Project omschrijving

Coaching

Coachen is meer dan alleen maar op de wedstrijdvloer aanwezig zijn. Meer dan alleen je pupil naar een score schreeuwen.

De WKF/EKF heeft een aantal jaren geleden gedragsregels, kaders en richtlijnen gegeven waarbinnen een coach zijn vaardigheden kan, mag of zelfs moet gebruiken richting zijn pupil(len) tijdens de wedstrijden.

De KBN volgt dit voorbeeld, en heeft met ingang van het seizoen 2019/2020 een KBN Coach cursus geïntroduceerd. Elke coach die actief is voor een Nederlandse club op een OAV toernooi, N(J)K of ON(J)K dient de KBN Coach licentie te hebben behaald voor aanvang van het toernooi. De Vanentoernooien vormen hierop een uitzondering, hiervoor is geen coach licentie verplicht. Meer inhoudelijke informatie over deze cursus staat in bijgevoegde brief.

De cursus kost €50,00 per persoon, en bij het voldoen van de cursus is een licentie drie jaar geldig. De licenties kunnen worden ingetrokken door de WOC coördinator of door de KBN aangewezen Chief Referee tijdens een OAV toernooi of (O)NK.

Voor wie is de coach cursus?

De coach cursus is bedoelt voor eenieder die zijn/haar pupillen wil coachen op (O)NK’s en OAV toernooien van de KBN, en/of meer informatie wil over de regels van het coachen in het algemeen.

De minimale leeftijd om als coach actief te mogen zijn op de wedstrijdvloer bij de (O)NK is 18 jaar. Verder dient een deelnemer aan de coach cursus lid te zijn van de KBN.

Accredited Club Coach
Vrijstelling coachen

Vrijstelling

Inmiddels zijn er in Nederland een aantal coaches die een WKF (Wereld Karate Federatie) coach licentie hebben behaald. Met een geldige en aantoonbare WKF licentie krijgt een coach automatisch een KBN coach licentie, voor zolang de WKF licentie geldig is. Zowel de ‘Accredited Coach‘ als de ‘Certified Coach‘ licentie tellen hiervoor mee.

Karateka’s met een KBN lerarenopleiding of scheidsrechtersdiploma komen niet in aanmerking voor een vrijstelling. De KBN coach licentie is bedoeld om iedereen up-to-date te houden m.b.t. de regels en afspraken op en om de tatami. Daarom is de coach licentie ook maar beperkt geldig. Voor de KBN is de coach licentie een betere mogelijkheid om het gedrag op en om de tatami beter te reguleren. Daarnaast willen wij onze scheidsrechters en vrijwilligers beschermen tegen onjuist en ongewenst gedrag op de wedstrijden.

Het volgen van de coach cursus

De eerste volgende mogelijkheid om de coach cursus te volgen is momenteel nog niet gepland.

Voor deelname aan de coachcursus dient iedere coach zich te registreren via Sportdata.

Let op! Er is een speciaal evenement aangemaakt voor de coach cursus, registratie als coach voor het NK is niet automatisch een aanmelding voor de coach cursus. Het registreren voor de coach cursus gaat verder hetzelfde als het registreren als coach voor een evenement. Er zijn twee categorieën bij de coach inschrijvingen, welke corresponderen met de 2 bovengenoemde mogelijkheden om de cursus te volgen.

Mochten er vragen zijn over de coach cursus en/of het inschrijven via Sportdata, kunt u contact opnemen met het WOC via woc@kbn.nl.

Certificaat coach

Meer informatie of vragen?

Neem direct contact op