Wat houdt de scheidsrechterscommissie in? Wat is de rayonindeling? En wie zitten er allemaal in de commissie?

De Nederlandse Scheidsrechterscommissie (NSC) bestaat per 1 januari 2023 uit:

 • Michel Edel, voorzitter
 • Jaap Smaal, vice voorzitter
 • Peter Lewerissa, commissielid
 • Ger Hofs, commissielid

1. Algemeen

 • De NSC is verantwoordelijk voor het opleiden van voldoende scheidsrechters
 • De NSC draagt zorg voor de kwaliteitsontwikkeling van het scheidsgerecht
 • De NSC kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren
 • De NSC coacht en begeleidt de scheidrechters tijdens toernooien
 • De leden van de NSC treden op als Tatami Chief
 • De leden van de NSC treden op als docent
 • De NSC wijst voor ieder NK en OAV in overleg een Chief Referee aan
 • De NSC verleent medewerking aan de dag van het karate
 • De NSC spreekt met één mond
 • Bij stakende stemmen heeft de voorzitter een casting vote

2. Rayonindeling

 • Noord: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel (Peter Lewerissa)
 • Midden: Noord Holland, Utrecht, Gelderland, Flevoland (Ger Hofs)
 • Zuid: Zuid Holland, Zeeland, Brabant, Limburg (Michel Edel)
 • In de rayons worden (applicatie) cursussen verzorgd voor D en C licentiehouders en club coaches
 • De rayonhoofden nemen de planning op in de nationale evenementen kalender
 • De rayonhoofden verzorgen het beheer NAW gegevens in eigen rayon en zorgen voor afstemming /opname in het nationale register
 • De rayonhoofden zijn aanspreekpunt voor de scheidsrechters in hun rayon

3. Voorzitter: Michel Edel

 • Zit de vergaderingen van de NSC voor
 • Stelt in overleg met de secretaris de agenda op
 • Draagt zorg voor de applicatiecursus voor A en B licentiehouders en C licentiehouders die examen willen doen voor de B licentie
 • Is verantwoordelijk voor de (administratieve) begeleiding van de (aspirant) internationale scheidsrechters voor EK, WK en Premier League
 • Draagt zorg voor het informeren en van de bondscoaches en clubcoaches
 • Zorgt i.s.m. de secretaris voor en conceptplanning internationale wedstrijden

4. Secretaris:

 • Vertaling en beheer van de wedstrijdreglementen
 • Aanpassing en beheer Protocol scheidsgerecht
 • Maakt verslagen van de vergaderingen van de NSC
 • Draagt zorg voor plaatsing van de reglementen en protocol op KBN website (via portefeuillehouder)
 • Draagt zorg voor de schriftelijke communicatie naar het bestuur en de scheidsrechters
 • Levert een bijdrage aan de digitale KBN-nieuwsbrief
 • Zorgt i.s.m. de voorzitter voor een (jaar)conceptplanning internationale wedstrijden

5. Portefeuille Opleidingen

 • Opleidingssyllabus t.b.v. het verzorgen van de opleidingen
 • Coördinator nationale opleidingen
 • Stelt examenvragen voor de verschillende licenties op
 • Draagt zorg voor badges en stropdassen
 • Draagt zorg voor de input voor het KBN jaarverslag
 • Verzorgt de feedback n.a.v. applicatie cursus voor A en B licentiehouders