Karate: Sport of kunst

Door de kenmerkende verschillen in aard en oorsprong lijken karate-do en sport soms moeilijk verenigbaar. De competitiedrang en de eenzijdige focus op het eindresultaat die de huidige Westerse sportwereld kenmerkt, lijkt tegenovergesteld aan de traditionele Oosterse budo-gedachte. Wanneer we beide vormen nader bestuderen dan blijkt echter dat sport ook waarden bevat die het karate-do kenmerken.

De ervaring van een competitie is van grote waarde. Een paar minuten op de wedstrijdmat kunnen gelijk zijn aan veel uren op de trainingsmat. Het besef dat de leerling moet presenteren en presteren tegenover toeschouwers kan hem/haar een extra stimulans geven om zich te ontwikkelen tot het beste van zijn/haar kunnen. Competitie geeft inzicht in de verschillende vaardigheden en maakt daarmee de ontwikkeling van een karateka zichtbaar. Denk aan incasseringsvermogen, reactievermogen, doorzettingsvermogen en het omgaan met winst en verlies. De beheersing die noodzakelijk is om in een wedstrijdgevecht zich niet te verliezen in agressiviteit of zich over te geven aan angst, boosheid, e.d., is van grote waarde.

In deze zin liggen sport en karate in elkaars verlengde en vullen ze elkaar aan. Juist ten aanzien van dit in het budo ontbrekende spelelement heeft sportkarate iets toe te voegen aan het karate-do. De aanwezigheid van een competitief ingestelde oefenvorm, stelt het karate-do open voor beoefening door de jeugd en jonge volwassenen. Deze toegankelijkheid leidt de jonge mens bij de beoefening van karate-do binnen in een betekenisvolle traditie, die zich te zijner tijd zal laten gelden als een discipline die verder gaat dan op het eerste oog werd vermoed.

Karate: Sport of Kunst

Gezien het uiteindelijke doel van karate-do, het ontwikkelen van het karakter van de beoefenaar, dienen de competitievormen gezien te worden als een (belangrijk) middel, en niet als doel op zich. Dit biedt de mogelijkheid om de waarde van winnen en verliezen te relativeren. Zolang het spelelement blijft ingebed binnen het grotere, vormende geheel zal er alleen maar sprake zijn van een verrijking van het karate-do.

Meer informatie of vragen?