Leraren opleidingen (aanmelden)

Alle opleidingen bij de KBN zijn getoetst conform de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) van NOC*NSF en Academie voor Sportkader (ASK). De KSS gaat uit van 5 niveaus binnen de opleidingen. De KBN start haar opleidingen bij Dojo Assistent (KSS niveau 1), niveau 5 wordt landelijk aangeboden als de opleiding Topcoach 5 bij NOC*NSF.

Dojo assistentBij de opleiding tot Dojo Assistent wordt er gefocust op het zorgen voor maatregelen en het assisteren bij trainingen of activiteiten.

Wat leer je over lesgeven?

 • Het behalen van een doelstelling op basis beginsituatie;

 • Zorgen dat de les loopt (veiligheid en organisatie);

 • Spel en warming-up vormen;

 • Assisteren bij trainingen of activiteiten.

Met het examen wordt de nadruk gelegd op het helpen bij lesgeven en het nemen van maatregelen.

De onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere:

 • Introductie Didactisch Model Karate en de didactische driehoek;

 • Veiligheid en Organisatie;

 • Werken aan verbinding;

 • Eenvoudige leerhulp;

 • Focus op het element: de les ‘loopt’.

De voorlopige planning en bijbehorende kosten van de opleidingen ziet er als volgt uit:

Welke opleiding? Wanneer? Kosten
Dojo Assistent Januari 2023 € 325,00
Assistent Leraar Karate-do Maart 2023 € 525,00
Leraar Karate-do Oktober 2022 € 975,00

* Genoemde data en kosten zijn onder voorbehoud. De data en tijden van de opleiding is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de beschikbaarheid van de locatie, en kan daardoor worden aangepast.

Toelatingseisen Dojo Assistent

Kandidaten moeten bij toelating van de PVB:

 • Minstens 18 jaar zijn;

 • Over minimaal 1e dan KBN beschikken*;

 • Lid van de Karate-do Bond Nederland zijn;

 • Voldaan hebben aan de financiële verplichtingen voortvloeiend uit de opleiding.

* Kandidaten van andere Karatebonden hebben de mogelijkheid tot toelating van de KBN opleiding. Deze kandidaten moeten minimaal 1e dan bezitten van de betreffende karatebond en bij aanvang van de opleiding een vaardigheidsexamen afleggen om vast te stellen dat het niveau ook conform de norm van de KBN danexamens is.

Meld je aan via onderstaand formulier

 • Aansluitnummer 01-234 invullen als 1234.
  Aansluitnummer nodig? Deze kunt u terug vinden via "zoek een sportschool".
 • Voor welke opleiding(en) schrijft u zich in? (Meerdere keuzes mogelijk als u meerdere opleidingen achtereenvolgens wil volgen)
 • Vul hier relevante vooropleiding in
 • U bent in bezit van dangraad, behaald op?
 • dd/mm/jjjj

Assistent leraarBij de opleiding tot Assistent Leraar wordt er gefocust op het assisteren bij activiteiten, begeleiden bij wedstrijden of vaardigheidstoetsen, en het geven van trainingen of lessen.

Wat leer je over lesgeven?

 • Werken met het didactisch model karate;

 • Het werken met een les voorbereidingsformulier;

 • Zorgen dat de les lukt (Feed-up, Feedback-Feed-Forward, PPODKI, 4C’s);

 • Het uitvoeren van trainingen op basis van een lesvoorbereiding van de hoofdleraar;

Met het examen wordt de nadruk gelegd op het assisteren bij het lesgeven, het helpen organiseren van een activiteit en het begeleiden bij wedstrijden.

De onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere:

 • Didactisch Model Karate;

 • Focus op het element: de les ‘lukt’;

 • Feed-up;

 • Feedback-Feed-Forward;

 • PPODKI;

 • 4C’s.

Ook zal er een stage aan bod komen, met de thema’s observeren, meedoen en feedback vragen en assisteren bij de les.

De voorlopige planning en bijbehorende kosten van de opleidingen ziet er als volgt uit:

Welke opleiding? Wanneer? Kosten
Dojo Assistent Januari 2023 € 325,00
Assistent Leraar Karate-do Maart 2023 € 525,00
Leraar Karate-do Oktober 2022 € 975,00

* Genoemde data en kosten zijn onder voorbehoud. De data en tijden van de opleiding is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de beschikbaarheid van de locatie, en kan daardoor worden aangepast.

Toelatingseisen Assistent Leraar

Kandidaten moeten bij toelating van de PVB:

 • Minstens 18 jaar zijn;

 • Over behaalde kwalificaties (dojo assistent ) beschikken;

 • Over minimaal 2e dan KBN beschikken*;

 • Lid van de Karate-do Bond Nederland zijn;

 • Voldaan hebben aan de financiële verplichtingen voortvloeiend uit de opleiding;

* Kandidaten van andere Karatebonden hebben de mogelijkheid tot toelating van de KBN opleiding. Deze kandidaten moeten minimaal 2e dan bezitten van de betreffende karatebond en bij aanvang van de opleiding een vaardigheidsexamen afleggen om vast te stellen dat het niveau ook conform de norm van de KBN Danexamens is en in bezit zijn van kwalificaties (KBN Dojo Assistent) of gelijkwaardig.

Meld je aan via onderstaand formulier

 • Aansluitnummer 01-234 invullen als 1234.
  Aansluitnummer nodig? Deze kunt u terug vinden via "zoek een sportschool".
 • Voor welke opleiding(en) schrijft u zich in? (Meerdere keuzes mogelijk als u meerdere opleidingen achtereenvolgens wil volgen)
 • Vul hier relevante vooropleiding in
 • U bent in bezit van dangraad, behaald op?
 • dd/mm/jjjj

Leraar karate-doBij de opleiding tot Leraar Karate-do wordt er gefocust op het afnemen van vaardigheidstoetsen, het aansturen van het sportkader, het organiseren van activiteiten, het coachen bij wedstrijden en het geven van trainingen of lessen.

Wat leer je over lesgeven?

 • Trainingsleer: periodiseren, inspanningsfysiologie, kracht en conditietraining;

 • Motorisch leren (expliciete versus impliciete leerhulp, techniek versus spelgericht lesgeven etc.);

 • Zorgen dat de les leeft (het aansluiten bij de individu in de groep, het stimuleren van autonomie, de 4 beweegniveau’s);

 • Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een lessenreeks.

Met het examen wordt de nadruk gelegd op het lesgeven, het organiseren van een activiteit, het coachen bij wedstrijden en het afnemen van een vaardigheidstest.

De onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere:

 • Didactisch Model Karate;

 • Differentiëren;

 • Beweegniveau’s;

 • Motorisch leren;

 • Trainingskunde

  • Inspanningsfysiologie
  • Kracht en conditietraining
  • Periodiseren

Voor de opleiding tot Leraar Karate-do zal een cursist stage lopen, met als onderwerpen observeren en uitwisselen, meedoen en feedback vragen, en een training geven uit het periodiseringsplan.

De voorlopige planning en bijbehorende kosten van de opleidingen ziet er als volgt uit:

Welke opleiding? Wanneer? Kosten
Dojo Assistent Januari 2023 € 325,00
Assistent Leraar Karate-do Maart 2023 € 525,00
Leraar Karate-do Oktober 2022 € 975,00

*Genoemde data en kosten zijn onder voorbehoud. De data en tijden van de opleiding is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de beschikbaarheid van de locatie, en kan daardoor worden aangepast.

Toelatingseisen Leraar Karate-do

Kandidaten moeten bij toelating van deze opleiding:

 • minstens 21 jaar zijn;

 • over behaalde kwalificaties (assistent leraar) beschikken;

 • over minimaal 3e dan KBN beschikken*;

 • lid van de Karate-do Bond Nederland zijn;

 • voldaan hebben aan de financiële verplichtingen voortvloeiend uit de opleiding.

* Kandidaten van andere Karatebonden hebben de mogelijkheid tot toelating van de KBN opleiding. Deze kandidaten moeten minimaal 3e dan bezitten van de betreffende karatebond en bij aanvang van de opleiding een vaardigheidsexamen afleggen om vast te stellen dat het niveau ook conform de norm van de KBN Danexamens is en in bezit zijn van kwalificaties (Assistent Leraar) of gelijkwaardig.

Meld je aan via onderstaand formulier

 • Aansluitnummer 01-234 invullen als 1234.
  Aansluitnummer nodig? Deze kunt u terug vinden via "zoek een sportschool".
 • Voor welke opleiding(en) schrijft u zich in? (Meerdere keuzes mogelijk als u meerdere opleidingen achtereenvolgens wil volgen)
 • Vul hier relevante vooropleiding in
 • U bent in bezit van dangraad, behaald op?
 • dd/mm/jjjj

Meer informatie of vragen?

Neem direct contact op