Ledenadministratie

Vanaf 1 januari 2019 is de KBN overgestapt op een nieuwe ledenadministratie, te weten ClubCollect.

ClubCollect

ClubCollect is een online tool die onder andere een aantal stappen van het factureren automatiseert, waaronder het versturen van betaalverzoeken en herinneringen, en het verwerken van betalingen.

Daarnaast biedt ClubCollect ook voordelen voor jou als lid. Met ClubCollect kun je gemakkelijk zelf bepalen op welke datum het geld wordt afgeschreven en hoe je de contributie betaalt. Je krijgt daarnaast een persoonlijke betaalpagina met een factuuroverzicht, waarin je bijvoorbeeld zelf je gegevens aan kunt passen of een vraag kunt stellen aan ons.

ClubCollect
KBN paspoort

Paspoort kwijt?

Als je je paspoort kwijt bent of je wilt een nieuw paspoort aanvragen (en je bent al lid!) dan kun je het aanvraagformulier Nieuw paspoort invullen. Dit kan ook via ons online aanvraagformulier, klik daarvoor hier.

Als er dangraden in het nieuwe paspoort afgetekend moeten worden, stuur dan kopieën van de behaalde dangraaddiploma’s mee of een kopie van je oude paspoort.

De verschuldigde € 13,- zal via eenmalige machtiging automatisch van je rekening worden afgeschreven. Na betaling wordt je nieuwe paspoort verstuurd aan je sportschoolhouder.

Wijzigingen

Wijzigingen in adres- of betalingsgegevens kun je doorgeven via info@kbn.nl. Je kunt de wijzigingen ook digitaal doorgeven via dit formulier.

Lidmaatschapsvoorwaarden

  • Het KBN-lidmaatschap loopt volgens het kalenderjaar en staat los van het lidmaatschap van de karateschool c.q. -vereniging.

  • Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dient u dit voor 1 december van het lopend kalenderjaar te doen om te voorkomen dat u aan een volgend jaar lidmaatschap en contributie vast zit.

  • Het lidmaatschap dient schriftelijk per mail via info@kbn.nl beëindigd te worden. Uw opzegging is pas daadwerkelijk van kracht na bevestiging van opzegging door de KBN.

  • Bij opzegging dient u door te geven: naam, adres, postcode, plaats, geboortedatum en liefst ook het KBN-lidnummer (= paspoortnummer).

  • Adreswijzigingen of andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (mail, rekeningnummer, etc) dient u altijd door te geven via de eerder genoemde mailadressen.

  • Het bondslidmaatschap is strikt persoonlijk.

  • Bij deelname aan bondsevenementen behoort het KBN-paspoort te worden getoond.

  • Bij verlies van het KBN-paspoort kunt u tegen betaling en met het invullen van dit formulier en een pasfoto een nieuw exemplaar bestellen.

Lidmaatschapsvoorwaarden

Meer informatie of vragen?