Para en I-Karate

Voor karateka’s met een beperking is er het Para en I-Karate in het leven geroepen. Er worden diverse termen gebruikt, waarbij de nadruk ligt op het uitoefenen van kata’s door mensen met een beperking. In (nagenoeg) alle clubs komen er wel personen karate beoefenen met een beperking of beperkende stoornis of wordt er naar geïnformeerd bij de club. Onze maatschappij staat steeds meer open voor inclusie en de KBN daarom natuurlijk ook. Vandaar de wens om aangepast sporten binnen de bond tot ontwikkeling te laten komen.

Para Karate

Vanuit de Wereld Karate Federatie (WKF) is het Para Karate opgezet. Het Para Karate is een aanpassing van het karate zodat karateka’s met een beperking op een eerlijke manier mee kunnen doen in wedstrijden. Het Para Karate focust op de kata discipline voor karateka’s in een rolstoel, karateka’s met een visuele beperking en karateka’s met een verstandelijke beperking.

In 2006 heeft de WKF een Para-Karate Commissie opgezet met als doel om het karate te ontwikkelen en promoten onder sporter smet een beperking. In 2015 werd de WKF een erkende federatie binnen het Internationale Paralympisch Comité (IPC). De eerste keer dat het Para Karate werd gedemonstreerd bij een WKF evenement was in 2012. Tijdens de WK in Parijs werd het Para Karate als een demonstratie laten zien. In 2014 en 2016 volgden de eerste twee officiële WKF Para Karate Wereldkampioenschappen tijdens het WK 2014 in Bremen en 2016 in Linz. In 2018 werd het Para Karate ook geïntroduceerd bij het EK in Servië. Sindsdien is het bij elk EK en WK een vast onderdeel geworden. Sinds 2019 organiseert de KBN ook Para Karate Kampioenschappen.

Categorieën

Er zijn drie categorieën te onderscheiden binnen het Para Karate:

  • Visueel beperkt – K10: Atleten met een visuele beperking
  • Verstandelijk beperkt. Onderverdeeld in:
    • K21: Karateka’s met een IQ lager dan 76
    • K22: Karateka’s met een verstandelijke beperking en het syndroom van Down
  • Wheelers (rolstoel) – K30: Karateka’s met een fysieke of motorische beperking.

I-Karate

Naast de vier beperkingen zoals genoemd in bovenstaand stuk, zijn er nog veel meer beperkingen te noemen. Helaas kunnen zij niet deelnemen aan het WKF Para Karate. Voor hen is het Inclusief Karate, afgekort I-Karate, ontwikkeld. De Belgische Eric Bortels is een van de voorlopers van het I-karate met het door hem opgerichte I-Karate Global. Dit is ontwikkeld voor zowel de Para Karate klassen, als alle beperkingen die niet door de WKF worden ondergebracht en het Autismespectrumstoornis (ASS). In Nederland is het IKF Nederland actief, die wedstrijden en trainingen organiseren volgens deze richtlijnen.

Een van de bekende gezichten van het I-Karate is Dave Kengen. Het NPO programma Je Zal Het Maar Hebben maakte een mooie rapportage over Dave, zijn beperking én het karate. Bekijk de inspirerende aflevering hier terug.

Wedstrijden

Zowel het Para als het I-Karate kent ook een competitievorm. Hierbij wordt een indeling gemaakt op de beperking die de karateka heeft, en het niveau dat hij/zij heeft. Het reglement voor het Para Karate, zoals wordt gehanteerd bij officiële Para Karate wedstrijden is hier te vinden.

De KBN organiseert elk jaar tijdens de Nederlandse Kampioenschappen ook het NK Para Karate. Kijk voor meer informatie over wedstrijden met het Para en I-Karate in onze agenda.

Meer informatie of vragen?