Lees hier de verschillende documenten die van toepassing zijn op onze topsporters. Denk hierbij aan overeenkomsten, selectiecriteria en protocollen.

Documenten Topsport

Kumite

Zie hier de nieuwe selectiecriteria voor de Nationale Kernploeg(en) kumite.

Vanwege de COVID-19 zijn we allemaal in een uitzonderlijke situatie gekomen waarbij er geen of onvoldoende meetmomenten zijn om te kunnen selecteren voor de eindtoernooien WK2021/ EK 2022. In verband met de onzekerheid of meetmomenten doorgaan en of het niveau nog wel toereikend is kijken we al coach en bestuur kritisch naar de komende meetmomenten. We zijn daarom genoodzaakt om op een andere wijze een keuze in selecties te maken voor deze twee eindtoernooien.

Zoals eerder aangekondigd zijn daarom de selectievoorwaarden voor kumite aangepast. Hier zijn de aangepaste selectievoorwaarden voor kumite voor de periode 2021-2022 te vinden.

Kata:

Vanwege de COVID-19 zijn we allemaal in een uitzonderlijke situatie gekomen waarbij er geen of onvoldoende meetmomenten zijn om te kunnen selecteren voor de eindtoernooien WK2021/ EK 2022. In verband met de onzekerheid of meetmomenten doorgaan en of het niveau nog wel toereikend is kijken we al coach en bestuur kritisch naar de komende meetmomenten. We zijn daarom genoodzaakt om op een andere wijze een keuze in selecties te maken voor deze twee eindtoernooien.

Hier zijn de aangepaste selectievoorwaarden voor kata voor de periode 2021-2022 te vinden.

Algemeen