Het beoordelen bij de KBN-opleidingen gaat op verschillende manieren. Denk aan je portfolio, interviews en praktijkopdrachten. Daarnaast is er ook de Proeve van Bekwaamheid.

De opleiding kent 4 verschillende beoordelingsvormen.

Portfolio

In het portfolio houdt de cursist zijn/haar ontwikkelingen bij en toont met bewijslast aan bepaalde competenties te bezitten. Bewijslast kan zijn; foto, video, audio, enquêtes, feedback, beoordelingsformulieren, e.d. In het portfolio wordt ook de competentieontwikkeling en POP bijgehouden. Het portfolio wordt zowel digitaal als in een map door de cursist bijgehouden.

Planningsinterview

Bij deze beoordelingsvorm wordt de cursist getoetst op verantwoording van het geperiodiseerd jaarplan en lessenreeks.

Praktijk

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het werken in de praktijk (stage). De cursist voert opdrachten uit in de praktijk en wordt daarbij begeleid door een praktijkbegeleider. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte beroepspraktijk om zijn/haar opdrachten uit te voeren. Meer informatie over de specifieke contexten van de PvB’s staan in de toets opdrachten omschreven.

Reflectie interview

Bij deze beoordelingsvorm dient de cursist een toelichting en verantwoording te geven op het opgeleverde product en proces.

Proeve van Bekwaamheid

De competenties waarmee gewerkt wordt geven structuur aan de manier van beoordelen, waarbij gewerkt wordt met proeve van bekwaamheid (PvB).

Hieronder is overzicht van de PvB’s per niveau:

Proeve van bekwaamheid (PvB)

*In alle PVB’s wordt de competentie ‘Begeleiden sporters’ en de ‘Leer- en burgerschapscompetentie’ getoetst.