Jaarverslag en jaarrekening2024-02-05T11:38:46+01:00

Jaarverslag en jaarrekening

Bij de Karate-do Bond wordt elk jaar een jaarverslag en jaarrekening opgesteld. Het verslag geeft een overzicht van de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar, de jaarrekening geeft een financieel overzicht van het afgelopen kalenderjaar. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met het bondsbureau.

De jaarverslagen en jaarrekeningen van de Karate-do Bond Nederland van de afgelopen jaren zijn hieronder in te zien.

Overige documenten

  • Bekijk hier de begroting van het huidige jaar.
  • Lees hier de zelfevaluatie van het KBN Bestuur over het afgelopen jaar.

Meer informatie of vragen?

Ga naar de bovenkant