Geschikt voor iedereen

Het trainen van karate is voor iedereen en voor alle leeftijden geschikt. Van (kleine) kinderen tot aan senioren en alles daartussen.

De motivatie om karate te trainen loopt dan ook zeer uiteen.

Kinderen

KBNJeugddag20140921_51Voor kinderen is de opvoedkundige waarde van belang waarbij plezier, weerbaarheid (omgaan met pesten) en het omgaan met leeftijdsgenoten als belangrijke motivatie geldt.

Jeugd

Voor de jeugd en adolescenten is het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfbeeld en een eigen identiteit van grote waarde. De competitiedrang neemt toe en de mogelijkheid om zich te meten met anderen vormt een belangrijke motivatie.

Volwassenen / senioren

dmd20131103_karatedag01Voor senioren komen de vormende waarde, de persoonlijke ontwikkeling meer naar de voorgrond. Daarnaast kunnen de gezondheidswaarde (fysiek en mentaal), de sociale waarde, mentale en fysieke weerbaarheid en natuurlijk ook de voldoening en plezier die ontstaat tijdens het bewegen en trainen voor elke doelgroep een belangrijke motivatie zijn.

 

Gedragsproblemen

Daarnaast komt het regelmatig voor dat karate-do leraren te maken krijgen met kinderen met sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen. De opvoedkundige eigenschappen in combinatie met de duidelijke structuur maken karate-do uitermate geschikt voor deze doelgroep. We moeten er wel voor waken dat karate-do geen therapie vorm is die alle gebreken kan oplossen. Specialistische hulp blijft in veel gevallen noodzakelijke en/of gewenst. Duidelijk is wel dat karate-do een positieve bijdrage kan leveren aan het ontwikkelingsproces.