Dopingcontroles

Op www.dopingautoriteit.nl is veel informatie te vinden over doping, dopingcontroles en de rechten en plichten van sporters op dit gebied. Sporters moeten in ieder geval rekening houden met de volgende zaken:

De dopinglijst

Een sporter is altijd zelf verantwoordelijk voor wat zich in zijn of haar lichaam bevindt. Het is daarom van belang altijd goed te controleren of middelen die gebruikt worden op de dopinglijst voorkomen. Of het nu gaat om iets dat door een arts wordt voorgeschreven of om een middel dat bij de drogist wordt gekocht: in beide kunnen dopinggeduide stoffen voorkomen. www.dopingautoriteit.nl/dopinglijst

Medicijngebruik en dopingcontroles

Komt het dan toch voor dat een sporter vanwege een ziekte of aandoening iets moet gebruiken wat op de dopinglijst staat, dan moet hiervoor dispensatie worden aangevraagd. Sporters die voornamelijk actief zijn op nationaal niveau, kunnen dit doen via Geneesmiddelen Dispensatie Sporter. Sporters die (ook) op internationaal niveau actief zijn, moeten in sommige gevallen dispensatie aanvragen bij hun Internationale Federatie. Voor vragen omtrent dispensatie kan contact opgenomen worden met naam betrokkene sportbond/bondsarts. www.dopingautoriteit.nl/GDS

Doping in je vitaminepil?

In het verleden is gebleken dat voedingssupplementen vervuild kunnen zijn met dopinggeduide stoffen die niet op het etiket vermeld staat. Sporters kunnen hierdoor positief testen, zonder dat ze wisten dat ze een dopinggeduide stof gebruikten. Om de kans op zo’n onbedoelde positieve dopingcontrole te verkleinen is het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport ontwikkeld, kortweg het NZVT. Sporters die wel voedingssupplementen willen gebruiken doen er goed aan te kiezen voor NZVT-goedgekeurde voedingssupplementen. www.dopingautoriteit.nl/NZVT

De dopingcontroleprocedure

De dopingcontroleprocedure wordt hier stap voor stap uitgelegd, zodat sporters en begeleiders op de hoogte zijn van de gang van zaken en hun rechten en plichten op dit gebied. www.dopingautoriteit.nl/dopingcontrole

Sportergegevens en whereabouts

Sporters die in de Testing Pool voor dopingcontroles vallen, dienen hun whereabouts aan te leveren. Dit zijn voornamelijk sporters met een A-, B- of HP- status van NOC*NSF. Het doorgeven kan via: https://www.dopingautoriteit.nl/dopingcontroles/whereabouts

Doping Infolijn

Voor antwoorden op alle dopingvragen kan men mailen. Dit kan via: dopingvragen@dopingautoriteit.nl.

100% Dope Free

De Dopingautoriteit is in samenwerking met de Atletencommissie de campagne 100% Dope Free – True Winner gestart, waarmee we een dopingvrije sport willen promoten. Je kunt je hierbij als sporter aansluiten. www.100procentdopefree.nl

Bekijk hier de WADA dopinglijst, het Nationaal Dopingreglement 2015 of het Dopingreglement Instituut Sportrechtspraak.