Veilig Sportklimaat

Iedereen die sport beoefent, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. De Karate Bond Nederland dient onder meer te zorgen voor deze sociaal veilige sportomgeving. Alle KBN leden en -medewerkers worden geacht de gedragsregels van de bond na te leven en zich respectvol te gedragen tegenover elkaar. Soms gaat het mis. De functie van vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het leven geroepen om in dat geval een eerste aanspreekpunt te hebben voor betrokkenen die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag. Er kan sprake zijn van eenmalige of vaker voorkomende onaangename persoonlijke ervaringen op verschillende terreinen. Denk daarbij aan: pesten, bedreiging, mishandeling, belediging, seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie of andere conflicten. Maar ook vragen over medicijngebruik/doping of matchfixing vallen binnen het werkgebied van de VCP.

Ook als vereniging is het goed een eigen vertrouwenscontactpersoon aan te stellen, zodat ook jouw eigen leden een aanspreekpunt hebben binnen de vereniging, die tevens de cultuur en structuur van de club goed kent. Daarnaast is de VCP, zowel binnen bond als vereniging, belangrijk als sparringpartner van het bestuur en aanjager en borger van preventief beleid.

Vertrouwenscontactpersoon KBN

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij de KBN is Chris van Dam. In dit artikel stelt hij zich voor. De VCP is via de mail en telefonisch bereikbaar:

Mail: cvandam.vcp@gmail.com
Tel.: 06-54347261

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een van de preventieve maatregelen die een vereniging kan nemen is het aanvragen van een VOG voor kaderleden/vrijwilligers. Een VOG is een belangrijke stap naar een veilig sportklimaat binnen de KBN.

Vertrouwens contactpersoon (VCP)

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Als bond hebben wij een eigen vertrouwenscontactpersoon. Deze is bereikbaar voor iedereen binnen de sport met vragen en/of zorgen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

Centrum Veilige Sport Nederland (CSVN)

Centrum Veilige Sport Nederland (CSVN)

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Het Centrum Veilige Sport Nederland (CSVN) is er dan ook voor iedereen in de sport die vragen of twijfels heeft of een melding wil doen.

Maak een melding

Maak een melding

Bent u in aanraking geweest met bijvoorbeeld agressie, geweld, (seksuele) intimidatie of seksueel misbruik? Of heeft u vragen die vallen binnen dit thema? Dan kunt u terecht bij onze vertrouwenscontactpersoon.

Grensoverschrijdend Gedrag (GOG)

Grensoverschrijdend Gedrag (GOG)

Grensoverschrijdend gedrag (GOG) in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin. Als bond vinden we het belangrijk aandacht te hebben voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Verklaring Omtrent Gedrag

Weet u al van het bestaan van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)? Het is nu mogelijk om deze gratis aan te vragen voor de vrijwilligers bij uw vereniging.

Een van de preventieve maatregelen die een vereniging kan nemen is het aanvragen van een VOG voor kaderleden/vrijwilligers. Een VOG staat ook wel bekend als een ‘bewijs van goed gedrag’, het gedrag uit het verleden van die persoon levert geen bezwaar op om bijvoorbeeld met minderjarigen en andere kwetsbare doelgroepen bij een sportvereniging te mogen werken. Het is verstandig iedere drie jaar een VOG opnieuw aan te vragen.

Meer informatie of vragen?