Herman’s Blog #1: Dag van het Karate 2015

Afgelopen zondag 6 september vond de jaarlijkse Dag van het Karate plaats in het Sportcomplex de Sypel in Harderwijk. Ruim 300 karateka’s namen deel aan deze dag. In mijn perceptie een geweldige opkomst.

Kiai! In de hallen van het sportcomplex klinken de korte kreten tijdens de open trainingen van de diverse stijlen. Kippenvel. In de middag een prachtig gevarieerd aanbod voor de deelnemers via diverse clinics en workshops. Fantastisch geleid door professionele gepassioneerde leraren. Wat mij opvalt gedurende de dag naast de sportieve beleving en inzet, is de goede sfeer, het gevoel van saamhorigheid en de hartelijkheid naar elkaar. In de middag zie ik bijvoorbeeld alle stijlen door elkaar deelnemen aan de clinics. Weer kippenvel.

Het geeft voor mij invulling wat hoort bij een gevoel van trots. Beleving van trots door leden van een organisatie, vereniging of instelling, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, wordt met name bepaald door drie factoren. Ten eerste helderheid en openheid in de visie en waarden waar je voor staat. Ten tweede eenheidsbeleving in het besef dat je alleen met elkaar door o.a. gericht samen te werken tot realisatie van die visie en waarden kunt komen. En ten derde zingeving en betekenisgeving in de bijdrage die jij als individu levert in het realiseren van die visie en waarden. Kortom, jouw bijdrage doet ertoe en het wordt gezien! Het heeft zin en het geeft zin. Ik kom daar graag in de komende blogs nog op terug.

De dag verloopt voorspoedig en het blijft gezellig druk tot het einde. Langs deze weg wil ik graag allen die op enige wijze een bijdrage hebben geleverd aan deze succesvolle KBN Dag van het Karate bijzonder danken voor hun deelname, bijdrage en inzet. Hartelijk dank en erg gewaardeerd!

Het nieuw in mei verkozen bestuur is afgelopen week in Zeist twee dagen bijeen geweest. Naast de lopende zaken zijn verkenningen gedaan en beelden gedeeld omtrent het actualiseren van de visie en waarden waar wij als KBN voor staan, nu en in de komende jaren inclusief het positioneren van onze bond binnen o.a. het maatschappelijk veld. In de komende periode zult u uiteraard graag uitgenodigd en betrokken worden in het concretiseren hiervan en er meer van horen.

Namens het nieuwe bestuur wens ik iedereen een prachtige start van een nieuw sportief seizoen waarin wat mij betreft naast prestaties het plezier en persoonlijke groei voorop staan. De Dag van het Karate 2015 mag wat mij betreft door ieders bijdrage als een zeer geslaagde aftrap van het nieuwe karateseizoen gezien worden.

Domo arigato gozaimashita!
Heel hartelijk dank!

Herman van der Meulen