De KBN is als bond zijnde lid van NOC*NSF en heeft daarbij het integriteitsprotocol omarmt. Samen met sportbonden en deskundigen heeft NOC*NSF een integrale visie en aanpak op de integriteit van de sportsector ontwikkeld die momenteel uitgevoerd wordt. De KBN wil verder professionaliseren richting de Olympische Spelen van 2020, met als gevolg dat de KBN haar dopingreglementen heeft aangepast. Nu is besloten dat de KBN de professionalisering wilt uitbreiden door aan te sluiten bij de NOC*NSF reglementen betreft Matchfixing. Matchfixing is het manipuleren van wedstrijdresultaten, oftewel wedstrijdvervalsing.

Reglement Matchfixing

Matchfixing omvat al hetgeen manipulatie van sportwedstrijden betreft. Hieronder vallen in ieder geval handelingen zoals het opzettelijk regelen, handelen of nalaten te handelen gericht op het wijzigen van de uitslagen of het verloop van sportwedstrijden. Het doel daarbij is om het onvoorspelbare karakter van een sportwedstrijd geheel of gedeeltelijk teniet te doen, om zodoende een ongerechtvaardigd voordeel voor zichzelf of derden te verkrijgen.

NOC*NSF vereist implementatie van het matchfixing reglement, zij zien het als taak om topsporters en hun begeleiders in de sport te beschermen tegen fixers en de criminele organisaties waar ze voor werken. Daarnaast vindt NOC*NSF de integriteit van sport en een eerlijk competitieverloop van groot belang.

Als iemand matchfixing vermoedt, kan hij/zij zich richten tot het bondsbestuur, de vertrouwenspersoon of de aanklager van het ISR. Het is mogelijk om anoniem aangifte te doen. Uiteindelijk komt de aangifte natuurlijk bij het ISR terecht.

Meer informatie over matchfixing is te vinden in dit document.