Landelijke Danexamentraining Wadoplatform

KBN examenvoorbereiding Wado in OLYMPOS, Utrecht, door leraren van het Wadoplatform van de Karatedo Bond Nederland.

Programma:
11.00-14:00uur Examenprogramma’s 1e Dan, 2e Dan, 3e Dan en hoger.

Locatie:
Sporthal zuilen
Burgemeester Norbruislaan 680, Utrecht

Gratis parkeren
Kantine aanwezig
Grote zaal

Gebouw is vanaf 10.30uur open