Organisatie

De KBN is een bond van vrijwilligers die zich (dagelijks) inzetten voor onze mooie sport.

Bestuur

Het KBN bestuur bestaat uit:

 

Eddy Marques  Jan Scholte Albers Maurice Schorer
Voorzitter

Dangraden & Opleidingen

Topsport

Veilig Sportklimaat

Scheidsgerecht PR Communicatie

Sponsoring

 

eddy.marques
@kbn.nl
 jan.scholte.albers
@kbn.nl
maurice.schorer
@kbn.nl

 

 

De leden van het hoofdbestuur worden conform de statuten benoemd door de Algemene LedenVergadering. De voorzitter wordt in functie benoemd. Overige bestuursleden worden als ‘lid’ gekozen, waarna binnen het bestuur de functies en portefeuilles onderling worden verdeeld.

Lees meer

Bondsbureau

 

Lonneke Meijer
Assistent Office Manager
info@kbn.nl 

 

 

 

 

Examens

Coordinator danexamens is Hans Harthoorn.

 

Lees meer

Vertrouwenscontactpersoon

Melding voor de Vertrouwenscontactpersoon

Lees meer

En verder

En daarnaast zijn er nog vrijwilligers die ons helpen op andere gebieden.

Lees meer