ISR Dopingreglement

Op 1 januari 2015 is de World Anti-Doping Code 2015 in werking getreden. Op dezelfde datum trad een nieuw ISR Dopingreglement in werking, dat is gebaseerd op de Code 2015. Nadat het Dopingreglement de eerste helft van dit jaar is toegepast en getoetst, is in overleg met het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) besloten te komen tot een aantal aanpassingen. Naar aanleiding hiervan heeft het ISR d.d. 31 augustus jl. een op een klein aantal punten aangepast dopingreglement vastgesteld.  De laatste versies van de ISR reglementen kunt u ook vinden op: www.isr.nl of https://www.kbn.nl/kbn/reglementen-statuten/