Topsport2022-04-13T08:58:37+01:00

Topsport

Lees hier meer over selecties, selectiecriteria, meetmomenten en onze topsportprotocollen.

Meetmomenten & overige toernooien2023-12-12T09:59:35+01:00

Lees hier welke meetmomenten wij hanteren. Daarnaast vindt u op deze pagina informatie over andere toernooien vanuit de EKF, WKF en overige evenementen.

Meetmomenten

Hieronder vindt u informatie over de meetmomenten en kwalificatietoernooien. De WKF Ranking Rules zijn hier te vinden (versie 2023).

Kumite:

 • Klik hier om de meetmomenten voor kumite voor 2023 te lezen.
 • De meetmomenten voor de E(J)K & WJK in 2024/2025 zijn hier te vinden.
 • Hier zijn de selectievoorwaarden voor kumite voor 2023 te vinden.
 • De selectiecriteria voor 2024-2025 zijn hier te lezen.

Kata:

 • Klik hier om de meetmomenten voor kata voor 2023 te lezen.
 • De meetmomenten voor de E(J)K/WJK 2024/2025 zijn hier te vinden.
 • Hier zijn de selectievoorwaarden voor kata voor 2023 te vinden.
 • De selectiecriteria voor 2024-2025 zijn hier te lezen.

Overige toernooi informatie

2024

 • Bekijk hier de WKF kalender over 2024
Selecties en trainingen2024-03-05T15:47:36+01:00

Hier vindt u alle informatie over de verschillende Nationale Selecties en selectietrainingen.

Kumite

Kumite Jeugd

Onder leiding van Annelies Bouma en Lindsey Weerdenburg

 • Locatie: Budoschool Kai Sei in Zoetermeer & Nationaal Vechtsportcentrum in Rotterdam
 • Kijk hier voor een overzicht van de trainingen in 2024.

Heb je vragen over deze training? Mail dan naar het KBN Bondsbureau.

Kumite U16 – U18

Onder leiding van Geoffrey Berens, Virgil Fisser en bondstrainers

 • Locatie: Nationaal Vechtsportcentrum, Sportlaan 90, 3078 WR Rotterdam
 • Kijk hier voor een overzicht van de trainingen in 2024.

Heb je vragen over deze training? Mail dan naar Geoffrey Berens of Virgil Fisser.

Kumite U21 & Senioren

Onder leiding van Anthony Boelbaai

 • Locatie: Nationaal Vechtsportcentrum, Sportlaan 90, 3078 WR Rotterdam
 • Kijk hier voor een overzicht van de trainingen in 2024.

Heb je vragen over deze training? Mail dan naar Anthony Boelbaai.

Kata

De kata trainingen zullen worden opgesplitst in jeugd/cadetten en senioren. Contact/vragen via info@kbn.nl.

Kata Junioren & Senioren

 • Locatie: Budoschool Kai Sei, Buytenparklaan 6, 2717 AX Zoetermeer.
 • Tijd: 10:00u – 12:00u
 • Data: Een overzicht van de geplande trainingen zijn te vinden in dit document.

Kata Jeugd/cadetten

 • Locatie: Budoschool Kai Sei, Buytenparklaan 6, 2717 AX Zoetermeer.
 • Tijd: 10:00u – 12:00u
 • Data: Een overzicht van de geplande trainingen zijn te vinden in dit document.
Topsportdocumenten2023-12-12T09:54:52+01:00

Lees hier de verschillende documenten die van toepassing zijn op onze topsporters. Denk hierbij aan overeenkomsten, selectiecriteria en protocollen.

Documenten Topsport

Kumite

Zie hier de nieuwe selectiecriteria voor de Nationale Kernploeg(en) kumite.

Kata:

 • De meetmomenten voor de E(J)K/WJK 2024/2025 zijn hier te vinden.
 • De selectiecriteria voor 2024-2025 zijn hier te lezen.

Algemeen

Matchfixing2021-03-09T13:00:52+01:00

De KBN is als bond zijnde lid van NOC*NSF en heeft daarbij het integriteitsprotocol omarmt. Samen met sportbonden en deskundigen heeft NOC*NSF een integrale visie en aanpak op de integriteit van de sportsector ontwikkeld die momenteel uitgevoerd wordt. De KBN wil verder professionaliseren richting de Olympische Spelen van 2020, met als gevolg dat de KBN haar dopingreglementen heeft aangepast. Nu is besloten dat de KBN de professionalisering wilt uitbreiden door aan te sluiten bij de NOC*NSF reglementen betreft Matchfixing. Matchfixing is het manipuleren van wedstrijdresultaten, oftewel wedstrijdvervalsing.

Reglement Matchfixing

Matchfixing omvat al hetgeen manipulatie van sportwedstrijden betreft. Hieronder vallen in ieder geval handelingen zoals het opzettelijk regelen, handelen of nalaten te handelen gericht op het wijzigen van de uitslagen of het verloop van sportwedstrijden. Het doel daarbij is om het onvoorspelbare karakter van een sportwedstrijd geheel of gedeeltelijk teniet te doen, om zodoende een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of derden te verkrijgen.

NOC*NSF vereist implementatie van het matchfixing reglement, zij zien het als taak om topsporters en hun begeleiders in de sport te beschermen tegen fixers en de criminele organisaties waar ze voor werken. Daarnaast vindt NOC*NSF de integriteit van sport en een eerlijk competitieverloop van groot belang.

Als iemand matchfixing vermoedt, kan hij/zij zich richten tot het bondsbestuur, de vertrouwenspersoon of de aanklager van het ISR. Het is mogelijk om anoniem aangifte te doen. Uiteindelijk komt de aangifte natuurlijk bij het ISR terecht.

Meer informatie over matchfixing is te vinden in dit document.

Dopingcontroles2021-09-27T13:23:02+01:00

Naarmate een sporter op hoger niveau actief is, bestaat de kans dat een karateka te maken krijgt met dopingcontroles. In Nederland worden deze controles voornamelijk uitgevoerd door de Dopingautoriteit, in het buitenland kunnen sporters ook gecontroleerd worden door de Internationale Federatie, het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) en door de organisatie van een sportevenement.

Lees hier meer over doping, dopingcontroles en de rechten en plichten van sporters op dit gebied.

Dopingcontroles

Op www.dopingautoriteit.nl is veel informatie te vinden over doping, dopingcontroles en de rechten en plichten van sporters op dit gebied. Sporters moeten in ieder geval rekening houden met de volgende zaken:

De dopinglijst
Een sporter is altijd zelf verantwoordelijk voor wat zich in zijn of haar lichaam bevindt. Het is daarom van belang altijd goed te controleren of middelen die gebruikt worden op de dopinglijst voorkomen. Of het nu gaat om iets dat door een arts wordt voorgeschreven of om een middel dat bij de drogist wordt gekocht: in beide kunnen dopinggeduide stoffen voorkomen. Kijk voor meer informatie op: www.dopingautoriteit.nl/dopinglijst

Medicijngebruik en dopingcontroles
Komt het dan toch voor dat een sporter vanwege een ziekte of aandoening iets moet gebruiken wat op de dopinglijst staat, dan moet hiervoor dispensatie worden aangevraagd. Sporters die voornamelijk actief zijn op nationaal niveau, kunnen dit doen via Geneesmiddelen Dispensatie Sporter. Sporters die (ook) op internationaal niveau actief zijn, moeten in sommige gevallen dispensatie aanvragen bij hun Internationale Federatie. Voor vragen omtrent dispensatie kan contact opgenomen worden met naam betrokkene sportbond/bondsarts.

Doping in je vitaminepil?
In het verleden is gebleken dat voedingssupplementen vervuild kunnen zijn met dopinggeduide stoffen die niet op het etiket vermeld staat. Sporters kunnen hierdoor positief testen, zonder dat ze wisten dat ze een dopinggeduide stof gebruikten. Om de kans op zo’n onbedoelde positieve dopingcontrole te verkleinen is het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport ontwikkeld, kortweg het NZVT. Sporters die wel voedingssupplementen willen gebruiken doen er goed aan te kiezen voor NZVT-goedgekeurde voedingssupplementen.

De dopingcontroleprocedure
De dopingcontroleprocedure wordt hier stap voor stap uitgelegd, zodat sporters en begeleiders op de hoogte zijn van de gang van zaken en hun rechten en plichten op dit gebied.

Sportergegevens en Whereabouts
Sporters die in de Testing Pool voor dopingcontroles vallen, dienen hun Whereabouts aan te leveren. Dit zijn voornamelijk sporters met een A-, B- of HP- status van NOC*NSF. Het doorgeven kan via: https://www.dopingautoriteit.nl/dopingcontroles/whereabouts

Extra informatie
Voor antwoorden op alle dopingvragen kan men mailen. Dit kan via: dopingvragen@dopingautoriteit.nl.
Bekijk hier de dopinglijst en het Nationaal Dopingreglement.

Meer informatie of vragen?

Ga naar de bovenkant