KBN lid worden?

Wordt u tijdens de kerstvakantie nog lid? Dan ontvangt u het gratis KBN karatepaspoort (na de vakantie) en g��n contributiekosten 2013 meer. De contributie 2014 wordt in januari 2014 afgeschreven. Aanmeldingen dienen voorzien van pasfoto uiterlijk 5 januari a.s. binnen te zijn op het bondsbureau.