Organisatie

De KBN is een bond van vrijwilligers die zich (dagelijks) inzetten voor onze mooie sport.

Bestuur

Het KBN bestuur bestaat uit:

 Jan Scholte Albers Yasemin Polderman Aldo Bagchus Maurice Schorer
Voorzitter a.i.
Portefeuille Scheidsgerecht
Portefeuille Topsport Kata
Penningmeester a.i. Breedtesport / OAV

Para Karate

 

PR Communicatie

Sponsoring

 

 

 

 jan.scholte.albers
@kbn.nl
yasemin.polderman
@kbn.nl
aldo.bagchus
@kbn.nl
maurice.schorer
@kbn.nl

 

 

De leden van het hoofdbestuur worden conform de statuten benoemd door de Algemene LedenVergadering. De voorzitter wordt in functie benoemd. Overige bestuursleden worden als ‘lid’ gekozen, waarna binnen het bestuur de functies en portefeuilles onderling worden verdeeld.

Lees meer

Examens

Coordinator danexamens is Hans Harthoorn.

 

Lees meer

Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon KBN Caroline Splinter – de Zwart.

Lees meer

En verder

En daarnaast zijn er nog vrijwilligers die ons helpen op andere gebieden.

Lees meer