Bijzonder danexamen

Het bijzonder danexamen vindt vanaf mei 2020 altijd plaats op dezelfde dag als de reguliere danexamens. Dit betekent dat het bijzonder danexamen vanaf mei 2020 tweemaal per jaar plaatsvindt.

Het bijzonder danexamen examen is voor de volgende doelgroepen:

  • Kandidaten die om religieuze reden niet op zondag examen mogen doen (open examen)
  • KBN-erkende leraren voor 4e en 5e dan (besloten examen)
  • Kandidaten die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt (besloten examen)
  • Kandidaten met een erkende handicap (medische en of psychologische / psychiatrische verklaring, besloten examen)

Het bijzonder danexamen vindt vanaf mei 2020 altijd plaats op dezelfde dag als de reguliere danexamens. Dit betekent dat het bijzonder danexamen vanaf mei 2020 tweemaal per jaar plaatsvindt. De kandidaten die het bijzonder danexamen afleggen, doen hun examen in de namiddag in een aparte ronde. Bij hoge uitzondering blijft het mogelijk om, in overleg met de platformvertegenwoordiger, Coördinator Dangraden en Promoties en het Bondsbureau, op een andere dag bijzonder danexamen te doen.

Bijzonder danexamen

Meer informatie of vragen?