Herman’s Blog #2: Nieuwjaarsgroet

De KBN dat zijn wij! Een eenheid in verscheidenheid met een gemeenschappelijke waarde: liefde en passie in het vorm- en inhoud geven aan het Karate-Do in Nederland en daarbuiten. Een Karate-familie met vele diverse familieleden in meer dan 180 grote gezinnen in ons land. De vraag is: waar zijn wij trots op?

Uit onderzoek aan Universiteit Nyenrode blijkt dat het gevoel van trots binnen een bedrijf, stichting of vereniging wordt bepaald door drie elementen: transparantie, eenheidsbeleving en betekenisgeving.

Transparantie door in openheid de zaken met elkaar te delen die ertoe doen in het realiseren van de missie en visie. Geen geheime agenda’s. Onder ogen zien wat is dat is. De moed hebben om met het hart te spreken. Moedig komt van het woord cuoer, hart in het Frans, of courage in het Engels. Stel de hartvraag die je bezighoudt. Daar dient ruimte voor te zijn en aan elkaar gegeven te worden. Geven is gunnen. Wat je geeft wordt weerspiegelt in wat je ontvangt. Wat gun je de ander? Wat gunnen wij elkaar? De hartvraag stellen is niet makkelijk maar bindt ons in het alert en aandachtig houden van elkaar in waar wij voor staan als KBN. Want de KBN dat zijn wij. Ik en ook meerdere andere bestuursleden zijn de afgelopen maanden sinds het nieuwe seizoen bij nagenoeg alle KBN-evenementen en toernooien geweest. Zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en laagdrempeligheid van het bestuur maar ook tussen de leden onderling horen dan ook bij Transparantie en het gevoel van en met elkaar een eenheid te zijn. De dialoog aangaan en luisteren naar de ander.

Eenheidsbeleving is dan ook het tweede element. Eenheidsbeleving vraagt om aanvaarding van diversiteit. Met respect. Respect komt van het Latijnse woord respicere, de ander zien. Zien en aanvaarden wij de ander binnen de bestaande diversiteit? Is de eenheid een open of gesloten systeem? M.a.w. zoeken en vinden wij aansluiting bij en met elkaar in aanvaarding van de diversiteit of vervalt het in competitiezucht en afbakening van tuintjes? Ego of Lego? Het gevoel van trots wordt versterkt door als eenheid in aanvaarding van diversiteit samen te gaan voor een gemeenschappelijk doel passend binnen de missie en visie. In ons geval het met passie en plezier klantgericht faciliteren van het karate-do en aanverwante zelfverdedigingsmethoden voor een zo breed mogelijk publiek. Dat is wat ons bindt als KBN. Want de KBN dat zijn wij. Een open systeem zal, passend binnen WKF-kaders, leiden tot groei van de KBN. Hard nodig om met elkaar de toekomst te maken.

Dat brengt mij op het derde en laatste element: betekenisgeving. Wij geven met elkaar betekenis aan het karate-do. Nationaal en Internationaal. Als je doet wat je altijd hebt gedaan krijg je wat je altijd hebt gehad. Hoe geven wij betekenis aan de noodzakelijke veranderingen om als KBN duurzaam invulling te blijven geven aan het realiseren van onze missie en visie in de toekomst. Geven en gunnen wij daar elkaar de ruimte voor? Maken wij de toekomst of ontmoeten wij de toekomst. De toekomst maken vraagt om initiatieven. Met een andere mindset kijken en onderzoeken. Het zoeken naar andere wegen. De richtingen in het KBN beleidsplan zijn een voorbeeld van een initiatief in het zoeken naar andere wegen. Met maar één intentie. Het betekenis geven en maken van een nieuwe toekomst voor het Karate-Do. Bijvoorbeeld Ontplooingskansen bieden voor zo veel mogelijk talent. Objectief selecteren in samenspraak met bondscoaches en staf door heldere afspraken aan de voorkant op basis van een open een passende methodiek van ranking en weging blijft daarbij uitgangspunt. Of de breedtesport gericht op in verbinding brengen met elkaar en de topsport. Aansluiting vinden en houden op de internationale toernooien.

Transparantie, Eenheidsbeleving, Betekenisgeving. Met respect naar- en voor elkaar. Het delen van een gemeenschappelijke waarde en doel: het karate-do en aanverwante zelfverdedigingsmethoden aanbieden en faciliteren aan een zo groot mogelijk publiek.

Ik ben trots op de prachtige resultaten, evenementen en prestaties van het afgelopen jaar.

Het is een voorrecht om als bestuur de leden te mogen dienen. U te mogen dienen. Dankbaar en waardevol. Ik ben trots op ons, de KBN, op u. Wij als bestuur zijn trots op de KBN, op ons, op u. Na aftrek van de zomermaanden zijn wij als nieuw bestuur 5 maanden bezig. Het vraagt tijd en aandacht om de handels- en werkwijzen binnen het historisch kader van de KBN bestuurlijk goed te doorgronden en te leren kennen. Dat is ook goed.

Wij hebben erg veel zin in het nieuwe jaar en hopen onze beleidsplannen in 2016 door te kunnen zetten.

Namens het voltallige bestuur wens ik iedereen een prachtige start van een nieuw sportief jaar, waarin wat ons betreft transparantie, eenheidsbeleving en betekenisgeving centraal staan.

 

Osu!

Herman van der Meulen