Organisatie

De KBN is een bond van vrijwilligers die zich (dagelijks) inzetten voor onze mooie sport.

Bestuur

Het KBN bestuur bestaat uit:

Herman v.d.
Meulen
Carmelita Reeberg Francois v. Langevelde  Jan Scholte Albers
Voorzitter Vice Voorzitter

Secretaris

Portefeuille Topsport Kumite

Penningmeester Vice Voorzitter

Portefeuille Scheidsgerecht

Portefeuille Topsport Kata

herman.van.der
meulen@kbn.nl
 carmelita.reeberg
@kbn.nl
francois.van.
langevelde@kbn.nl
jan.scholte.albers
@kbn.nl

 

 

De leden van het hoofdbestuur worden conform de statuten benoemd door de Algemene LedenVergadering. De voorzitter wordt in functie benoemd. Overige bestuursleden worden als ‘lid’ gekozen, waarna binnen het bestuur de functies en portefeuilles onderling worden verdeeld.

Lees meer

Examens

Coordinator danexamens is Hans Harthoorn.

Lees meer

Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon KBN Thamar Swart.

Lees meer

En verder

En daarnaast zijn er nog vrijwilligers die ons helpen op andere gebieden.

Lees meer