Naarmate een sporter op hoger niveau actief is, bestaat de kans dat een karateka te maken krijgt met dopingcontroles. In Nederland worden deze controles voornamelijk uitgevoerd door de Dopingautoriteit, in het buitenland kunnen sporters ook gecontroleerd worden door de Internationale Federatie, het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) en door de organisatie van een sportevenement.

Lees hier meer over doping, dopingcontroles en de rechten en plichten van sporters op dit gebied.

Dopingcontroles

Op www.dopingautoriteit.nl is veel informatie te vinden over doping, dopingcontroles en de rechten en plichten van sporters op dit gebied. Sporters moeten in ieder geval rekening houden met de volgende zaken:

De dopinglijst
Een sporter is altijd zelf verantwoordelijk voor wat zich in zijn of haar lichaam bevindt. Het is daarom van belang altijd goed te controleren of middelen die gebruikt worden op de dopinglijst voorkomen. Of het nu gaat om iets dat door een arts wordt voorgeschreven of om een middel dat bij de drogist wordt gekocht: in beide kunnen dopinggeduide stoffen voorkomen. Kijk voor meer informatie op: www.dopingautoriteit.nl/dopinglijst

Medicijngebruik en dopingcontroles
Komt het dan toch voor dat een sporter vanwege een ziekte of aandoening iets moet gebruiken wat op de dopinglijst staat, dan moet hiervoor dispensatie worden aangevraagd. Sporters die voornamelijk actief zijn op nationaal niveau, kunnen dit doen via Geneesmiddelen Dispensatie Sporter. Sporters die (ook) op internationaal niveau actief zijn, moeten in sommige gevallen dispensatie aanvragen bij hun Internationale Federatie. Voor vragen omtrent dispensatie kan contact opgenomen worden met naam betrokkene sportbond/bondsarts.

Doping in je vitaminepil?
In het verleden is gebleken dat voedingssupplementen vervuild kunnen zijn met dopinggeduide stoffen die niet op het etiket vermeld staat. Sporters kunnen hierdoor positief testen, zonder dat ze wisten dat ze een dopinggeduide stof gebruikten. Om de kans op zo’n onbedoelde positieve dopingcontrole te verkleinen is het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport ontwikkeld, kortweg het NZVT. Sporters die wel voedingssupplementen willen gebruiken doen er goed aan te kiezen voor NZVT-goedgekeurde voedingssupplementen.

De dopingcontroleprocedure
De dopingcontroleprocedure wordt hier stap voor stap uitgelegd, zodat sporters en begeleiders op de hoogte zijn van de gang van zaken en hun rechten en plichten op dit gebied.

Sportergegevens en Whereabouts
Sporters die in de Testing Pool voor dopingcontroles vallen, dienen hun Whereabouts aan te leveren. Dit zijn voornamelijk sporters met een A-, B- of HP- status van NOC*NSF. Het doorgeven kan via: https://www.dopingautoriteit.nl/dopingcontroles/whereabouts

Extra informatie
Voor antwoorden op alle dopingvragen kan men mailen. Dit kan via: dopingvragen@dopingautoriteit.nl.
Bekijk hier de dopinglijst en het Nationaal Dopingreglement.