechten en plichten van sporters op dit gebied.

Dopingcontroles

Op www.dopingautoriteit.nl is veel informatie te vinden over doping, dopingcontroles en de rechten en plichten van sporters op dit gebied. Sporters moeten in ieder geval rekening houden met de volgende zaken:

De dopinglijst
Een sporter is altijd zelf verantwoordelijk voor wat zich in zijn of haar lichaam bevindt. Het is daarom van belang altijd goed te controleren of middelen die gebruikt worden op de dopinglijst voorkomen. Of het nu gaat om iets dat door een arts wordt voorgeschreven of om een middel dat bij de drogist wordt gekocht: in beide kunnen dopinggeduide stoffen voorkomen. Kijk voor meer informatie op: www.dopingautoriteit.nl/dopinglijst

Medicijngebruik en dopingcontroles
Komt het dan toch voor dat een sporter vanwege een ziekte of aandoening iets moet gebruiken wat op de dopinglijst staat, dan moet hiervoor dispensatie worden aangevraagd. Sporters die voornamelijk actief zijn op nationaal niveau, kunnen dit doen via Geneesmiddelen Dispensatie Sporter. Sporters die (ook) op internationaal niveau actief zijn, moeten in sommige gevallen dispensatie aanvragen bij hun Internationale Federatie. Voor vragen omtrent dispensatie kan contact opgenomen worden met naam betrokkene sportbond/bondsarts.

Doping in je vitaminepil?
In het verleden is gebleken dat voedingssupplementen vervuild kunnen zijn met dopinggeduide stoffen die niet op het etiket vermeld staat. Sporters kunnen hierdoor positief testen, zonder dat ze wisten dat ze een dopinggeduide stof gebruikten. Om de kans op zo’n onbedoelde positieve dopingcontrole te verkleinen is het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport ontwikkeld, kortweg het NZVT. Sporters die wel voedingssupplementen willen gebruiken doen er goed aan te kiezen voor NZVT-goedgekeurde voedingssupplementen.

De dopingcontroleprocedure
De dopingcontroleprocedure wordt hier stap voor stap uitgelegd, zodat sporters en begeleiders op de hoogte zijn van de gang van zaken en hun rechten en plichten op dit gebied.

Sportergegevens en Whereabouts
Sporters die in de Testing Pool voor dopingcontroles vallen, dienen hun Whereabouts aan te leveren. Dit zijn voornamelijk sporters met een A-, B- of HP- status van NOC*NSF. Het doorgeven kan via: https://www.dopingautoriteit.nl/dopingcontroles/whereabouts

Extra informatie
Voor antwoorden op alle dopingvragen kan men mailen. Dit kan via: dopingvragen@dopingautoriteit.nl.
Bekijk hier de dopinglijst en het Nationaal Dopingreglement.

Meer informatie of vragen?

Neem direct contact op
Ga naar de bovenkant