Reglementen en Statuten

Bij de Karate-do Bond hanteren we een aantal reglementen en statuten. Heb je hierover vragen? Neem dan contact op met het bondsbureau.

Dangraadexamens

 

KBN organisatie

 

Topsport/wedstrijden

De WKF reglementen zijn te vinden op de website van de WKF.