De CTB-plicht in publieke binnenruimten van sportlocaties geldt voor alle aanwezigen van 18 jaar en ouder.

Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn

Personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezonderd van de CTB verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers.

Begeleiders voor een sporter met een beperking

Mensen die een sporter met een beperking begeleiden omdat hij of zij hulp nodig heeft, worden gezien als een begeleider of vrijwilliger. Zij hoeven geen CTB te tonen. Deze begeleider mag ook mee voor bijvoorbeeld het omkleden.

Afhaal bij sportkantines

Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines.

Let op! Vanaf 25 februari komt het coronatoegangsbewijs te vervallen.