Project omschrijving

Centrum Veilige Sport

Centrum Veilige Sport

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Het Centrum Veilige Sport Nederland (CSVN) is er dan ook voor iedereen in de sport die vragen of twijfels heeft of een melding wil doen. Onze medewerkers luisteren, denken mee en begeleiden naar de beste oplossing. Het CSVN is er voor iedereen:

 • Sporters
  Zij hebben recht op een positief en veilig sportklimaat.

 • Bestuurders en begeleiders
  Preventie op grensoverschrijdend gedrag zorgt ervoor dat iedereen veilig en met plezier kan sporten.

 • Vertrouwenscontactpersonen
  Die zijn het laagdrempelige aanspreekpunt voor de vereniging en/of sportbond.

 • Professionals
  Het Centrum Veilige Sport heeft een netwerk aan hulpverleners om haar heen.

Bij het Centrum Veilige Sport kunnen sporters, begeleiders en anderen terecht met vragen en meldingen van zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels en die de integriteit van de sporter of de sport aantasten. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn seksuele intimidatie en misbruik, matchfixing, doping, integriteit en discriminatie.

Borneman licht toe waar het initiatief tot het oprichten van een vertrouwenspunt vandaan komt. “Sporters spreken minder snel over hun zorgen, hun twijfels of het feit dat ze in de knel zitten. Dat is begrijpelijk, maar het kan de sportieve prestaties lelijk in de weg gaan staan en leiden tot het gevoel er helemaal alleen voor te staan. Thema’s als pesten, discriminatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn onderwerpen die vaak als ‘lastig’ worden ervaren. Ook vermoedens van doping of matchfixing zijn vaak moeilijk om over te praten. Wij vinden dat jammer. Jammer voor de sporter – hij of zij zit er immers mee – maar ook jammer voor de sport en sporters in het algemeen. Is het niet zo dat sport pas leuk is wanneer er op een eerlijke manier gesport wordt en iedereen tot zijn recht kan komen?”

Vertrouwelijk

De gesprekken zijn vertrouwelijk; de sporter, trainer, coach of het bestuurslid kan erop vertrouwen dat de inhoud niet naar buiten komt. Hoe dat werkt, legt de vertrouwenspersoon vooraf aan ieder contact uit. Ook wanneer ouders of vrienden van sporters zich zorgen maken over de gang van zaken kunnen ze contact zoeken met Vertrouwenspunt Sport. Borneman: “Omdat het soms niet mogelijk is om over een vraag of een beschuldiging te praten, is het ook mogelijk om een kwestie per mail aan te kaarten. Op onze site worden de mogelijkheden daartoe uitgelegd. Ook de mogelijkheid om anoniem een vraag te stellen of om een melding te doen, wordt op de site uitgelegd.”

Meer info: zie https://centrumveiligesport.nl/ of bel 0900 202 55 90.

Meer informatie of vragen?

Neem direct contact op