Organisatie

De KBN is een bond van vrijwilligers die zich (dagelijks) inzetten voor onze mooie sport.

Bestuur

Het KBN bestuur bestaat uit:

Herman v.d.
Meulen
Carmelita Reeberg Francois v. Langevelde  Jan Scholte Albers
Voorzitter Vice Voorzitter

Secretaris

Portefeuille Topsport Kumite

Penningmeester Vice Voorzitter

Portefeuille Scheidsgerecht

Portefeuille Topsport Kata

herman.van.der
meulen@kbn.nl
 carmelita.reeberg
@kbn.nl
francois.van.
langevelde@kbn.nl
jan.scholte.albers
@kbn.nl

 

 

De leden van het hoofdbestuur worden conform de statuten benoemd door de Algemene LedenVergadering. De voorzitter wordt in functie benoemd. Overige bestuursleden worden als ‘lid’ gekozen, waarna binnen het bestuur de functies en portefeuilles onderling worden verdeeld.

Lees meer

Wedstrijden

Anthony Boelbaai Ulrich Smeins Geoffrey Berens Annelies Bouma Hans v. Galen Almir Skrijelj Elmo Diederiks
Bondscoach senioren

Kumite

 

Assistent Bondscoach
Senioren en U21Kumite
Bondscoach U21

Kumite

Bondscoach U12

Kumite

Bondscoach +16

Kata

Bondscoach U16

Kata

Bondstrainer

Kata

 topsport@kbn.nl  topsport@kbn.nl  topsport@kbn.nl topsport@kbn.nl  topsport@kbn.nl  topsport@kbn.nl  topsport@kbn.nl

 

Bondscoaches, Wedstrijd Organisatie Commissie en scheidsrechterscommissie.

Lees meer

Examens

Coordinator danexamens is Hans Harthoorn.

Lees meer

Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon KBN Thamar Swart.

Lees meer

En verder

En daarnaast zijn er nog vrijwilligers die ons helpen op andere gebieden.

Lees meer