Reglementen en Statuten2023-05-10T11:18:30+01:00

Reglementen en Statuten

Bij de Karate-do Bond hanteren we een aantal reglementen en statuten. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met het bondsbureau.

Dangraadexamens2020-10-26T12:15:50+01:00
KBN organisatie2021-01-14T15:47:49+01:00
Topsport/wedstrijden2023-06-21T14:59:13+01:00

De WKF reglementen zijn te vinden op de website van de WKF.

Meer informatie of vragen?

Ga naar de bovenkant