Project omschrijving

Gezond en veilig sporten

Veilig Sportklimaat
Centrum Veilige Sport
VOG

Veilig Sportklimaat

Kinderen willen plezier tijdens het sporten. En geen schreeuwende, ruziënde ouders langs de lijn. Verenigingen willen een prettig en veilig sportklimaat op de club. En ouders willen dat hun kind zich goed ontwikkelt en vrolijk opgroeit. Vanuit het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is de website www.sportplezier.nl gelanceerd. Hierop is veel informatie te vinden over sportplezier en zijn goede voorbeelden te zien in de vorm van artikelen en filmpjes.

Er zijn verschillende opleidingen, workshops en toolkits beschikbaar voor iedereen binnen een vereniging. Van bestuurder of coach tot scheidsrechter en trainer. Maar niet te vergeten: sporters en hun ouders. Informatie over de bijscholingen vanuit NOC*NSF en het Academie voor Sportkader (ASK) zijn te vinden op hun website.

Het allerbelangrijkste is Sportplezier. Daarom werken sportbonden, NOC*NSF en gemeenten in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sinds 2019 aan het gezamenlijk nationaal sportakkoord.

Gezond en veilig sporten bij KBN
Centrum Veilige Sport

Centrum Veilige Sport

Het Vertrouwenspunt Sport is geherstructureerd tot het Centrum Veilige Sport. Het Centrum Veilige Sport is er voor:

 • Sporters
  Zij hebben recht op een positief en veilig sportklimaat.

 • Bestuurders en begeleiders
  Preventie op grensoverschrijdend gedrag zorgt ervoor dat iedereen veilig en met plezier kan sporten.

 • Vertrouwenscontactpersonen
  Die zijn het laagdrempelige aanspreekpunt voor de vereniging en/of sportbond.

 • Professionals
  Het Centrum Veilige Sport heeft een netwerk aan hulpverleners om haar heen.

Bij het Centrum Veilige Sport kunnen sporters, begeleiders en anderen terecht met vragen en meldingen van zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels en die de integriteit van de sporter of de sport aantasten. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn seksuele intimidatie en misbruik, matchfixing, doping, integriteit en discriminatie.

Borneman licht toe waar het initiatief tot het oprichten van een vertrouwenspunt vandaan komt. “Sporters spreken minder snel over hun zorgen, hun twijfels of het feit dat ze in de knel zitten. Dat is begrijpelijk, maar het kan de sportieve prestaties lelijk in de weg gaan staan en leiden tot het gevoel er helemaal alleen voor te staan. Thema’s als pesten, discriminatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn onderwerpen die vaak als ‘lastig’ worden ervaren. Ook vermoedens van doping of matchfixing zijn vaak moeilijk om over te praten. Wij vinden dat jammer. Jammer voor de sporter – hij of zij zit er immers mee – maar ook jammer voor de sport en sporters in het algemeen. Is het niet zo dat sport pas leuk is wanneer er op een eerlijke manier gesport wordt en iedereen tot zijn recht kan komen?”

Vertrouwelijk

De gesprekken zijn vertrouwelijk; de sporter, trainer, coach of het bestuurslid kan erop vertrouwen dat de inhoud niet naar buiten komt. Hoe dat werkt, legt de vertrouwenspersoon vooraf aan ieder contact uit. Ook wanneer ouders of vrienden van sporters zich zorgen maken over de gang van zaken kunnen ze contact zoeken met Vertrouwenspunt Sport. Borneman: “Omdat het soms niet mogelijk is om over een vraag of een beschuldiging te praten, is het ook mogelijk om een kwestie per mail aan te kaarten. Op onze site worden de mogelijkheden daartoe uitgelegd. Ook de mogelijkheid om anoniem een vraag te stellen of om een melding te doen, wordt op de site uitgelegd.”

Meer info: zie https://centrumveiligesport.nl/ of bel 0900 202 55 90.

VOG aanvragen

Een VOG staat voor ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ en is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit verklaart dat het gedrag van de desbetreffende persoon uit het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel/werk, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. De VOG staat ook wel bekend als een bewijs van ‘goed gedrag’.

Het NOC*NSF raadt sportverenigingen aan om vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken, een VOG te laten aanvragen. Zo kan worden gekeken of het gedrag van de desbetreffende persoon in het verleden geen bezwaar vormt. (Bron: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/verklaring-omtrent-gedrag-aanvragen).

Een VOG aanvragen kost normaliter €30,00 tot €40,00. Echter kunnen sportverenigingen deze, onder andere via de KBN, voor vrijwilligers in de sport gratis aanvragen.

Voor meer informatie over het aanvragen van een VOG kan worden gekeken op:

Verklaring omtrent gedrag

Bron: Screeningsautoriteit Justis – Ministerie van Justitie en Veiligheid

Meer informatie of vragen?

Neem direct contact op