KBN bestuur

Hoofdbestuur

De leden van het hoofdbestuur worden conform de statuten benoemd door de Algemene LedenVergadering. De Voorzitter wordt in functie benoemd. Overige bestuursleden worden als ‘lid’ gekozen, waarna binnen het bestuur de functies en portefeuilles onderling worden verdeeld. Het hoofdbestuur kent de volgende portefeuilles:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Topsport
  • Breedtesport
  • PR & Communicatie
  • Scheidsgerecht

De zittingstermijn van een hoofdbestuurslid is drie jaar en kan maximaal 2 maal worden verlengd tot een aaneengesloten periode van maximaal negen jaren. Nadien kan de eerstbetrokkene eerst weer in dezelfde functie worden benoemd nadat een periode van drie jaren na de laatste benoemingsperiode is verstreken.

Rooster van aftreden

Het rooster van aftreden is als volgt:
Voorzitter: Eddy Marques, april 2021
Penningmeester: vacature
Topsport: Eddy Marques, april 2021
Scheidsgerecht: Jan Scholte Albers, april 2021
Breedtesport: vacature
PR Communicatie: Maurice Schorer, april 2021
Dangraden & Opleidingen: Eddy Marques, april 2021

Hoofdbestuursleden treden af aan het eind van de dag van de vergadering, waarin hun benoemingsduur eindigt.

Bovenstaande tekst is gelicht uit document “Toepassing aanbevelingen NOC*NSF”. Dit document is in de ALV van november 2010 vastgesteld. In dit document staat het volgende vermeld:

  • Rooster van aan- en aftreden van de bestuursleden
  • Het bestuursprofiel
  • De profielen van de afzonderlijke bestuursleden

Bestuursprofiel en competentieprofielen bestuursleden KBN