Bij competentiegericht opleiden staat de lerende centraal. De opleiders faciliteren het leren. De vraag is dus niet of de opleider ‘alles’ heeft kunnen behandelen maar of de lerende een stap verder is in zijn of haar ontwikkeling.

Competentiegericht opleiden

Bij competentiegericht opleiden staat de lerende centraal. De opleiders faciliteren het leren. De vraag is dus niet of de opleider ‘alles’ heeft kunnen behandelen maar of de lerende een stap verder is in zijn of haar ontwikkeling.

achtergrond opleidingen

Binnen de Kwalificatiestructuur Sport wordt het begrip competentie als volgt gedefinieerd: Een competentie is het geïntegreerde geheel van kennis, vaardigheden, attituden en persoonlijke eigenschappen van een individu dat in een bepaalde context leidt tot succesvol presteren.

Kennis (inzicht) en vaardigheden zijn belangrijke onderdelen maar maken iemand nog niet competent.  Ook de attitude is van groot belang. De karate-do leraar moet een rolmodel zijn van gewenst gedrag.

De leidende gedachte is dat personen die een opleiding volgen behoefte hebben aan betekenisvol leren. Reflectie op praktijkervaringen zet aan tot het nadenken over de eigen attituden en eigenschappen. Daarnaast leidt reflectie tot een behoefte aan nieuwe kennis en vaardigheden. Praktijkervaringen en reflectie vervullen daardoor belangrijke schakels in het leerproces. De lerende moet daadwerkelijk actie ondernemen. Anders gezegd: er is pas sprake van leren als de hele cirkel doorlopen is.