En verder

Medische commissie Vacant
Strafzaken Strafzaken worden namens de KBN door het Instituut Sportrechtspraak behandeld.
Website en KBN Nieuwsbrief Lonneke Meijer
Kata Klankbordgroep Zie hieronder
Werkgroep Visie Ontwikkeling Kata Zie hieronder

 

Kata Klankbordgroep

De kata klankbordgroep is opgezet voor iedereen die kata een warm hart toedraagt. Uitgangspunt is om samen met elkaar kata op de kaart te zetten en uit te gaan van een ieders positieve bedoelingen. Iedereen mag hierbij aanschuiven.

De eerste bijeenkomst was op zaterdag 27 augustus 2016. Geagendeerde onderwerpen waren o.a.:

 • evaluatie
 • komen tot visiedocument Kata 2020
 • deelname selectietrainingen
 • uitzending naar het buitenland
 • selectiecriteria

De notulen van de bijeenkomst zijn hier te lezen.

De tweede bijeenkomst was op zaterdag 8 oktober 2016. Enkele aangedragen bouwstenen:

 • komen tot een gedeelde visie
 • topsporters erbij betrekken
 • de clubs zijn de basis
 • investeer in de driehoek ouder-coach-school
 • investeer in de jeugd, maar vergeet de huidige toppers niet
 • (want) de jeugd heeft voorbeelden nodig
 • veilig topsportklimaat
 • gebruik ontwikkelingen van/bij andere sportbonden
 • mentale begeleiding

Een gespreksverslag is hier te lezen.

De volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep is op zaterdag 10 december 2016. Iedereen die hierover mee wilt praten kan zich aanmelden kan via info@kbn.nl

Werkgroep Visie Ontwikkeling Kata

Naar aanleiding van de ontmoeting van de Klankbordgroep Kata op 27 augustus jl. is een werkgroep Visie Ontwikkeling Kata geformeerd. Het doel is uiteindelijk om kata naar een hoger niveau te tillen, waardoor internationale aansluiting een feit wordt. In deze werkgroep zitten:

 • Wim Mallens (Shotokan)
 • Mario Gommel (Goju Ryu)
 • Wouter Neuhaus (Shito Ryu)
 • Adriaan Spee (Kyokushin)
 • Hans van Galen (Shotokan)

Mocht u iets hebben gemist en wilt u ook actief een bijdrage leveren, neem dan contact op met het bondsbureau via info@kbn.nl.