De organisatie van de opleidingen ziet er als volgt uit.

Coördinatoren

Taken: Coördineren van de opleiding en het onderhouden van contact met bestuur en ASK.

Administratie

Taken: Administratie van cursisten, accommodatie en opleidingsmateriaal.

Toetscommissie

Taken: Opstellen van toetsdocumenten; verlenen van vrijstellingen; vaststellen en bekend maken van de PvB uitslag; uitreiken van diploma’s.

Commissie van Beroep (CvB)

Deze commissie wordt ingevuld door Academie voor Sportkader.

Taken: Behandelen en afhandelen van bezwaar.

PvB beoordelaars

Taken: Beoordelen van de Proeve van Bekwaamheid en toets opdrachten.

Leercoaches

Taken: Proces begeleiding van cursisten.

Docenten

Taken: Lessen aanbieden ter ondersteuning van de toets opdrachten.

Praktijkbegeleiders

Cursisten leveren zelf een praktijkbegeleider.

Taken: Product begeleiding in de stage praktijk.