Scheidsgerecht2020-09-23T13:23:38+00:00

Project omschrijving

Scheidsgerecht

Lees hier meer over de Nederlandse Scheidsgerechtcommissie (NSC) of bekijk het kumitereglement en het katareglement.

De Nederlandse Scheidsrechterscommissie (NSC)2020-10-16T12:58:11+00:00

Wat houdt de scheidsrechterscommissie in? Wat is de rayonindeling? En wie zitten er allemaal in de commissie?

De Nederlandse Scheidsrechterscommissie (NSC) bestaat uit:

 • Jaap Smaal, voorzitter
 • Peter Lewerissa, lid scheidsrechterscommissie
 • Michel Edel, secretaris
 • Ger Hofs, lid scheidsrechterscommissie

1. Algemeen

 • De NSC is verantwoordelijk voor het opleiden van voldoende scheidsrechters
 • De NSC draagt zorg voor de kwaliteitsontwikkeling van het scheidsgerecht
 • De NSC kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren
 • De NSC coacht en begeleidt de scheidrechters tijdens toernooien
 • De leden van de NSC treden op als Tatami Chief
 • De leden van de NSC treden op als docent
 • De NSC wijst voor ieder NK en OAV in overleg een Chief Referee aan
 • De NSC verleent medewerking aan de dag van het karate
 • De NSC spreekt met één mond
 • Bij stakende stemmen heeft de voorzitter een casting vote

2. Rayonindeling

 • Rood: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel (Peter Lewerissa)
 • Wit: Noord Holland, Utrecht, Gelderland, Flevoland (Ger Hofs)
 • Blauw: Zuid Holland, Zeeland, Brabant, Limburg (Michel Edel)
 • In de rayons worden (applicatie) cursussen verzorgd voor D en C licentiehouders en club coaches
 • De rayonhoofden nemen de planning op in de nationale evenementen kalender
 • De rayonhoofden verzorgen het beheer NAW gegevens in eigen rayon en zorgen voor afstemming /opname in het nationale register
 • De rayonhoofden zijn aanspreekpunt voor de scheidsrechters in hun rayon

3. Voorzitter: Jaap Smaal

 • Zit de vergaderingen van de NSC voor
 • Stelt in overleg met de secretaris de agenda op
 • Draagt zorg voor de applicatiecursus voor A en B licentiehouders en C licentiehouders die examen willen doen voor de B licentie
 • Is verantwoordelijk voor de (administratieve) begeleiding van de (aspirant) internationale scheidsrechters voor EK, WK en Premier League
 • Draagt zorg voor het informeren en van de bondscoaches en clubcoaches
 • Zorgt i.s.m. de secretaris voor en conceptplanning internationale wedstrijden

4. Secretaris: Michel Edel

 • Vertaling en beheer van de wedstrijdreglementen
 • Aanpassing en beheer Protocol scheidsgerecht
 • Maakt verslagen van de vergaderingen van de NSC
 • Draagt zorg voor plaatsing van de reglementen en protocol op KBN website (via portefeuillehouder)
 • Draagt zorg voor de schriftelijke communicatie naar het bestuur en de scheidsrechters
 • Levert een bijdrage aan de digitale KBN-nieuwsbrief
 • Zorgt i.s.m. de voorzitter voor een (jaar)conceptplanning internationale wedstrijden

5. Portefeuille Opleidingen

 • Opleidingssyllabus t.b.v. het verzorgen van de opleidingen
 • Coördinator nationale opleidingen
 • Stelt examenvragen voor de verschillende licenties op
 • Draagt zorg voor badges en stropdassen
 • Draagt zorg voor de input voor het KBN jaarverslag
 • Verzorgt de feedback n.a.v. applicatie cursus voor A en B licentiehouders
Reglementen kumite en kata2020-09-23T11:35:52+00:00

Lees hier de reglementen inzake kumite en kata:

Reglementen kumite en kata

De laatste versie van de KBN reglementen omtrent kumite en kata vind je hier.

Nederlandstalige reglementen :

De regels van de WKF zijn te vinden op de website van de WKF, klik hier.

De KBN hanteert dit declaratieformulier om gemaakte onkosten te kunnen declareren. Scheidsrechters kunnen deze insturen via info@kbn.nl.

Protocol / Werkafspraken Commissie Scheidsgerecht2020-07-08T12:17:25+00:00

De NSC (Nederlandse Scheidsrechterscommissie) werkt volgens dit protocol.

Gebaren scheidsrechter2020-06-25T11:40:55+00:00

Bekijk hier wat de gebaren van de scheidsrechters betekenen.

Meer informatie of vragen?

Neem direct contact op
Go to Top