De KBN-opleidingen zijn conform de eisen van NOC*NSF en Academie voor Sportkader vormgegeven.

Kwalificatiestructuur

In 2011 is een start gemaakt met het omzetten van de bestaande KBN opleiding naar een nieuwe opleidingsstructuur, met als belangrijkste doelstelling het opnieuw verkrijgen van NOC*NSF erkenning. Voor deze erkenning is het noodzakelijk om een opleiding aan te bieden die voldoet aan de normering van het competentiegericht systeem dat gehanteerd wordt in het Kwalificatiestructuur Sport (KSS).

Dit is benoemd in het masterplan voor sportkader van NOC*NSF uit 2010:

“Met de invoering van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) is de keuze gemaakt om competentiegericht opleiden te introduceren in de sport en heeft de kwaliteit van sportopleidingen de afgelopen jaren een enorme impuls gekregen. Teneinde kwaliteit en continuïteit te kunnen blijven garanderen is het van essentieel belang dat betrokken sportbonden (blijven) investeren in de (door)ontwikkeling, kwaliteit en continuïteit van hun sportopleidingen.”

De verantwoording van sportkader lag in het verleden bij het ministerie van VWS. Sinds mei 2010 is deze verantwoording bij NOC*NSF komen te liggen. Om te toetsen of een opleiding aan de KSS voldoet wordt voor elk niveau een audit uitgevoerd. Dit wordt gedaan door het Academie voor Sportkader (ASK).

Binnen de KBN opleidingen is de Leraar Opleiding is als eerste omgezet naar de KSS. Vervolgens is de Dojo Assistent opleiding omgezet naar de nieuwe structuur.

Academie voor sportkader

De Academie voor Sportkader is een organisatie bestuurd door de sportbonden en NOC*NSF die in opdracht van sportbonden en eventuele andere opdrachtgevers werkzaamheden uitvoert ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van sportkader.

Het doel van de Academie is:

“Voor iedere sporter een competente trainer/coach & elke wedstrijd een competente scheidsrechter.”

De ASK heeft een kwalificatiestructuur opgesteld waarin gebruik wordt gemaakt van vijf verschillende kwalificaties die niet sport specifiek gebonden zijn maar waar overkoepelend gebruik van kan worden gemaakt. Zo staan bonden dichter bij elkaar en kan er gemakkelijker en gezamenlijk worden besproken hoe het opleidingstraject van trainers kan worden verbeterd. De Nederlandse kwalificatiestructuur sport heeft ook een Europese erkenning en werkt samen met de EKF (de Europese variant van KSS). Hierdoor is ook uitwisseling van diploma’s binnen Europese landen mogelijk.