Leraren opleidingen (aanmelden)

Alle opleidingen bij de KBN zijn getoetst conform de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) van NOC*NSF en Academie voor Sportkader (ASK). De KSS gaat uit van 5 niveaus binnen de opleidingen. De KBN start haar opleidingen bij Dojo Assistent (KSS niveau 1), niveau 5 wordt landelijk aangeboden als de opleiding Topcoach 5 bij NOC*NSF.

Meer informatie of vragen?