Organisatie

De KBN is een bond van vrijwilligers die zich (dagelijks) inzetten voor onze mooie sport.

Bestuur

Het KBN bestuur bestaat uit:

 

Eddy Marques  Jan Scholte Albers Maurice Schorer
Voorzitter

Dangraden & Opleidingen

Topsport

Veilig Sportklimaat

Scheidsgerecht PR Communicatie

Sponsoring

 

eddy.marques
@kbn.nl
 jan.scholte.albers
@kbn.nl
maurice.schorer
@kbn.nl

 

 

De leden van het hoofdbestuur worden conform de statuten benoemd door de Algemene LedenVergadering. De voorzitter wordt in functie benoemd. Overige bestuursleden worden als ‘lid’ gekozen, waarna binnen het bestuur de functies en portefeuilles onderling worden verdeeld.

Lees meer

Bondsbureau

 

Lonneke Meijer
Office Manager
info@kbn.nl 

 

 

 

 

Wedstrijden en Organisatie

 

      Ronald Meijer
 Coördinator-WOC
          woc@kbn.nl

 

           Jaap Smaal
         voorzitter NSC
           info@kbn.nl

 

Geoffrey Berens Ulrich Smeins Virgil Fisser Daniel Sabanovic Timothy Petersen Babak Goudarzi Ries van Toorn
Bondscoach Kumite assistent
Bondscoach Kumite
assistent Bondscoach Kumite -21 Bondstrainer Bondstrainer Bondstrainer Technisch adviseur
 topsport@kbn.nl topsport@kbn.nl  topsport@kbn.nl topsport@kbn.nl topsport@kbn.nl topsport@kbn.nl topsport@kbn.nl

 

    Almir Skrijelj
Bondscoach Kata U16
topsport@kbn.nl

 

Lees meer

Examens

Coördinator Danexamens en Promoties – Hans Harthoorn

 

Lees meer

Vertrouwenscontactpersoon

Melding voor de Vertrouwenscontactpersoon

Lees meer

En verder

En daarnaast zijn er nog vrijwilligers die ons helpen op andere gebieden.

Lees meer